Financiële kengetallen

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandelMBO

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
  1. Je weet wat liquiditeit inhoud
  2. Je kunt de liquiditeit van een onderneming berekenen
  3. Je kunt de liquiditeit van een onderneming beoordelen
  4. Je kunt de cashflow van een onderneming berkenen
  5. Je weet wat er gebeurt als een onderneming in liquiditeitsproblemen komt

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Liquiditeit
In welke mate kan een bedrijf haar lopende betalingsverplichtingen voldoen? Oftewel: komt er genoeg geld binnen om alle rekeningen te betalen?

Slide 4 - Tekstslide

Liquiditeit-kengetallen: 
verhouding tussen vlottende activa + liquide middelen en het kort vreemde vermogen 

Slide 5 - Tekstslide

Om je onderneming draaiende te houden en openstaande facturen te kunnen voldoen, moet je genoeg geld op je rekening hebben. 

Door regelmatig je current ratio te berekenen, houd je in de gaten of je de rekeningen nog wel kunt betalen (liquiditeit)
Current ratio:
Formule: (vlottende activa + liquide middelen) > 1,5
                            kort vreemd vermogen

Slide 6 - Tekstslide

De quick ratio laat zien in hoeverre schulden snel afgelost kunnen worden. 
Bij het berekenen van de quick ratio wordt uw voorraad niet meegeteld.

 Voorraden kunnen namelijk een grote waarde hebben, maar deze kunnen niet direct gebruikt worden om een openstaande rekening te betalen. 

Bij het berekenen van de quick ratio wordt daarom gekeken naar het geld dat direct beschikbaar is om een rekening te betalen. 
Formule: (vlottende activa + liquide middelen - voorraad) > 0,5
                                       kort vreemd vermogen
Quick ratio:

Slide 7 - Tekstslide

De cash ratio geeft aan hoe snel een organisatie haar schulden op korte termijn kan terugbetalen.
Cash ratio:
Formule:     Liquide middelen      > 0,3
                  kort vreemd vermogen

Slide 8 - Tekstslide

Opgave 1 als voorbeeld

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

zelf maken opgaven 2 en 3 

Slide 11 - Tekstslide

b. Bereken de quick ratio
c. Bereken de cash ratio

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

a. Bereken de current ratio
b. Bereken de quick ratio
c. Bereken de cash ratio

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Balans maken en kengetallen berekenen

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Overige vragen
b. Wat is dus het eigen vermogen van Sylvia per 1 januari?
c. Bereken voor Sylvia het werkkapitiaal op 1 januari?
d. Is de hoofdregel van financiering goed toegepast?
e. Bereken de current ratio voor Sylvia.
f. Bereken de quick ratio voor Sylvia.
g. Bereken de cash ratio voor Sylvia.
h. Geef een beoordeling van de liquiditeit
i. Wat kun je doen om de liquiditeit te verbeteren


Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide