H4 7.3 Molariteit

7.3 Molariteit
Hoe geef je de concentratie van een oplossing aan?
Rekenen aan concentratie van zouten en ionen in opl.
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

7.3 Molariteit
Hoe geef je de concentratie van een oplossing aan?
Rekenen aan concentratie van zouten en ionen in opl.

Slide 1 - Tekstslide

Geef oplosvergelijking van FeCl2

Slide 2 - Open vraag

Oplosvergelijking van FeCl2
 • FeCl2 bestaat uit Fe2+ en Cl-
 • FeCl2 -> Fe2+ + 2 Cl-

Slide 3 - Tekstslide

Hoeveel mol is 25 gram magnesiumchloride?

Slide 4 - Open vraag

Molrekenen
 • 25 gram magnesiumchloride
 • Magnesiumchloride is MgCl2
 • Molaire massa van MgCl2 is 95,21 g/mol (Binas 98 of 99)
 • Van gram naar mol -> delen door molaire massa

 • 25 gram / 95,21 g/mol = 0,2626 mol MgCl2

Slide 5 - Tekstslide

Molariteit
 • Van H2: een hoeveelheid stof kan je uitdrukken in mol
 • Los je dit op? ->  Dan is de concentratie uit te drukken in het aantal mol opgeloste stof per liter oplossing.
 • Dat is de molariteit.

Slide 6 - Tekstslide

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 7 - Tekstslide

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 8 - Tekstslide

Notatie van molariteit
 • 0,75 M CH3COOH betekent dat de azijnzuurconcentratie
   0,75 mol/L is.
 • [CH3COOH] = 0,75 M
 • Tussen de rechte haken zet je het deeltje dat écht in de oplossing aanwezig is!

Slide 9 - Tekstslide

Rekenen met molariteit
 • Als je de molariteit van zoutoplossing weet, kan je ook de concentratie in mol per liter van de ionen berekenen.
 • AlCl3 -> Al3+ + 3 Cl-
 • Verhouding waarin AlCl3 verdwijnt en Al3+ en Cl- ontstaan is 1 : 1 : 3

Slide 10 - Tekstslide

Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2,0 L oplossing. Bereken de molariteit van de oplossing.

Slide 11 - Open vraag

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 12 - Tekstslide

Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2,0 L oplossing. Bereken de concentratie van de magnesiumionen en chlorideionen.

Slide 13 - Open vraag

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 14 - Tekstslide

Wat kan je nu gaan doen?
Paragraaf 7.3 doorlezen
Opdrachten uit de studiewijzer maken

Slide 15 - Tekstslide