H5 inzicht in financiën Kengetallen

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
calculatiesMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Aan het eind van de les weet je hoe je de liquiditeitsbalans moet maken en kan je het werkkapitaal bereken!

Slide 2 - Tekstslide

Hoe gaat het met mijn bedrijf?
Gouden balansregel
Ratio's

Slide 3 - Tekstslide

bezittingen
schulden
bezittingen zijn gelijk aan de schulden
balans

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Opgave 76

Slide 6 - Tekstslide

Vaste Activa financier je met Lang Vreemd Vermogen
Je koopt een gebouw en sluit een hypotheek af

Waarom geen kortlopende lening?

Slide 7 - Open vraag

Werkkapitaal =
 (Eigen Vermogen + Lang Vreemd Vermogen) - Vaste Activa
Bij een positieve uitkomst geldt de gouden balansregel

Slide 8 - Tekstslide

H5 Opgave 73 samen maken! 

Slide 9 - Tekstslide

H5 Opgave 73 samen maken! 

Slide 10 - Tekstslide

Aan het eind van de les weten jullie hoe je ratio's kan berekenen en waar je ze voor kunt gebruiken

Slide 11 - Tekstslide

Wat was ook al weer gouden balans regel???
Werkkapitaal =
 (Eigen Vermogen + Lang Vreemd Vermogen) - Vaste Activa

Opgave 74 zelf maken!

Slide 12 - Tekstslide

Opgave 74

Slide 13 - Tekstslide

Opgave 74

Slide 14 - Tekstslide

Waar kan je de liquiditeitsbalans voor gebruiken??

Slide 15 - Tekstslide

Liquiditeit-kengetallen: 
verhouding tussen vlottende activa + liquide middelen en het kort vreemde vermogen 

Slide 16 - Tekstslide

Om je onderneming draaiende te houden en openstaande facturen te kunnen voldoen, moet je genoeg geld op je rekening hebben. 

Door regelmatig je current ratio te berekenen, houd je in de gaten of je de rekeningen nog wel kunt betalen (liquiditeit)
Current ratio:
Formule: (vlottende activa + liquide middelen) > 1,5
                            kort vreemd vermogen

Slide 17 - Tekstslide

De quick ratio laat zien in hoeverre schulden snel afgelost kunnen worden. 
Bij het berekenen van de quick ratio wordt de voorraad niet meegeteld.

 Voorraden kunnen namelijk een grote waarde hebben, maar deze kunnen niet direct gebruikt worden om een openstaande rekening te betalen. 

Bij het berekenen van de quick ratio wordt daarom gekeken naar het geld dat direct beschikbaar is om een rekening te betalen. 
Formule: (vlottende activa + liquide middelen - voorraad) > 0,5
                                       kort vreemd vermogen
Quick ratio:

Slide 18 - Tekstslide

De cash ratio geeft aan hoe snel een organisatie haar schulden op korte termijn kan terugbetalen.
Cash ratio:
Formule:     Liquide middelen      > 0,3
                  kort vreemd vermogen

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Zelf maken H5 opgave 79 t/m 81

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

bezittingen
schulden
bezittingen zijn gelijk aan de schulden
balans

Slide 27 - Tekstslide