Les 21.2

Les 21.2 
Modelleren + herh. H2 & H4 
Lesplanning:
 1. Inleiding modelleren ad.h.v. H2
 2. Modelleren:
  - inleiding lezen
  - opgaven voorkennis kracht en beweging
 3. lln met Duits: herhaling krachten
  lln zonder Duits: opgaven herhaling H2


Vandaag inleveren boekje biofysica
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Les 21.2 
Modelleren + herh. H2 & H4 
Lesplanning:
 1. Inleiding modelleren ad.h.v. H2
 2. Modelleren:
  - inleiding lezen
  - opgaven voorkennis kracht en beweging
 3. lln met Duits: herhaling krachten
  lln zonder Duits: opgaven herhaling H2


Vandaag inleveren boekje biofysica

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning
laatste weken

Planning gewijzigd
omdat in 5VWO
meer lessen
hebben met het
60-minutenrooster.
Week
Les 1
Les 2
19
Afronden PO biofysica +
Herhaling H2
Hemelvaart
20
Veldwerk BIO
Herhaling H2 + H4
21
Pinksteren
Herhaling H2 + H4 modelleren
22
Herhaling H2 + H4 modelleren
Herhaling H1 + modelleren
23
Herhaling H1 + modelleren
Herhaling H5
24
CTW: CP H1, H2, 
           H4 en H5

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Modelleren
Bij modelleren laat je de computer modellen uitrekenen om situaties te voorspellen. 
Deze berekeningen zijn vaak te complex om op papier te doen.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Te complex?
Zelfst het perfect uitrekenen welke snelheid je bereikt bij het springen uit een vliegtuig is al complex als je niks mag verwaarlozen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies



Laten we beginnen bij een vrije val.
Je springt uit een vliegtuig. Je verwaarloost de luchtwrijving.
Welke snelheid heb je bereikt na
5,0 s?

 • a = 9,81 m/s²
 • a = Δv / Δt
 • 9,81 = Δv / 5
 • Δv = 9,81 * 5 = 49,05 m/s

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


In werkelijkheid is er natuurlijk sprake van luchtweerstand.
Waar hangt de luchtweerstand eigenlijk van af?

 • Fw,l = 0,5 * ρ *cw* A * v²
 • Fw,l = k * v²

Slide 6 - Tekstslide

Op het bord noteren volledige formule luchtweerstand en inkorten tot Fwl = k * v²

Dus de snelheid hangt af van 
de luchtwrijving.
Maar, de luchtwrijving hangt weer af van de snelheid.
LASTIG!
Fw,l=kv2
Δv=aΔt
Fres=FzFw,l
a=mFres
vnieuw=voud+Δv

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Wat je zou kunnen doen is de berekeningen hiernaast uitvoeren voor de eerste vijf seconden.

Waarom is dit nog niet helemaal correct?
Fw,l=kv2
Δv=aΔt
Fres=FzFw,l
a=mFres
vnieuw=voud+Δv

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


dt
Belangrijk is de keuze van de stapgrootte. Deze noemen we dt.

Hoe kleiner dt, des te nauwkeuriger, maar des te meer werk!
En daarom is een computermodel handig.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Inleiding 
en 
voorkennis

 • In classroom het bestand introductie modelleren openen.
 •  deel 1 - inleiding lezen
 • deel 2 - voorkennis kracht en beweging
timer
30:00

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorige les gemist:

Herhaling H4 kracht
krachten samenstellen en ontbinden
Vorige les aanwezig:

Oefenopgaven H2:
- Deel 2 beweging
    p. 3 en 4
- Opgave 1 t/m 11
Dit is HW voor de volgende les.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

F1 = 9 N, F2 = 12 N
Hoe groot is Fres?
A
225 N
B
C
4,58 N
D
15 N

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bepaal de massa van het blokje:
Krachten samenstellen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er met de normaalkracht als de slee wordt voortgetrokken?
A
Deze blijft gelijk
B
Deze wordt groter
C
Deze wordt kleiner
D
Te weinig informatie

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Krachten ontbinden
Het blok heeft een massa van 20 kg. 
Bepaal de spankracht in beide touwen.
Fz=m9,81=209,81=196,2N

Slide 16 - Tekstslide

Meetekenen in het schrift.
Krachten ontbinden
in en loodrecht op de beweegrichting.

Een skilift beweegt met een versnelling van 0,7 m/s² naar boven. Op de skilift werkt een zwaartekracht van 2000 N en een motorkracht van 2500 N.
Bereken de de wrijvingskracht.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Oefenopgave 1 - slepen
Eva trekt een blok met een massa van 5,0 kg voort aan een touw (hoek van 20 ⁰ met de horizontaal). Het blok heeft een versnelling van 0,5 m/s².
 1. Bereken de normaalkracht op het blok.
 2. Bereken de wrijvingskracht op het blok.
timer
8:00

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies