5.3 Brandstof en milieu

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Versterkt broeikaseffect

Aardolie, aardgas en steenkool zijn brandstoffen die uit de bodem worden gehaald. Die zijn ontstaanuit planten en dieren resten. Ze heten fossiele brandstoffen.


Als je een fossiele brandstof volledig verbrandt, ontstaat er koolstofidoxide en waterdamp.

Slide 2 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen
- Aardgas
- Aardolie
- Steenkool

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Het broeikaseffect

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Geef de betekenis van het broeikaseffect?
A
Het verbouwen van planten in kassen.
B
Gaslaag in de atmosfeer die ons beschermt tegen zonnestraling.
C
Het vasthouden van koude lucht door koolzuurgas.
D
Het vasthouden van warme lucht door gassen in de dampkring

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Video

Wat kan deze fabriek doen om het versterkt broeikaseffect tegen te gaan
A
Geen koolzuurgas in de atmosfeer brengen.
B
Geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.
C
De fabrieken laten stoppen.
D
In warmere gebieden vestigen.

Slide 9 - Quizvraag

Hoe warm zou het zijn als er geen broeikaseffect was?
A
-8 C
B
-18 C
C
2 C
D
-12 C

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Video

het broeikaseffect wordt veroorzaakt door
A
koolstofdioxide
B
zwaveldioxide
C
stikstofoxiden
D
drijfgassen/raketbrandstof

Slide 12 - Quizvraag

Wat gebeurt er met de temperatuur als het versterkte broeikaseffect door gaat?
A
gaat naar beneden
B
gaat omhoog

Slide 13 - Quizvraag

Hoe kun je ervoor zorgen dat je het broeikaseffect minder sterk maakt?
A
Fietsen, in plaats van de auto pakken.
B
Windturbines gebruiken.
C
Meer gebruik maken van zonnepanelen.
D
Zuiniger omgaan met energie.

Slide 14 - Quizvraag

Zonder het broeikaseffect zou er geen leven
op aarde mogelijk zijn.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Welk gas veroorzaakt het versterkte broeikaseffect?
A
zuurstof
B
koolstofdioxide ( CO2)
C
stikstof
D
biogassen

Slide 16 - Quizvraag

Gevolgen milieuschade
  • aantasten gezondheid (fijnstof)
  • ander, extremer klimaat
  • stijging zeespiegel
  • opwarming aarde
  • uitsterven planten-en diersoorten
  • schaarste grondstoffen en energie
  • minder natuur- en stiltegebieden

Slide 17 - Tekstslide

Aardgas

Aardgas is nog steeds 1 van de meest gebruikte manieren om huizen te verwarmen.


De brandbare stof in aardgas is methaan.


Methaan is geurloos, om lekken te ontdekken wordt er een geurstof aan toegevoegd.

Slide 18 - Tekstslide

Nederland

Aardgas grootste leverancier


Slide 19 - Tekstslide

Thermische verontreiniging: opwarmen van het oppervlakte water. Warm water kan minder O2 bevatten, hierdoor krijgen vissen en andere waterdieren te weinig zuurstof.

Slide 20 - Tekstslide

luchtvervuiling

Door de verbranding van fossiele brandstoffen krijg je uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxiden.


Hierdoor ontstaat er zwavelzuur en saltpeterzuur door contact met waterdamp en zuurstof. Het gevolg is zure regen.


Regen even zuur als azijn...

Slide 21 - Tekstslide

Zonnepaneel
Een zonnepaneel bestaat uit vele zonnecellen

stralingsenergie -> elektrische energie

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Zonnecollector

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Aan de slag !
Maak 5.3 brandstof en milieu

Slide 27 - Tekstslide