1.5 Ontwikkeling van gedrag 4H 2122

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
1.5 Ontwikkeling van gedrag
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
1.5 Ontwikkeling van gedrag

Slide 1 - Tekstslide

Begrippen 1.4
 gedragselementen, gedragsketen, gedragssystemen, objectieve beschrijving, ethogram, protocol, antropomorfisme, leren door inzicht

Slide 2 - Tekstslide

Doel 1.5
Je leert hoe de ontwikkeling van gedrag van baby tot volwassene verloopt
Je leert wat de rol van waarden en normen zijn op het gedrag

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Leren 
Spelen
Imitatie

gevoelige periode - sommige dingen kun je maar een bepaalde periode goed leren -> inprenting

Slide 5 - Tekstslide

Inprenting
Lorenz - 1903-1989
Gevoelige periode

Slide 6 - Tekstslide

Trial en error
Bijzondere manier van
operante conditionering.

Slide 7 - Tekstslide

Gewenning - aangeleerd/ aangeboren gedrag afleren

Slide 8 - Tekstslide

Leren van elkaar
Sociaal gedrag moet je leren, hiervoor heb je soortgenoten nodig.
In groepen is sprake van een rangorde - sommige individuen zijn dominant, anderen onderdanig.

Slide 9 - Tekstslide

Gedrag in een samenleving
Waarden: een opvatting over wat belangrijk is. Bijvoorbeeld: eerlijkheid.
Normen: gedragsregels die gebaseerd zijn op waarden. Bijvoorbeeld: niet stelen, niet liegen, niet spieken.

Soms botsen normen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting en geen discriminatie.

Slide 10 - Tekstslide

Normen en waarden
Normen en waarden bepalen wat we normaal gedrag vinden en abnormaal gedrag.
Normaal gedrag wordt beloond/ gestimuleerd, abnormaal gedrag wordt bestraft/ afgeremd.

Sommige normen en waarden zijn zelfs vastgelegd in wetten.

Slide 11 - Tekstslide

Normen en waarden bij dieren
Hebben primaten (mensapen) ook normen en waarden?

Experiment: kunnen ze delen?

Slide 12 - Tekstslide

Aap 1 (bak met noten), Aap 2 (steen). Wat is het eindresultaat?
A
Beide geen noten
B
Aap 1 alle noten
C
Aap 1 houdt 5 noten en geeft er 1 aan Aap 2
D
Aap 1 houdt 3 noten en geeft er 3 aan Aap 2

Slide 13 - Quizvraag

0

Slide 14 - Video

0

Slide 15 - Video

Rolpatronen
Ook m/v rolpatronen zijn onder-
deel van de normen en waarden (dus aangeleerd)

Slide 16 - Tekstslide

Opdracht Eekhoornfilm
Welke vormen van leren zie je?
Omschrijf de situatie goed!

Slide 17 - Tekstslide

0

Slide 18 - Video

Doel 1.5
Je hebt geleerd hoe de ontwikkeling van gedrag van baby tot volwassene verloopt
Je hebt geleerd wat de rol van waarden en normen zijn op het gedrag

Slide 19 - Tekstslide

Begrippen 1.5
reflexen, aangeboren, bewust gedrag, aangeleerd, speelgedrag, oefenen, imitatiegedrag, rolpatronen, gevoelige periode, imprenten, trial en error, gewenning, waarden, normen

Slide 20 - Tekstslide