15.1 Energiestromen

H15: Kwetsbare ecosystemen
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

H15: Kwetsbare ecosystemen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud hoofdstuk
15.1 Energiestromen
15.2 Populaties
15.3 Warmte, water en exoten
15.4 Biobrandstof en recycling
15.5 De stad als ecosysteem

Veel toepassen van wat we al weten.
Belangrijk: komt veel terug in het examen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H15.1 Energiestromen

Hoe kan er leven zijn in de diepzee?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen 15.1
  1. Een ecosysteem is een afgebakend gebied met daarin organismen
  2. In elk ecosysteem leggen foto-autotrofe en chemo-autotrofe organismenenergie vast in organische verbindingen deze organismen de producenten staan aan de basis van de voedselketens (bron 2)
  3. consumenten en reducenten gebruiken de door producenten vastgelegde energie voor hun levensverrichtingen. de warmte die daarbij ontstaat verlaat het ecosysteem
  4. planten en nitriet- en nitraat-bacteriën zijn autotrofe organismen; zij maken hun eigen organische stoffen
  5. nitriet- en nitraat-bacteriën zetten NH4+  om in NO2-  & NO3-  dit is een voor planten opneembare vorm van stikstof (bron 3)
  6. heterotrofe organismen voeden zich met organische stoffen


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Producenten
Producenten zijn autotroof: maken zelf energierijke stoffen/ hebben geen andere levende organismen nodig voor hun voedsel.
auto = zelf
troof = voeding

Producenten hebben een energiebron nodig om chemische reacties mogelijk te maken. Het kost energie om van eenvoudige moleculen (zoals CO2 en H2O) een ingewikkeld molecuul (zoals glucose) te maken.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Foto-autotroof
Een organisme is foto-autotroof als hij zelf energierijke stoffen maakt met behulp van lichtenergie.

Planten en algen.

Fotosynthese.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

noteer in je schrift
De reactievergelijking van de fotosynthese

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Chemo-autotroof
Een organisme is chemo-autotroof als hij zelf energierijke stoffen maakt met behulp van chemische energie (energie die vrij komt uit een chemische reactie met anorganische stoffen).

Bacteriën.

Chemosynthese.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Chemosynthese - voorbeelden
Nitrietbacterie
ammonium + zuurstof -> nitriet + water + energie
2NH4+ + 3O2 -> 2NO2- + 2H2O + energie

energie + koolstofdioxide + water -> glucose + zuurstof
energie + 6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Chemosynthese - voorbeelden
Nitraatbacterie
nitriet + zuurstof -> nitraat + energie
2NO2- + O2 -> 2NO32- + energie

energie + koolstofdioxide + water -> glucose + zuurstof
energie + 6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BINAS 69D Chemosynthese

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Foto-autotrofe organismen voeren fotosynthese uit, welk proces voeren chemo-autotrofe organismen uit?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

In welke kringloop spelen de nitrietbacterie en de nitraatbacterie een belangrijke rol?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Reducenten
Schimmels en bacteriën zijn reducenten.
Zij zijn de laatste stap in de kringloop van stoffen.Hoe zijn schimmels en bacteriën te herkennen?

Slide 14 - Tekstslide

Wat er overblijft zijn alleen anorganische stoffen. 
SCHIMMELS
BACTERIËN
Celwand
Celkern
Geen celwand
Prokaryoot
Eukaryoot
Geen celkern

Slide 15 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

BINAS 78 De vier rijken

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Bij iedere energie-omzetting komt warmte vrij. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H15.1 Energiestromen

Hoe kan er leven zijn in de diepzee?

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leven in de diepzee
Zwavelbacteriën zijn hier de producenten.
Zetten waterstofsulfide uit zgn 'black
smokers' om in sulfaat.

Chemoautotroof en .....

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De zwavelbacteriën in de diepzee zijn
A
aeroob
B
anaeroob

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
In de online methode.
Maak de opdrachten van 
15.1: Leerroute A 


Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies