Kwaliteitszorg over de organisatie

Kwaliteit en deskundigheid
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
Kwaliteit en deskundigheidMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Kwaliteit en deskundigheid

Slide 1 - Tekstslide

Planning 


Doel van de les: aan het einde van de les weet ik hoe een (MZ) organisatie structuur eruit ziet

Slide 2 - Tekstslide

 Organisaties 
Organisaties hebben een aantal kenmerken:
  1. Doelgerichtheid
  2. Bestaat uit medewerkers die met elkaar samen werken
  3. Medewerkers gebruiken middelen, welke middelen zouden dat kunnen zijn?
  4. Medewerkers gebruiken methoden, wat wordt bedoeld met methoden?
  5. Bepaalde structuur met leidinggevenden
  6. Organisaties vereisen coördinatie, er is sprake van leiding!

Voor jou als begeleider betekent werken in een organisatie dat je moet werken binnen bepaalde kaders. Je werkt namelijk binnen de doelstelling, regels en visie van de organisatie. 
Zou je alsnog een eigen inbreng kunnen hebben hierin? Hoe zou je dat aanpakken?


Slide 3 - Tekstslide

Profit VS non-profit

Slide 4 - Tekstslide

doelen van organisaties
Doel/doelstelling: wat wil je bereiken met je organisatie en binnen welke tijd? Denk aan SMART! Wie kan een voorbeeld geven van een doel?

Missie: Voordat je je doel kunt behalen, moet je nadenken over waarom ze bestaan en hoe ze de toekomst zien (toekomstbeeld). De reden van bestaan noem je de missie. Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk en waar staan we voor? 

Visie: de bijdrage die de organisatie aan het toekomstbeeld wil leveren. Waar willen we heen? Hoe overleven we of groeien we? Hoe onderscheiden we ons?

Hoe ziet de missie en visie eruit binnen een zorginstelling? En hoe komt deze tot stand? Dat wordt duidelijk in het volgende filmpje. 
missie
Het bestrijden van alzheimer door het doen van onderzoeken. Daarnaast proberen wij de zorg van deze ziekte te verbeteren voor zowel de patiënt als alle betrokkenen.
Visie
Een wereld zonder de ziekte van Alzheimer.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

 Doelen van organisaties
Wat je wilt bereiken met je organisatie.
De reden van bestaan. Wie zijn wij? Waar staan we voor?
Toekomstbeeld. Waar willen we heen?
DOEL
VISIE
MISSIE

Slide 7 - Sleepvraag

Waarom is het belangrijk om achter de missie, visie en doelen van de organisatie te staan?

Slide 8 - Open vraag

Aan de slag! 
Zie excel bestand voor update huiswerk

Slide 9 - Tekstslide

Ik heb geleerd hoe een MZ organisatie in elkaar zit
0100

Slide 10 - Poll