Herhaling H10

Analytische concentratie is de hoeveelheid stof uitgedrukt in mol, die per liter is opgelost.
A
Waar
B
Niet waar
1 / 11
volgende
Slide 1: Quizvraag
ScheikundeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Analytische concentratie is de hoeveelheid stof uitgedrukt in mol, die per liter is opgelost.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 1 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Je lost 0,300 g ethaanzuur (CH3COOH) op tot een eindvolume van 0,500 liter. Bereken de analytische concentratie.
A
10,0
B
0,100
C
0,0100
D
0,0050

Slide 2 - Quizvraag

n = m/M = 0,300/ 60,052 =0,005 mol
c = n /V = 0,005/0,5 =0,01 M

Hoeveel mol NaOH bevat 5,00 L van een oplossing met c(NaOH) = 0,1200 mol/L?
A
60
B
0,600
C
120
D
600

Slide 3 - Quizvraag

n = c X V = 0,1200 x 5 = 0,600 mol

Een oplossing van AgNO3 in water bevat 0,050 g AgNO3 per 100 mL. Hoe groot is de analytische concentratie in mol/L?
A
0,500
B
500
C
0,0400
D
0,00294

Slide 4 - Quizvraag

n = m/M = 0,05/169,87 = 0,000294 mol per 100 mL dus per L --> 0,00294 mol/L

Een oplossing van fructose (C6H12O6) in water bevat 25,0 %(m/m) fructose terwijl de dichtheid van de oplossing 1,10 g/mL bedraagt. Bereken de analytische concentratie.
A
8,10
B
0,655
C
1,53
D
275

Slide 5 - Quizvraag

m van 1000 mL oplossing: 1,10x1000 =1110 g
hiervan is 25,0% m/m fructose dus 0,25 x1110 = 277,5 g fructose
n= m/M = 277,5/ 180,156 = 1,53 mol 
Dus c = 1,53 M
Molariteit is hetzelfde als actuele concentratie
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


We lossen 100 mmol MgCl2 op tot een volume van 250,0 mL. Bereken c(MgCl2), [Mg2+], [Cl-] en [MgCl2].
timer
1:00

Slide 7 - Open vraag

MgCl2 --> Mg2+ + 2Cl-
c(MgCl2) = 0,4 M
[Mg2+] = 0,4 M
[Cl-] =0,8 M
[MgCl2] = 0 M

0,368 g MgBr2 is opgelost in 250 mL. Hoe groot is de actuele concentratie van Br-?
A
0,0080 mol/L
B
0,0080 mol/mL
C
1,47 mol/L
D
16,6 mol/L

Slide 8 - Quizvraag

n = 0,368/ 184,113 = 0,002 mol in 250 mL dus 0,004 mol in 1000mL
MgBr2 --> Mg2+ + 2 Br-
[Br-] = 0,0080 mol/L

Je verdunt 10,0 mL soda-oplossing tot 500 mL en hiervan 5,0 mL tot 50,0 mL. Hoe groot is de totale verdunningsfactor?
A
10
B
500
C
5
D
50

Slide 9 - Quizvraag

Je verdunt eerst 500/10 = 50x en dan nog eens 50/5 = 10x dus totale verdunning: 500x

Je lost 0,220 mol KOH op en vult de oplossing aan tot 250,0 mL in een maatkolf. Hiervan (vanuit deze maatkolf) wordt 25,00 mL verdund tot 500,0 mL. Bereken de concentratie KOH in mol/L in de verdunning.
A
0,044
B
0,880
C
0,44
D
4,4

Slide 10 - Quizvraag

c = n/V = 0,220/250x10-3 = 0,88 M
Verdunning: 500,0/25,00=20x
Dus 0,88/20 = 0,044 mol/L

Hoeveel mmol NaOH moet worden opgelost en aangevuld in een maatkolf van 100,0 mL om, na een verdunning van 10,0 mL tot 250,0 mL, een concentratie van 45,0 mmol/L te verkrijgen?
A
1,13 mmol
B
113 mmol
C
11,3 mmol
D
18,0 mmol

Slide 11 - Quizvraag

n = 45,0x10-3 mol/L
Verdunning 250,0/10,0 = 25x
Dus onverdund: 1,13 mol/L dus 1130 mmol/L --> 113 mmol per 100,0 mL.