5V_herhalen H7_2223

5V_herhalen H7_2223
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 25 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

5V_herhalen H7_2223

Slide 1 - Tekstslide

H7.1 en 7.2
oplossingen van sterke en zwakke zuren (en basen)

Slide 2 - Tekstslide

een zuur 
=
een deeltje dat H+ afstaat
H7.1 Wat is een zuur?

Slide 3 - Tekstslide

zure oplossing
in water staat 't zuur H+ af aan H2O :
zuur  + H2O -> zuurrestion + H3O+

In een zure oplossing zijn altijd H3O+ ionen aanwezig

Slide 4 - Tekstslide

zuurrestion
= het negatieve ion dat overblijft als het zuur H+ heeft afgestaan
LET OP:
bij carbonzuren wordt alléén de H van de zuurgroep afgestaan.

Slide 5 - Tekstslide

een base
=
een deeltje dat H+ opneemt
H7.1 Wat is een base?

Slide 6 - Tekstslide

basische oplossing
in water neemt de base (B-)  H+ op van H2O :
B- + H2O -> HB + OH-
In een basische oplossing zijn altijd OH- ionen aanwezig

Slide 7 - Tekstslide

H7.1 Welke basen moet je kennen?
Alle basen zijn negatief geladen (behalve ammoniak). Hoe zou dat komen?

Slide 8 - Tekstslide

de pH schaal
Hoe zuurder de oplossing
hoe ......................... de [H3O+]
hoe ......................... de pH
Hoe basischer de oplossing
hoe ......................... de [OH-]
hoe ......................... de pH

Slide 9 - Tekstslide

Sam
Kim
Marijn
Charlie
timer
2:00

Slide 10 - Tekstslide

Sam
Kim
Charlie
Marijn
timer
2:00

Slide 11 - Tekstslide

Sam
Kim
Charlie
Marijn
timer
2:00

Slide 12 - Tekstslide

Sam
Kim
Charlie
Marijn
timer
2:00

Slide 13 - Tekstslide

HCl(aq)        H+(aq) + Cl-(aq)

in oplossing komen alleen losse ionen voor, dus je noteert de oplossing als
H+(aq) + Cl-(aq)


Sterk zuur

Slide 14 - Tekstslide

HF(aq)                 H+(aq) + F-(aq)

er is een evenwicht. De meeste deeltjes zijn NIET geioniseerd, dus je noteert de oplossing als 
HF (aq)
Zwak zuur

Slide 15 - Tekstslide

basen in water
base
zo ontstaat een basische oplossing met OH- ionen:
OH-
zout lost op :
CO32- HCO3-
zout lost op en daarna evenwicht tussen base en water :NH3
evenwicht met water :
O2-
aflopende reactie met water :


Slide 16 - Tekstslide

H7.4
zuur base reacties

"zoek de verschillen" : eerst even oefenen wat de bedoeling is

Slide 17 - Tekstslide

Zoek de verschillen: de twee bekerglazen zijn identiek en bevatten zoutzuur. Welke fouten zitten er in de rechter afbeelding?
timer
2:00

Slide 18 - Tekstslide

zoutzuur is niet HBr
zure oplossing heeft pH <7
er mist een watermolecuul
OH- is niet kenmerkend voor zure oplossing
dit is geen H3O+

Slide 19 - Tekstslide

Nu een zuur-base reactie:
Beide afbeeldingen geven de reactie weer tussen een oplossing van natriumcarbonaat en zoutzuur. Zoek de 6 verschillen tussen beide afbeeldingen: in welke afbeelding staat het juist weergegeven?timer
5:00

Slide 20 - Tekstslide

carbonaat is een zwakke base en reageert niet aflopend tot HCO3-. In de oplossing moet dus ook nog CO32- aanwezig zijn
wanneer zuur en base is juiste molverhouding worden samengevoegd, wordt oplossing neutraal
Er ontstaat H2CO3 dat uiteenvalt in     H2O en CO2(g) > gasontwikkeling
pH van basische oplossing < 7
oplossing bevat OH- en geen H3O+
H2CO3 is een instabiel zuur dat uiteenvalt in H2O(l) en CO2(g)

Slide 21 - Tekstslide

Zuurbase reacties
Bij een reactie tussen een zuur en een base 
geeft het zuur H+ af aan de base
Je herkent een zuurbase-reactie dus aan 
het verplaatsen van H+ ionen
Voorbeeld:
CH3COOH + OH- --> CH3COO- + HOH (=H2O)

Slide 22 - Tekstslide

opstellen reactievergelijking zuurbase reactie
1. notatie zuur HZ : sterk -> H3O+(aq) + Z-(aq)
                                        zwak -> HZ(aq)
2. notatie base B-: goed oplosbaar zout -> X+(aq) + B-(aq)
                                       slecht oplosbaar zout ->  XB(s)
3. noteer alléén deeltjes die H+ opnemen / afstaan in RV (rest = tribune-ion)
4. maak kloppend

Slide 23 - Tekstslide

keuze-moment
meedoen met klassikaal voorbeeld (opgave 30a)
óf
zelf in stilte aan het werk met opgave 28 tm 32a van H7.4

Slide 24 - Tekstslide

opgave 30a mbv stappenplan

Slide 25 - Tekstslide