NASK.H5Water.Les4

1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat ga je vandaag leren?
Eerst herhalen we lesstof over smelt- en kookpunt en daarna uit de vorige les: 
 • bezinken & afschenken
 • filtreren
 • extraheren

Daarna bekijken we weer een filmpje  en leren we drie nieuwe scheidingsmethodes!

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet je vandaag inleveren?
 • Je krijgt tussendoor quizvragen.
 • Samenwerken mag, vul wel allemaal zelf het antwoord in.
 • Ook vandaag maak je aantekeningen op  papier over de nieuwe technieken die in het filmpje komen. Als je dit moet doen, word erom gevraagd in de les.


 • Alles wat je inlevert gaat via LessonUp
 • Doe stap-voor-stap wat gevraagd wordt

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling smeltpunt en kookpunt

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Smelten en koken
 • Bij steeds meer opwarmen gaat een vaste stof smelten (bij de temperatuur die we het smelpunt noemen) 
 • Bij nog meer opwarmen uiteindelijk koken  en verdampen (bij de temperatuur die het kookpunt heet). 
 • Aan het smelt- en kookpunt kun je een stof herkennen! • van vast naar vloeibaar = smelten

 • van vloeibaar naar gas = verdampen
verdieping
Wat is eigenlijk koken? Bij het kookpunt begint een vloeistof over te gaan in gas. De belletjes gas willen ontsnappen. Dit is het borrelen dat we "koken" noemen. Denk aan een pan kokend water.

Slide 6 - Tekstslide

Deze heb ik even aangepast, want dan is het een inleiding voor de vraag die hierna komt. En ik moest "kookpunt" & "smeltpunt" nog introduceren.
Welke stof die je kent heeft een kookpunt van 373 K?
hint
De temperatuur staat in Kelvin.
Trek er 273 af en je hebt de temperatuur in graden Celcius.
A
alcohol
B
boter
C
water
D
bloem

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zilver is een vaste stof.
Wat zegt dat over het kookpunt?
A
niks
B
dat ligt lager dan kamertemperatuur
C
dat ligt hoger dan kamertemperatuur

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Google het smeltpunt van tin. Wat is de fase van tin?
hint
"de fase" als eigenschap van een stof is de fase bij kamertemperatuur, oftewel bij 295 K (22 C).
A
gas
B
vloeibaar
C
vast

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Alcohol kookt eerder dan water. Wat is het kookpunt van alcohol?
hint
water kookt bij 100 graden Celcius = 373 K
A
78 K
B
351 K
C
373 K
D
450 K

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling over scheiden 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bezinken en afschenken
Een makkelijke manier om een suspensie te scheiden is laten bezinken en afschenken.

Dit werkt het beste als je vaste stof bestaat uit grote deeltjes die niet goed drijven. Anders gaan ze bij het afschenken mee!

Bezinken en afschenken wordt soms als eerste stap gebruikt om daarna een tweede techniek te gebruiken.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Filtreren
Die tweede stap kan zijn filtreren. Dit betekent de grote vaste deeltjes weghalen met een filter

In het filter blijven de grote deeltjes achter, zij vormen het residu (in het filter).
Het filtraat is de vloeistof die erdoorheen is gelopen.

Een goed filter zal de vaste deeltjes tegenhouden en de vloeistof doorlaten

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Adsorberen
 • De vorige technieken werken niet bij oplossingen, omdat een oplossing te kleine deeltjes heeft (moleculen) - die niet bezinken en dwars door filters heengaan. Een techniek die wel werkt is adsorberen.
 
 • Met adsorberen voeg je een middel toe, het adsorptiemiddel, dat zich hecht aan de opgeloste stof. Samen vormen ze grotere deeltjes. Die verwijder je - bijvoorbeeld met een filter.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Op welke twee manieren kun je een suspensie scheiden?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kun je een oplossing scheiden door bezinken en afschenken?
A
ja
B
nee

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Met welke scheidingsmethode kun je een oplossing wel scheiden?
A
Adsorberen
B
Filtreren
C
Afschenken
D
Geen van allen

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het adsorptiemiddel hecht zich aan de kleine deeltjes. Eigenlijk maak je dan ...
A
van een oplossing een residu
B
van een oplossing een suspensie
C
van een oplossing een andere oplossing
D
van een oplossing een emulsie

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Nieuwe lesstof

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Scheidingsmethoden
Aan het einde van deze en de vorige les over scheidingsmethoden ... 
 • Ken je vijf of zes scheidingsmethoden 
 • Weet je hoe die werken en bij welke mengsels je ze gebruikt
 • De scheidingsmethoden zijn: bezinken en afschenken, filtreren, adsorberen, indampen, destilleren, en als als extraatje extraheren.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

13:03
Indampen
Opdracht: maak (voor jezelf) aantekeningen over wat belangrijk is om te weten over indampen.

Lever hiervan later in de les een foto in.Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

14:25
Destilleren
Opdracht: maak (voor jezelf) aantekeningen over wat belangrijk is om te weten over destilleren.

Lever hiervan later in de les een foto in.Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inleveren: je aantekeningen over indampen en destilleren (foto)

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatten 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Indampen
 • Een oplossing waarin een vaste stof opgelost is kun je indampen.
 
 • Bij indampen gebruik je warmte om het oplosmiddel te laten verdampen. 

 • De niet-verdampte vaste stof, die eerder in de oplossing zat, blijft achter. Bij indampen wil je juist deze stof, het residu, hebben. 
 • Een voorbeeld is ingedampt zout.

verdieping
Werkt indampen ook bij een suspensie? 
Ja hoor - maar filtreren is een stuk gemakkelijker.
In de praktijk kies je bij een suspensie dus meestal voor filtreren

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Destilleren
 • Een oplossing van meerdere vloeistoffen kun je scheiden door destilleren.
 • Dit werkt doordat de stoffen verschillende kookpunten hebben. De een verdampt dus makkelijker dan de ander.
 • Wat achterblijft in je oorspronkelijke glas heet het residu
 • Wat na verdampen condenseert in het nieuwe glas heet destillaat
 • Bij destilleren wil je het destillaat hebben (veel meer zuivere stof).

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Scheidingstechnieken
Je hebt geleerd hoe je mengsels (met vloeistoffen) kunt scheiden & 
wanneer je welke techniek kunt gebruiken
Je kent de scheidingsmethoden: 
 • bezinken en afschenken
 • filtreren, 
 • adsorberen,
 • indampen
 • destilleren

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Test jezelf 
Pak je aantekeningen over de vijf technieken erbij. 

Er volgt nu een korte quiz over scheidingstechnieken. Je mag je aantekeningen gebruiken.

Werk alleen en klik niet te snel. 
Zo leer je het meest.

Succes!

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe kunnen we een oplossing scheiden?
A
Destilleren
B
Filtreren
C
Indampen
D
Indampen en destilleren

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke scheidingsmethode gebruik je om uit zeewater drinkwater te maken?


A
condenseren
B
destilleren
C
filtreren
D
indampen

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als je een oplossing hebt van twee vloeistoffen, wanneer werkt scheiden door destilleren dan heel goed?
A
als de kookpunten dicht bij elkaar liggen
B
als ze verschillende kleuren hebben
C
als de smeltpunten ver uit elkaar liggen
D
als de kookpunten ver uit elkaar liggen

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

een oplossing van een vloeistof in een vloeistof scheid je met
A
indampen
B
destilleren

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

een oplossing van een vaste stof in een vloeistof scheid je met
A
indampen
B
destilleren

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Destilleren heeft veel overeenkomsten met indampen, maar er is ook een belangrijk verschil.
Wat is het verschil tussen destilleren en indampen?
A
Bij destilleren vang je de vloeistof die verdampt is weer op.
B
Bij indampen vang je de vloeistof die verdampt is weer op.
C
Destilleren gebeurt bij een hogere temperatuur.

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Extra: Extraheren
Je hebt nu 5 scheidingstechnieken geleerd.

Heb je nog tijd? Doe dan nu de verdieping over de zesde scheidingstechniek, extraheren,  in het volgende filmpje. 

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waardoor werkt extraheren? Doordat de stoffen verschillen in ....
A
kookpunt
B
oplosbaarheid
C
smeltpunt
D
deeltjesgrootte

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Was dit voor jou een moeilijke les? Waarom wel/niet?

Slide 41 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oplossing scheiden

Je hebt twee manieren geleerd om een oplossing te scheiden:
- Vaste stof in vloeistof: indampen
- Vloeistof in vloeistof: destilleren

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies