cross

1.3 Revolutie in Nederland

1.3 Revolutie in Nederland
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geschiedenisvmbo, mavoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

1.3 Revolutie in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Wat moet je kennen?
 • Wat is de Bataafse Revolutie
 • Hoe werd NL een koninkrijk
 • Wie waren de patriotten
 • Wat gebruiken we tegenwoordig nog steeds uit de Franse Tijd

Slide 2 - Tekstslide

Aan het volk van Nederland......
'Het land is van alle Nederlanders en niet alleen van de Prins van Oranje en zijn vrienden. Dat zij U behandelen als hun persoonlijk eigendom is schandalig. Alle mensen zijn vrij geboren. De één heeft over de ander niets te zeggen.' 

 • De schrijver roept het volk op om in opstand te komen tegen de stadhouder (staatshoofd) van Nederland.
 • Waarom?

Slide 3 - Tekstslide

Eind 18e eeuw in Nederland:
 • De welvaart van de Gouden Eeuw is verdwenen.
 • Zeeoorlogen met Engeland.
 • Willem V + regenten (bestuurders) krijgen de schuld.

Boze burgers grijpen de macht in veel steden. Deze burgers noemen we: patriotten

Slide 4 - Tekstslide

Patriotten
 • Boze burgers die de macht grijpen: ze willen zelf hun stad besturen.
 • Streven naar vrijheid, gelijkheid en democratie
 • Leider: Joan Derk van der Capellen tot den Pol (schrijver van de tekst 'aan het volk van Nederland).

Slide 5 - Tekstslide

Bataafse Revolutie
 • 1785: patriotten proberen de macht te grijpen.
 1. Dit mislukt --> patriotten vluchtten naar Frankrijk.
 2. 1789 revolutie in Frankrijk
 3. 1795: Frankrijk bezet Nederland (Napoleon)
 4. Willem V vlucht naar Engeland
 5. De Bataafse Revolutie is gelukt!


Slide 6 - Tekstslide

De Bataafse Republiek (1795-1806)
Wat was nieuw?
 • Democratische Revolutie, uitgevoerd door burgers (patriotten)
 • Kiesrecht voor alle mannen.
 • Centrale overheid (regering)
 • Landelijke belasting
 • openbare scholen
 • postdienst


De Bataafse Republiek was echter niet van lange duur....

Slide 7 - Tekstslide

De Fransen de baas!
 • 1806: Napoleon maakt van de Bataafse Republiek het Koninkrijk Holland.
 • Onder leiding van Frankrijk (Lodewijk Napoleon, broer van keizer Napoleon)
 • Franse wetten gaan gelden
 • Burgerlijke stand, achternamen, decimale stelsel
 • De tijd dat NL deel was van Frankrijk noemen we:
     de Franse tijd (1795-1813)

Slide 8 - Tekstslide

In de volgende filmpjes wordt alles nog eens uitgelegd...

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video

Welke Revolutie was eerst?
A
Franse Revolutie
B
Amerikaanse Revolutie
C
Bataafse Revolutie
D
Industriële Revolutie

Slide 12 - Quizvraag

Patriotten zijn...
A
Mensen die een koning steunen
B
Mensen die kritiek hadden op de stadhouder en regenten.
C
De Fransen die in Nederland woonden
D
Mensen die de stadhouder en regenten steunden.

Slide 13 - Quizvraag

Wanneer wordt de Bataafse Republiek gesticht?
A
1789
B
1795
C
1813
D
1806

Slide 14 - Quizvraag

De Bataafse Revolutie is gelukt met hulp van de ....?
A
Duitsers
B
Fransen
C
Engelsen
D
Spanjaarden

Slide 15 - Quizvraag

Wanneer was de Franse Tijd in Nederland?
A
1795-1813
B
1806-1813
C
1795-1806
D
voor 1795

Slide 16 - Quizvraag

Het Koninkrijk Holland hoorde bij Frankrijk
A
juist
B
onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Dankzij de Franse Tijd hebben wij in Nederland:
A
achternamen
B
burgerlijke stand
C
het decimale stelsel
D
alle antwoorden zijn goed

Slide 18 - Quizvraag

Exit? 


 • Check eerst of je alles begrijpt!


 • Nog vragen?

 • Tot de volgende keer...!Slide 19 - Tekstslide