Self-test unit 1

Welcome to Mrs Everstijn's (online) classroom
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsVoortgezet speciaal onderwijs

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome to Mrs Everstijn's (online) classroom

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Learning objectives:
  • Student can retrieve prior knowledge. (leerling kan voorkennis ophalen.)
  • Student can use use prior knowledge to answer questions. (leerling kan voorkennis inzetten om vragen te beantwoorden.)
  • Student can assess own results. (leerling kan eigen resultaten beoordelen.)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Who:  
What
How:
 
Help:  
Time
Result:
Done:  

individual
self-test check
Check answers with KEYS & mark incorrect answers with different colour pen
none
20 minutes
Class check per question
Lesson 4 exercises 37 to 40

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Assessment per exercise:
Exercise A = Grammar - Past Simple = 5 correct
Exercise B = Grammar - Word Order = 4 correct
Exercise C = Grammar - Possessive pronoun = 5 correct
Exercise D = Grammar - have/has to & don't/doesn't have to = 5 correct
Exercise E = New Words = 5 correct
Exercise F = Xpress yourself = 10 points (2 points per sentence)

Total = min 33 points = 5,5

Slide 4 - Tekstslide

Class discussion on how to improve and study before the test.


Xpress yourself!
Je schrijft een stukje over het ongeluk van Mike voor XOL.
Schrijf in het Engels dat:

1    de redacteur van deze krant een campagne is begonnen voor veiliger fietsen.
2    Mike gisteren een heel ernstig verkeersongeluk heeft gehad.
3    hij op zijn fiets zat met hevige regen toen een auto hem raakte.
4    hij op een weg was zonder straatverlichting.
5    je gelooft dat het op Grindleford Road gebeurd is, gisteravond laat.
6    de ambulance hem naar de Spoedeisende Hulp bracht.
7    Mike waarschijnlijk weer zal kunnen lopen.
8    je niet veel meer informatie hebt dan dat.

Slide 5 - Tekstslide

Class discussion on how to improve and study before the test.


Xpress yourself!


1       The editor of this newspaper has started a campaign for safer cycling.
2      He had a really bad road accident yesterday.
3     He was on his bike in heavy rain when a car hit him.
4      He was on a road with no street lighting.
5       I think it happened on the Glindleford Road, late last night.
6     The ambulance took him to the Accident and Emergency Unit.
7        Mike will probably walk again.
8        I don’t have much more information than that.


Slide 6 - Tekstslide

Class discussion on how to improve and study before the test.


Slide 7 - Link

Quizlet

How well did you do?
A
Not so well = less than 60%
B
Approximately 60%
C
Very well = more than 70%
D
Excellent = more than 80%

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Which exercise was difficult or which exercises were difficult?
A
Grammar
B
Vocabulary
C
Writing skills
D
Multiple

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Any remarks? Pointers for me? (Things you liked or disliked)

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

QUESTIONS ?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies