Fictie - les

Klas 4 - mavo
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Klas 4 - mavo

Slide 1 - Tekstslide

Verschillende vormen fictie
Verschillende vormen van fictie:
 • Proza;
 • Poëzie;
 • Toneel.

Slide 2 - Tekstslide

Fictie zijn verzonnen verhalen of teksten
&
non-fictie zijn verslagen of teksten die gebaseerd zijn op feiten.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Wat is proza?
 • Korte verhalen;
 • Novelles (verhalen tussen tachtig en honderd pagina's)
 • Romans (verhalen langer dan honderd pagina's)

Slide 4 - Tekstslide

Realistisch
 • Een verzonnen verhaal kan lijken op de werkelijkheid. 
 • Een verhaal is realistisch als het lijkt op de werkelijkheid, geloofwaardig is en geen fantasie-elementen bevat. 

Slide 5 - Tekstslide

Niet-realistisch
 • Als er dingen voorkomen in een verhaal die niet geloofwaardig zijn. 
 • Of als er fantasie-elementen voorkomen zoals: tovenaars, zombies en aliëns. 

Slide 6 - Tekstslide

Realismelijn

Slide 7 - Tekstslide

Realistische fictie = verzonnen verhalen die echt gebeurd zouden kunnen zijn.

Niet-realistische fictie = Verzonnen verhalen die niet echt kunnen gebeuren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Waargebeurde elementen
 • Een verhaal met waargebeurde elementen blijft fictie.
 • Een schrijver voegt dan dingen toe aan het verhaal of verzint er dingen bij. 

Slide 9 - Tekstslide

Genre
 • Elk genre heeft zijn eigen onderwerpen en kenmerken.
 • Bijvoorbeeld: historisch verhaal, avonturen roman, oorlogsverhaal, liefdesverhaal, probleemverhaal etc. 

Slide 10 - Tekstslide

Genre
Genre is een verzameling van verhalen die tot dezelfde soort horen. Voorbeelden van genres:
avonturenroman;
historische roman;
liefdesroman;
oorlogsroman;
psychologische roman;
science fiction.

Slide 11 - Tekstslide

Leeservaring beschrijven
 • Als je je leeservaring gaat beschrijven, dan vertel je wat je van het boek vond dat je gelezen hebt.
 • Je kunt beoordelingswoorden gebruiken om je leeservaring te beschrijven. 

Slide 12 - Tekstslide

Beoordelingswoorden
Wat het verhaal met je doet:
 • Spannend - saai
 • Duidelijk - verwarrend
 • Humoristisch - zonder humor
 • Veel actie - gebeurt weinig in
 • Verdrietig - vrolijk

Slide 13 - Tekstslide

Beoordelingswoorden
Realistisch of niet-realistisch?
 • Geloofwaardig - ongeloofwaardig
 • Herkenbaar - niet herkenbaar
 • Levensecht - bedacht
 • Kan echt gebeuren - kan niet echt gebeuren

Slide 14 - Tekstslide

Personages
Hoofdpersoon
 • Belangrijkste personage in een verhaal. 
 • Meestal één hoofdpersoon. Maar soms ook meer. 

Slide 15 - Tekstslide

Personage - hoofdpersoon
 • je weet wat hij denkt en voelt;
 • je weet wat zijn karaktereigenschappen zijn;
 • hij maakt een karakterontwikkeling door.
- round characters!

Slide 16 - Tekstslide

Personages
Hoofdpersoon:
 • Wordt uitgebreid beschreven: je leest wat deze persoon denkt en voelt.
 • Heeft meestal een probleem of opdracht in het verhaal dat opgelost of volbracht moet worden. 

Slide 17 - Tekstslide

Personage - bijpersoon
 • je weet gedachten en gevoelens niet;
 • ze veranderen niet;
 • ze reageren vaak voorspelbaar.
- flat characters!

Slide 18 - Tekstslide

Personages beschrijven en karakterontwikkeling

Je kunt personages beschrijven aan de hand van:

- Uiterlijk

- Kenmerken (geslacht, leeftijd, gezondheid, achtergrond)

- Karaktereigenschappen

- Relaties met andere personagesSlide 19 - Tekstslide

Vertelperspectief
Een verhaal kan vanuit verschillende standpunten geschreven worden:
 • Ik-perspectief.
 • Hij-/zij-perspectief
 • Alwetende verteller
 • Wisselend perspectief

Slide 20 - Tekstslide

Vertelperspectief
Ik-perspectief
 • De gebeurtenissen worden verteld vanuit de ik-vorm. 
 • Je zit als het ware in het hoofd van de ik-persoon.

Slide 21 - Tekstslide

Vertelperspectief
Hij-/zij-perspectief
 • De gebeurtenissen worden in de hij- of zij-vorm verteld. 
 • Let op: een schrijver kan ook een wisselend perspectief gebruiken. Dan wisselen verschillende personen elkaar af. 

Slide 22 - Tekstslide

Tijd
Hoe verloopt het verhaal?
 • chronologisch;
- van begin naar eind
 • voorgeschiedenis;
- midden in het verhaal
 • niet-chronologisch;
- van eind naar begin

Slide 23 - Tekstslide

Eind
Een verhaal kan op twee manieren eindigen:
 • gesloten;
- het verhaalprobleem is opgelost
 • open;
- sommige zaken zijn nog niet opgelost (zelf invullen)

Slide 24 - Tekstslide

Opbouwschema van verhalen
Beginsituatie
Dieptepunt
Slot
Ontstaan van probleem
Steeds meer moeilijkheden
Langzame verbetering

Slide 25 - Tekstslide