B4 H4 Lezen: betrouwbaarheid van teksten

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare schoolvmbo bLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 1 - Tekstslide

DOEL

BETROUWBAARHEID VAN TEKSTEN


- je kunt beoordelen of de informatie in een tekst betrouwbaar is


Slide 2 - Tekstslide

Lees (en beluister) de tekst

Slide 3 - Tekstslide

Dit artikel komt uit de serie 'NRC checkt'. Leg in je eigen woorden uit wat NRC in deze serie doet.

Slide 4 - Open vraag

Wie berichtte dat het in de VS te koud zou zijn voor ijsberen?

Slide 5 - Open vraag

Wat is de conclusie van NRC?

Slide 6 - Open vraag

Geloof jij alles wat je in de krant leest? Leg je antwoord uit.

Slide 7 - Open vraag

Betrouwbaarheid van teksten


Informatie in teksten is niet altijd betrouwbaar.

Daarom moet je een tekst kritisch lezen.

Als je wilt controleren of een tekst betrouwbaar is, let je op

de bron,  de schrijver, het doel van de tekst.

Slide 8 - Tekstslide

De bron van een tekst

Een bron moet bij voorkeur actueel zijn en dus niet te lang geleden zijn verschenen.

Dat kun je aan de bronvermelding zien.

Slide 9 - Tekstslide

De schrijver van een tekst

Een schrijver is deskundig als hij zich uitgebreid in het onderwerp heeft verdiept.

Slide 10 - Tekstslide

Het doel van een tekst

Een tekst is altijd onpartijdig als die alleen maar

informatie geeft.

Een tekst is partijdig als die ergens reclame voor maakt.

Slide 11 - Tekstslide


Reclameteksten zijn meestal niet erg betrouwbaar,

omdat ze als doel hebben de lezer aan te sporen iets te kopen

Slide 12 - TekstslideOok roddelbladen nemen het soms niet zo nauw met de waarheid. 

Slide 13 - Tekstslide


Schoolboeken en de meeste nieuwsberichten zijn wel betrouwbaar, omdat ze als doel hebben de lezer informatie te geven.

Slide 14 - Tekstslide

Nepnieuws op internet

Weet jij welke informatie op internet betrouwbaar is?

Veel jongeren vinden het lastig om te beoordelen

of iets wat ze online tegenkomen nepnieuws

of juist betrouwbare informatie is.


In de volgende dia staat een link naar een artikel van SevenDays over dit probleem. Lees het artikel.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Link

Geloof jij altijd alles wat je leest op internet?

Slide 17 - Open vraag

Hoe check jij of een tekst op internet betrouwbaar is?

Slide 18 - Open vraag


Lees (en beluister) de tekst en bekijk de afbeelding. De tekst komt van Wikipedia, een site waar iedereen informatie op kan zetten.

Slide 19 - Tekstslide

Leg uit waarom
Wikipedia 'De vrije encyclopedie' heet.

Slide 20 - Open vraag

Onder aan de tekst staat 'Deze pagina is het laatst bewerkt op ... '
Wat is bewerken?

Slide 21 - Open vraag

Waarover gaat deze tekst?

Slide 22 - Open vraag

Noteer een feit uit tekst 2 dat niet meer actueel is.

Slide 23 - Open vraag

Wat is het doel van de tekst?

Slide 24 - Open vraag

Wat weet je nu over de betrouwbaarheid van de artikelen op Wikipedia?

A
De informatie in een artikel op Wikipedia is altijd betrouwbaar.
B
De informatie in een artikel op Wikipedia is nooit betrouwbaar.
C
Je weet nooit zeker of de informatie in een artikel op Wikipedia betrouwbaar is.

Slide 25 - Quizvraag

GELEERD?

BETROUWBAARHEID VAN TEKSTEN


- je kunt beoordelen of de informatie in een tekst betrouwbaar is


Slide 26 - Tekstslide

Wat wist je al?

Slide 27 - Open vraag

Is er iets wat je nog niet zo goed snapt?
Zo ja, schrijf dit op.

Slide 28 - Open vraag

GIDS NEDERLANDS
INFORMATIE VOOR LESSEN NEDERLANDS

Slide 29 - Tekstslide