Conflicten nieuw

Conflicten 
Welzijn
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Conflicten 
Welzijn

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
- Na de les kan je de conflicthanteringsstijlen van Thomas & Kilmann benoemen (herhaling);

- Na de les kan je een signaleringsplan opstellen/lezen;

Slide 2 - Tekstslide

Waar denken jullie aan
bij een conflict?

Slide 3 - Woordweb

Slide 4 - Tekstslide

Thomas & Kilmann
Thomas & Kilmann ontwikkelden een veel gebruikt model om conflictstijlen te omschrijven. In hun model beschrijven zij vijf stijlen. 

 Iedereen heeft een ‘voorkeursstijl’ waar hij/zij zich het meest in thuis voelt. Doe de test.

Slide 5 - Tekstslide

Zoek op welke verschillende conflictstijlen er zijn en vul ze in;

Slide 6 - Open vraag

Thomas & Kilmann
Wedijveren/doordrukken : de taart is van mij
Aanpassen: jij mag de taart
Compromis: allebei een halve taart
Samenwerken: waarom is die taart belangrijk voor je?
Vermijden: welke taart?Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Op welk onderdeel van conflicthantering scoor jij het hoogst?

Slide 9 - Open vraag

Soorten conflicten
1. inhoudelijk conflict; die gaan over de inhoud of organisatie van het werk, verdeling van verantwoordelijkheden en middelen, oplossingen voor nieuwe vragen en problemen in het werk
2. belangen conflict; belangenconflict is dat je vindt dat er steeds te weinig tijd wordt ingepland om je taken goed uit te kunnen voeren
3. Sociaal- emotioneel conflict; staat het gedrag en de houding binnen persoonlijke relaties centraal. Het gaat hier onder meer om kwesties als zelfbeeld en identiteit

Slide 10 - Tekstslide

Verschijningsvormen van conflicten

Onzichtbaar
Zichtbaar
Invloed van conflicten op samenwerking en sfeer

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Escalatieladder
De escalatieladder maakt de stappen van een conflict zichtbaar. Onderaan de ladder staat een gewone dagelijkse discussie en bovenaan een échte ruzie. Soms is een verkeerde opmerking al genoeg om een stijging op de ladder te veroorzaken. Door excuses, oprechte interesse en verduidelijking kan je het conflict al sussen en veroorzaak je wellicht een daling op de ladder

Slide 13 - Tekstslide

Achtergrond 
De term escalatieladder komt van Friedrich Glasl en bestaat al sinds 1941.
Het geeft aan hoe een conflict zich ontwikkelt. Hoe verder op de ladder, hoe moeilijker het op te lossen is.
In een conflict zijn drie fases te onderscheiden. 

Slide 14 - Tekstslide

Fases 
Relationele fase = meningsverschil, beiden op zoek naar een oplossing, herstellen van de relatie belangrijk.
Emotionele fase = redelijkheid is weg, emotie neemt de overhand, eigen ik eerst
Vechtfase = niet meer samen door één deur kunnen, gericht op de persoon, 

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Conflicten oplossen
In 3 stappen:
Probeer elkaars behoeften duidelijk te krijgen door actief te luisteren en ik-boodschappen te geven
Bedenk samen oplossingen, kies er een uit en maak hierover duidelijke afspraken
Ga na verloop van tijd samen na of de nieuwe oplossing werken

Slide 20 - Tekstslide

Noem de 5 conflicthanteringstijlen van Thomas & Kilmann

Slide 21 - Open vraag

2

Slide 22 - Video

02:25
LET OP!
Het volgende stukje in het filmpje kan je helpen bij het maken van een signaleringsplan. 

Slide 23 - Tekstslide

03:04
Voorbeeld signaleringsplan

Slide 24 - Tekstslide

Signaleringsplan
hoger niveau: samen met de cliënt 

Laag niveau: Als begeleider signaleringsplan opstellen

Slide 25 - Tekstslide

1

Slide 26 - Video

05:22
Hier start filmpje
Bekijk het filmpje thuis nog eens op je gemakje door. Het filmpje in de les wordt hier gestart voor het maken van een signaleringsplan (het filmpje duurt te lang voor in de les)

Slide 27 - Tekstslide

Signaleringsplan maken
1. lees de casus

2. Ga in 2 a 3 tallen een signaleringsplan maken voor de cliënt 

Tip: kijk naar voorbeelden

Slide 28 - Tekstslide

Conflict is niet altijd negatief
- Het kan leiden tot een oplossing voor een langslepend probleem. 

- Effectievere samenwerking. 

Slide 29 - Tekstslide

alle communicatie verloopt op 2 niveaus
 - Inhoudsniveau heeft betrekking op WAT er gezegd wordt, Letterlijke inhoud van een bericht


        -    Betrekkingsniveau: Hoe moet de boodschap worden opgevat. (De wijze waarop je de vraag stelt)


Slide 30 - Tekstslide

Inhoudsniveau
- Gesproken of geschreven boodschap

- Woorden die te lezen of te horen zijn


Slide 31 - Tekstslide

Betrekkingsniveau
- Welke relatie heb je met de ander? Gelijkwaardig?
-  Hoe moet de boodschap opgevat worden?
-  Hoe zie je jezelf ten opzichte van de ander? onbewuste strijd tussen elkaar?

Slide 32 - Tekstslide

Je zegt : zó.. die jas zal flink wat gekost hebben!
De ander hoort : 
– Wat een mooie jas is dat!
– Die jas heb je bij een veel te duur adres gekocht!
– Jij bent veel te makkelijk met je geld.
– Ik zou willen dat ik ook zo’n jas had
– Die jas ziet er duur uit, maar ik vind hem eigenlijk niet mooi.

Slide 33 - Tekstslide

Als iemand op je werk of thuis zegt “Die prullenbak is nogal vol”, sta je dan op om ‘m te legen? (betrekkingsniveau)

Of reageer je met “Ja, inderdaad, de prullenbak is vol” en laat je het daarbij? (inhoudsniveau)

Slide 34 - Tekstslide

Lesdoelen
- Na de les kan je de conflicthanteringsstijlen van Thomas & Kilmann benoemen (herhaling);

- Na de les kan je een signaleringsplan opstellen/lezen;

Slide 35 - Tekstslide

Extra Literatuur
https://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/conflicthantering-leerdoelen/conflicten-oplossen
https://www.managementsite.nl/10-tips-om-conflict-lossen
https://www.leren.nl/rubriek/persoonlijke_vaardigheden/conflict/
http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_13_conflictstijlen.html
https://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/conflicthantering-leerdoelen/conflictstijl-inzicht

Slide 36 - Tekstslide

Einde les
Zijn er vragen?
Hebben we de leerdoelen behaald?

Volgende dia!!

Slide 37 - Tekstslide

Geef een Tip/Top voor deze les
(anoniem)

Slide 38 - Open vraag

Nog een voorbeeld. Man en vrouw zitten op de bank in de huiskamer. 
Man zegt: “Ik zou eigenlijk wel een kop koffie lusten.” Vrouw staat op en zet koffie. (betrekkingsniveau -hoe zit de relatie in elkaar?) “Ja, ik lust ook wel een kop koffie. Lekker!” En blijft zitten. (reageert op inhoud)

Slide 39 - Tekstslide

Betrekkingsaspect voorbeeld
"De deur staat weer open"
"Ben ik eventjes bezig, zeg " (trots)
Ik ben eventjes bezig (val me nu niet lastig)
Sorry, we zijn alvast begonnen, hoor (verontschuldiging of verwijt?)

Slide 40 - Tekstslide

Als je communiceert, breng je een boodschap op zowel inhoud als betrekkingsniveau.
Het betrekkingsniveau zegt iets over...
A
Hoe je relatie met de ander is
B
Hoe je naar jezelf en naar de ander kijkt
C
Alle antwoorden zijn juist
D
Hóe je iets zegt.

Slide 41 - Quizvraag

Communiceren op inhoudsniveau..
Leg in je eigen woorden uit!

Slide 42 - Open vraag

Casus opdracht maken + inleveren

Slide 43 - Tekstslide