IFFR: Op zoek naar mij | les voor het filmbezoek

Shorts programma - Op zoek naar mij
les voor de film
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstFilmeducatie+2BasisschoolSpeciaal OnderwijsGroep 5-8

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Instructies

Het kan handig zijn om deze LessonUp te printen. Zo heb je alle aantekeningen bij de hand, als je de les geeft. Veel plezier!

Onderdelen in deze les

Shorts programma - Op zoek naar mij
les voor de film

Slide 1 - Tekstslide

Dit is een LessonUp voorafgaand aan het filmbezoek.

Benodigdheden:
- Eventueel een groot blad en een stift om aantekeningen op te maken (kan ook op het bord)

Lesindeling:
1. Wat gaan we doen? – 2 min.
2. Introductie IFFR - 4 min.
3. Gesprek over identiteit (kennismaking met thema) – 10 min.
4. Activiteit: Hoe word je wie je bent? – 5 min.
5. Kennismaking met de films - 8 min. (2 min. per film)
6. Afsluiting – 1 min.

2 min. - Wat gaan we doen?
Vertel de leerlingen dat jullie een programma van het filmfestival gaat volgen. Dit programma bestaat uit een korte voorbereidende les in de klas. Daarna gaan jullie of in de klas of in het filmtheater 4 korte films bekijken. Tot slot hebben jullie nog een korte les in de klas om de films na te bespreken. Het thema is ‘Op zoek naar mij.’ 
Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht
Schrijf op
Schrijf voor jezelf op!
Doe mee met je telefoon!
Met je telefoon

Slide 2 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen in LessonUp. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst.  
Kort, korter, kortst!
International Film Festival Rotterdam
Wat is International Film Festival Rotterdam? Wie is er weleens geweest?

IFFR vertoont veel films in alle bioscoopzalen van Rotterdam, films en filmmakers komen van over de hele wereld, films zijn vaak premières of eenmalige vertoningen, er komen regisseurs en acteurs op bezoek of er is een rode loper, filmmakers kunnen prijzen winnen, het zijn vaak ander soort films die je normaal gesproken in de bioscoop ziet, geen Hollywood films, maar films als kunstwerk.
Wie weet hoe vaak het IFFR al georganiseerd is? 
Dit jaar 2022 is het de 51ste keer.

Normaal gesproken als je naar de film gaat zie je meestal een lange film, maar op het festival zien jullie korte films. Wie heeft er weleens een korte film gezien en waar ging die over?

Slide 3 - Tekstslide

4 min. - Introductie IFFR

Bespreek met de leerlingen wat IFFR is. 
Klik op de vraagtekens voor een vraag en op de smiley voor een antwoord.

Vraag 1
Wat is International Film Festival Rotterdam? Wie is er weleens geweest?

Antwoord vraag 1
IFFR vertoont veel films in alle bioscoopzalen van Rotterdam, films en filmmakers komen van over de hele wereld, films zijn vaak premières of eenmalige vertoningen, er komen regisseurs en acteurs op bezoek of er is een rode loper, filmmakers kunnen prijzen winnen, het zijn vaak ander soort films die je normaal gesproken in de bioscoop ziet, geen Hollywood films, maar films als kunstwerk.

Vraag 2
Wie weet hoe vaak het IFFR al georganiseerd is? 

Antwoord vraag 2
Dit jaar 2023 is het de 52ste keer.

Vraag 3
Normaal gesproken als je naar de film gaat zie je meestal een lange film, maar op het festival zie je juist korte films. Wie heeft er weleens een korte film gezien en waar ging die over?
Wat betekent ‘identiteit’? Kan iemand dat uitleggen? 
Wie jij bent. Alle dingen die jou jou maken. Iedereen is anders. Niemand is precies hetzelfde.
Wat hoort bij jouw identiteit? 
Ik bepaal zelf wie ik ben. Eens of oneens?
Hoe word je eigenlijk wie je bent? 
Hoe word je eigenlijk wie je bent? Word je wie je bent door je familie, je vrienden, je school, waar je woont, waar je geboren bent of bepaal je dat helemaal zelf?
Op zoek naar mij - identiteit

Slide 4 - Tekstslide

10 min. - Gesprek over identiteit (kennismaking met thema)

Jullie gaan deze les filosoferen. Dit betekent dat iedereen goed na moet denken over vragen en zijn of haar eigen antwoord mag geven. Er zijn geen goede of foute antwoorden, alles mag gezegd worden. Zolang je maar aardig bent voor elkaar en naar elkaar luistert. Ook is het belangrijk dat je uitlegt ‘waarom’ je iets vindt. Bespreek deze afspraken met de leerlingen voor je aan het gesprek begint.

Het thema van dit programma is ‘Op zoek naar mij’. De personen in de films zijn op zoek naar wie ze zijn. Ze onderzoeken dus hun eigen ‘identiteit’.

Vraag de leerlingen: 
- Wat betekent ‘identiteit’? 
- Kan iemand dat uitleggen? (Wie jij bent. Alle dingen die jou jou maken. Iedereen is anders, want niemand is precies hetzelfde.) 

Laat de leerlingen wat voorbeelden noemen van wat bij hun identiteit hoort. (Voorbeelden: hobby’s, uiterlijk, eigenschappen, wat ze wel of niet leuk/interessant/lekker vinden, wat ze weten.)

Laat de leerlingen actief een stelling beantwoorden. 
De stelling is: Ik bepaal zelf wie ik ben. 
De leerlingen die eens zijn kunnen naar de linkerkant van het lokaal lopen en de leerlingen die oneens zijn naar de andere kant van het lokaal (alternatief: staan/zitten of hand opsteken). Geef wat leerlingen van beide kanten de kans om hun antwoord toe te lichten.

Hoe word je eigenlijk wie je bent? Laat de leerlingen wat voorbeelden noemen. Als ze dit lastig vinden kun je de vraag ook iets anders stellen en doorvragen op de voorbeelden die ze bij de vorige vraag gaven. Bijvoorbeeld: Hoe komt het dat je bruine ogen hebt? (Papa heeft ook bruine ogen.) Dus je ouders zorgen ervoor wie je bent. Hoe komt het dat je van gamen houdt? Dat doe ik altijd met mijn vrienden. Dus je vrienden zorgen er ook voor wie je bent. Je kunt ook voorbeelden benoemen en vragen of ze het ermee eens zijn, bijvoorbeeld: Word je wie je bent door je familie, je vrienden, je school, waar je woont, waar je geboren bent of bepaal je dat helemaal zelf?

Tip! Schrijf tijdens dit gesprek mee, eventueel op het bord, of op een groot vel. In de nabesprekende les kijken jullie terug op de antwoorden uit deze les, dus fijn om ze er dan weer bij te kunnen pakken.
Wat hoort er bij jou identiteit en waar komt dat vandaan? Bedenk voorbeelden. Bespreek dit in tweetallen. 
Hoe word je wie je bent?

Slide 5 - Tekstslide

5 min. - Activiteit: Hoe word je wie je bent? 

Laat de leerlingen in tweetallen verder ingaan op deze vraag. Laat ze aan elkaar vertellen wat er bij hun identiteit hoort en waar dat vandaan komt. (Bijvoorbeeld ik spreek Nederlands door waar ik woon, ik heb het uiterlijk van mijn vader/moeder, ik heb deze muziekartiest leren kennen door mijn vrienden, etc.) Spreek eventueel af dat ze na 2,5 minuut wisselen en geef aan wanneer het wisselmoment is. 

(Alternatief: Je kunt de leerlingen dit ook laten opschrijven en tekenen in tweetallen.)

Mocht de tijd het toelaten dan kan je ervoor kiezen enkele leerlingen klassikaal aan het woord te laten om te vertellen wat ze hebben bedacht.
Shorts Programma
Op zoek naar mij
Poster Mondig Zuid

Slide 6 - Tekstslide

8 min. (2 min. per film) - Kennismaking met de films

Je laat nu stills zien uit de films die de leerlingen zullen zien. Je vertelt nog niks over de film, maar vraagt de leerlingen: Waar denken jullie dat deze film over zal gaan? Wat zal deze film met het thema ‘Op zoek naar mij’/identiteit te maken 
hebben? 

Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat er echt om dat de leerlingen hun eigen verbeelding gebruiken. 

Zie volgende slides voor een slide per film. 
Link, Duitsland
Op zoek naar mij
Waar denken jullie dat deze film over zal gaan? Wat zal deze film met het thema ‘Op zoek naar mij’/identiteit te maken hebben? 

Slide 7 - Tekstslide

Link 

Vraag
Waar denken jullie dat deze film over zal gaan? Wat zal deze film met het thema ‘Op zoek naar mij’/identiteit te maken hebben? 

Mogelijk antwoord
De personen zitten aan elkaar vast, dus ze kunnen niet zelf bepalen wie ze zijn.
Meisjesjongensmix, Nederland
Op zoek naar mij
Waar denken jullie dat deze film over zal gaan? Wat zal deze film met het thema ‘Op zoek naar mij’/identiteit te maken hebben? 

Slide 8 - Tekstslide

Meisjesjongensmix: Ga hier vooral in op de titel in verband met het plaatje. De film heeft ‘Meisjesjongensmix’ en we zien een kind. 

Vraag
Wat zou de titel met het kind te maken hebben? 

Antwoord
De film gaat over een kind dat intersekse is. Dan heb een lichaam dat anders is dan je gewend bent bij meisje of jongen. Soms zie je het al als het kindje geboren wordt, maar meestal zie je het niet aan de buitenkant. In je lijf is het dan anders dan de buitenkant. Dat merk je als je ouder wordt en in de puberteit komt. De meeste intersekse kinderen voelen zich jongetje of meisje. Het kan ook zijn dat je je een beetje van beide voelt of geen van beide. Je gevoel bepaalt wat je bent.
Birdlime, Canada
Op zoek naar mij
Waar denken jullie dat deze film over zal gaan? Wat zal deze film met het thema ‘Op zoek naar mij’/identiteit te maken hebben? 

Slide 9 - Tekstslide

Birdlime 

Vraag
Waar denken jullie dat deze film over zal gaan? Wat zal deze film met het thema ‘Op zoek naar mij’/identiteit te maken hebben? 

Mogelijk antwoord
De vogel is gevangen, dus hij is niet vrij om te zijn wie hij wil zijn. 
Wipeman, Zwitserland
Op zoek naar mij
Waar denken jullie dat deze film over zal gaan? Wat zal deze film met het thema ‘Op zoek naar mij’/identiteit te maken hebben? 

Slide 10 - Tekstslide

Wipeman 

Vraag
Waar denken jullie dat deze film over zal gaan? Wat zal deze film met het thema ‘Op zoek naar mij’/identiteit te maken hebben? 

Mogelijke antwoorden
- De schoonmaker zit op zijn telefoon, dus hij vindt het niet leuk om schoonmaker te zijn. 
- De schoonmaker houdt van Kung Fu films want daar kijkt hij naar. Misschien wil hij zelf ook graag Kung Fu leren.)

Veel plezier met film kijken!
Kunnen jullie bedenken waarom sommige mensen niet kunnen zijn wie ze willen zijn? Wat zou hen kunnen tegenhouden? 

Slide 11 - Tekstslide

1 min. - Afsluiting

Vertel:
We hebben het vandaag gehad over wie jij bent, je identiteit. Ook hebben we gekeken naar hoe het komt dat jij bent wie je bent. Maar sommige mensen vinden het moeilijk te kiezen wie ze zijn, of te laten zien wie ze zijn. Dit is iets wat we ook in de films zullen zien.

Bespreek klassikaal: 
Kunnen jullie bedenken waarom sommige mensen niet kunnen zijn wie ze willen zijn? Wat zou hen kunnen tegenhouden? 

Mogelijke antwoorden: 
Ze mogen iets niet van hun ouders, ze zijn bang dat ze uitgelachen worden, ze kunnen iets niet goed wat ze wel graag zouden willen kunnen (bijvoorbeeld je wilt profvoetballer worden, maar je kunt eigenlijk niet zo goed voetballen), ze zijn bang wat andere mensen van hun vinden.)

We gaan tijdens de films ontdekken of iedereen altijd kan worden wie ze willen zijn.

Dit is de laatste slide van de LessonUp voorafgaand aan het filmbezoek. 
Je vindt de LessonUps voor na het filmbezoek op de website
Veel plezier bij het kijken van de films!