17.5 afval

17.5 Afval
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

17.5 Afval

Slide 1 - Tekstslide

Kunnen toepassen:
-voor/nadelen biobrandstof t.o.v. fossiele brandstoffen
-biobrandstof en positie ervan in koolstofkringloop
-duurzaamheid en afval economie
-circulaire economie in productie en afvalverwerking

Slide 2 - Tekstslide

biobrandstof

Slide 3 - Woordweb

Biobrandstoffen
Bij biobrandstoffen zijn twee balansen van belang:

De "ecobalans": de besparing van CO2 en andere emissies en toenemend ruimtegebruik ten opzichte van fossiele brandstoffen. 
De "energiebalans": hoeveel energie een liter brandstof oplevert in relatie tot de hoeveelheid energie die het kost om een liter van die brandstof te maken. 

Slide 4 - Tekstslide

Biobrandstoffen (biodiesel of bioalcohol) worden gemaakt van biomassa. Biomassa is de massa van organische stoffen of organismen.
Om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen wordt er onder andere gebruik gemaakt van biobrandstoffen.
Er zijn drie groepen biobrandstoffen:
1e generatie, 2e generatie en 3e generatie biobrandstoffen, die elk op een verschillende manier geproduceerd worden.

Slide 5 - Tekstslide

Biobrandstoffen  - 1e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
De biomassa hiervoor gebruikt is rechtstreeks afkomstig van de hiervoor aangeplante suikerbieten, koolzaad, graan, soja of mais. 
Nadelen: kost veel landbouwgrond, kost veel energie, hoog gebruik pesticiden

Slide 6 - Tekstslide

Vb-en 1ste gen. biobrandstoffen
Biodiesel wordt onder andere verkregen uit mais (maisolie), koolzaad (koolzaadolie), oliepalm (palmolie) en uit soja (sojaolie). 
Bio-ethanol wordt onder andere verkregen uit suikerbiet, suikerriet, suikerpalm en ook uit graan (zoals maïs en tarwe).

Slide 7 - Tekstslide

Biobrandstoffen  - 2e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Tweede generatie: biomassa (afval) -> biodiesel of bio-ethanol
E-10 benzine is 90% bezine, 10% bioethanol

In NL wordt 7% van de brandstof uit biobrandstoffen gehaald door frituuvet te importeren en hier biodiesel van te maken.
Er wordt dus  geen landbouwgrond gebruikt voor de productie van biomassa.

Slide 8 - Tekstslide

Vb-en 2de gen. biobrandstoffen
Energiegewassen zoals wilgen en Pongamia pinnata.
Vruchten van niet voor consumptie geschikte planten, zoals de purgeernoot.
Houtsnippers
Houtkorrels
Stro
Oneetbare gedeelten van voedselgewassen
Dierlijk vet
Gebruikt frituurvet
Restafval

Slide 9 - Tekstslide

Biobrandstoffen  - 3e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Derde generatie: algen en zeewier.

Voordelen: groeit snel, kan in tanks dus weinig ruimte
Nadelen: duur proces

Slide 10 - Tekstslide

Duurzame energie
  • Veroorzaakt geen milieuverontreiniging, energiebron raakt niet op
  • Biomassa verbranden, biobrandstoffen en biodiesel
  • Windmolens
  • Zonneboilers en zonnepanelen
  • Waterkracht

Slide 11 - Tekstslide

Def. duurzaamheid
In ecologie is duurzaamheid de eigenschap van biologische systemen om voor onbepaalde tijd divers en productief te blijven.

Slide 12 - Tekstslide

natuur vs economie?

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

"goedkopere"keuze ?!

Slide 16 - Tekstslide