Ho 2 Stoffen en Materie

Ho 2 Stoffen en Materie
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
TechniekVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 3Leerroute 4

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ho 2 Stoffen en Materie

Slide 1 - Tekstslide

Werken met stoffen 
HO 2.1

Slide 2 - Tekstslide

Wat zie je gebeuren

Wat zie je?
Wat gaat er mis?

Slide 3 - Tekstslide

Veiligheid
Gevaarlijke stoffen en mengsels worden in gevarenklassen ingedeeld. 

Hiernaast staan de acht belangrijkste GEVARENPICTOGRAMMEN.

Dit zijn internationale symbolen zodat iedereen weet welk gevaar een bepaalde stof kan veroorzaken.

Slide 4 - Tekstslide

werken met gevaarlijke stoffen
Bescherm je tegen de gevaren
neem voorzorgsmaatregelen
dan minder kans op ongelukken
PREVENTIE

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Stofeigenschappen
De eigenschappen waaraan je een stof kan herkennen noemen we stofeigenschappen.
Voorbeelden van stofeigenschappen zijn:
 • Geur
 • Kleur
 • Smaak 
 • Brandbaarheid

Slide 7 - Tekstslide

Stofeigenschappen:
 • Brandbaarheid
 • Geur
 • Kleur
 • Smaak
 • Hardheid 
 • Kookpunt
 • Smeltpunt

Geen stofeigenschappen:
 • Temperatuur
 • Vorm
 • Massa
 • Volume

Slide 8 - Tekstslide

Meetbereik 
en schaaldeel

Slide 9 - Tekstslide

Meetbereik en schaaldeel

De waarden die je met een meetinstrument kunt meten, noem je het meetbereik van het meetinstrument.
Een schaaldeel is de waarde tussen twee streepjes op de schaalverdeling.

Meetbereik:
 
Schaaldeel: 

Slide 10 - Tekstslide

Meetinstrumenten aflezen


1 schaaldeel:

Slide 11 - Tekstslide

Meetbereik en schaaldeel

De waarden die je met een meetinstrument kunt meten, noem je het meetbereik van het meetinstrument.
Een schaaldeel is de waarde tussen twee streepjes op de schaalverdeling.

Meetbereik:
 
Schaaldeel: 
°50°300
°5

Slide 12 - Tekstslide

Nauwkeurigheid
Nauwkeurigheid hangt af van het schaaldeel. Een schaaldeel is de waarde tussen twee streepjes. Veel meetinstrumenten zijn digitaal. Dan lees je de meetwaarde in een venster. In het display staat hoe nauwkeurig het meetinstrument is.

Slide 13 - Tekstslide

schaaldeel
1 millimeter

Slide 14 - Tekstslide