gas basis themales 3

Gasleidinginstallatie


De theorie en het ontwerp
     NEN 1078, NPR 3378
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
installatietechniekMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Gasleidinginstallatie


De theorie en het ontwerp
     NEN 1078, NPR 3378

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen, eind van de les:

- Kan je benoemen waar een gasinstallatie uit bestaat
- Kan je vertellen wat Tetrahydrothiofeen (THT) is
- Ken je de basis regels voor dimensioneren van een gasleiding

Slide 2 - Tekstslide

Bij rendement denk ik aan

Slide 3 - Woordweb

De juiste formule voor rendement is:
A
Vermogen : Rendement X 100%
B
Belasting : Vermogen X 100%
C
Vermogen : Belasting X 100%
D
Vermogen + Belasting X 100%

Slide 4 - Quizvraag

De reden dat een HR ketel een rendement boven de 100% kan behalen is......

Slide 5 - Open vraag

Gasleidinginstallatie

Waar bestaat een gasleidinginstallatie uit?

Definities / termen uit het lesboek....

Slide 6 - Tekstslide

Gasleidinginstallatie

De gasleidinginstallatie in een woning bestaat uit:


Gasinstallatieleidingen: vaste leiding van de gasmeter naar een toestel,
vroeger ook wel “binnenleidingen of gasleidingen” genoemd.
 De juiste benaming is
 “de voorziening van gas”


Aansluitleiding: Dit is de leiding tussen de gasinstallatieleiding en het toestel.
(star of flexibel) bijvoorbeeld de gasslang naar het gasfornuis, of gaskookplaat,Slide 7 - Tekstslide

Gasleidinginstallatie
Appendages: Dit zijn de onderdelen die bij een gasleidinginstallatie horen en zorgen voor een goede en veilige werking. (gasmeter, gasgebrek beveiliging, gaskraan)

Gastoestellen: CV ketel, fornuis, boiler, heater, wasdrogerSlide 8 - Tekstslide

Gasleidinginstallatie
Rookgasafvoer: Bij de gasleidinginstallatie hoort ook de rookgasafvoer van het toestel.

Deze is afhankelijk van het toestel en kan bestaan uit:
natuurlijke afvoer
 ( schoorsteen ) 

geforceerde afvoer ( d.m.v. ventilator )
Bij (kook)toestel kleiner dan 15 kW is geen directe aansluiting op een rookgasafvoer.

Slide 9 - Tekstslide

Gasleidinginstallaties in een woning of gebouw worden toegepast om het gas in een gastoestel te verbranden voor een bepaald doel…….. noem er 3

Slide 10 - Open vraag

wat is Tetrahydrothiofeen (THT)
A
Een dinosaurus welke al jaren is uitgestorven
B
Geurstof die wordt toegevoegd aan aardgas
C
Molecuul die er voor zorgt dat er energie in aardgas zit
D
Tenminste houdbaar tot

Slide 11 - Quizvraag

Dimensioneren van gasleiding

Om een gasinstallatieleiding te dimensioneren hebben we een aantal gegevens nodig om een juiste diameter te kunnen bepalen:


- Maximale belasting
- Leiding lengtes
- Welk materiaal (koper, staal, kunststof)
- Bestaande of nieuwe installatie

Slide 12 - Tekstslide

maximale belasting
Hoeveel gas zal er maximaal door de leiding lopen?

Factoren:

* Gasfornuis = 0,7 x belasting,  Overige toestellen = 1,0


Voor twee of meerdere toestellen:

* Voor een leidingsectie die twee toestellen voedt: 1,0
* Voor een leidingsectie die 3 of meerdere toestellen voedt: 0,8

Slide 13 - Tekstslide

Leiding lengte

Hoe lang zal de aan te leggen gasleiding worden?

Nieuwbouw: op te maken uit tekening?

Bestaande bouw: meten?

Slide 14 - Tekstslide

Welk materiaal gaan we gebruiken
 
( koper, staal, kunststof )

Gebruikte materiaal en de manier van verbinden is afhankelijk van de ligging:

- in het zicht
- Uit het zicht
- in de grond

Slide 15 - Tekstslide

Bestaande of nieuwe installatie

Bij een bestaande huishoudelijke installatie (met huisdrukregelaar) bedraagt het toegestane maximale drukverlies 2,5 hPa.

Bij een compleet nieuwe installatie is het totale maximale toegestane drukverlies 1,7 hPa omdat hier rekening wordt gehouden met een toekomstige uitbreiding.

1 hPa = 1 mbar

Slide 16 - Tekstslide

Welke kleur heeft een gasleiding?
A
rode kleur
B
groene kleur
C
witte kleur
D
gele kleur

Slide 17 - Quizvraag

Slide 18 - Tekstslide