Herhaling thema 10

Ontwikkelingspsychologie
Onderwijsassistent
Thema 10

Periode 9
 

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
OntwikkelingspsychologieMBOStudiejaar 2,3

In deze les zitten 26 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ontwikkelingspsychologie
Onderwijsassistent
Thema 10

Periode 9
 

Slide 1 - Tekstslide

Pedagogisch Werk 1
Thema 10

Slide 2 - Tekstslide

10.1 Ontwikkelingsachterstand en –stoornis
Een ontwikkelingsachterstand kun je waarnemen in vergelijking met andere kinderen. De ontwikkeling verloopt trager dan gemiddeld. 


Een ontwikkelingsstoornis blijft een leven lang. De ontwikkeling verloopt anders.  Een kind leert met zijn eigen stoornis omgaan.
(Bijvoorbeeld: ADHD, Autisme, Dyslexie, etc.) 

Slide 3 - Tekstslide

10.2 Signalen
Sociale vaardigheden
  • Niet herkennen van emoties
  • Afhankelijkheid

Leervermogen
  • Verdriet en teleurstelling omdat het niet lukt 
  • Enorme inspanning moeten leveren om te kunnen leren

Slide 4 - Tekstslide

10.2 Signalen
Motoriek
Op alle vlakken heeft het kind ontwikkeling van de motoriek nodig. Signalen die kunnen duiden op een achterstand of stoornis op motorisch gebied:

  • Veel vallen, zichzelf stoten, dingen per ongeluk omvallen
  • Slappe of juist hoge spierspanning van het lichaam

Spraak en taal
  • Niet begrijpen van de opdrachten
  • Gebaren gebruiken i.p.v. woorden

Slide 5 - Tekstslide

10.3 Oorzaak en gevolg
Erfelijke factoren
Stofwisselingsziekten
Neurologische ziekten

Omgevingsfactoren
Onvoldoende stimuleren van de ontwikkeling
Gezin- en familieproblemen
Hechting

Slide 6 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDD) nieuwe term voor Klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) - nieuwe verzamelnaam
PDD-NOS
Asperger

Slide 7 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
Developmental Coordination Disorder - DCD - een stoornis in de ontwikkeling en coördinatie van het bewegen

Non-verbal Learning Disorder (NLD) - een stoornis die betrekking heeft op non-verbale informatie, zoals gesproken en lichaamstaal. Ze begrijpen non-verbale informatie niet. 

Slide 8 - Tekstslide

10.6 Aandachtsstoornissen
Aandachtsstoornissen: 
ADHD (gecombineerde type)
ADD (overwegend onoplettend type)
HD (overwegend hyperactieve/impulsieve type)

Slide 9 - Tekstslide

10.6 Aandachtstoornissen
ADHD (gecombineerde type) - aandachtstoornis met hyperactiviteit 
ADD - concentratiestoornis zonder hyperactiviteitsproblemen
HD - een stoornis met alleen hyperactiviteit en impulsiviteit 

Slide 10 - Tekstslide

11.1 Problemen bij het leren 
Leerprobleem  
Systeem-gerelateerd leerprobleem

Slide 11 - Tekstslide

11.3 Gedragsstoornissen
Agressieve gedragsstoornissen 
ODD
CD

Slide 12 - Tekstslide

11.3 Gedragsstoornissen
Agressieve gedragsstoornissen:
  • ODD Oppositional Defiant Disorder (of oppositioneel opstandig gedrag)
  • CD Conduct Disorder (antisociale gedragsstoornis)

Slide 13 - Tekstslide

11.3 Gedragsstoornissen
ODD Oppositional Defiant Disorder 
  • Een lichtere vorm van een antisociale gedragsstoornis (CD)
  • Vaak samen met ADHD of autisme


Signalen al op jonge leeftijd:
zeer ongehoorzaam, driftig, maakt vaak ruzie met volwassenen , houdt zich niet aan regels, verzet tegen regels, weigert zich aan te passen, irriteert anderen met opzet.


Maar ook:
geeft anderen de schuld, is vaak boos, hatelijk, wraakzuchtig, ergert zich makkelijk, is sociaal niet vaardig.

Slide 14 - Tekstslide

11.3 Gedragsstoornissen
CD Conduct Disorder:

  • Volstrekt onacceptabel gedrag:
  1. Zeer agressief of gewelddadig
  • Geen contact met leeftijdgenootjes
  • Hanteren eigen regels in de groep in hun voordeel
  • Weinig inlevingsvermogen

Anders dan bij ODD: bij CD wel sprake van agressief gedrag en gewelddadigheid.

Slide 15 - Tekstslide

11.3 Gedragsstoornissen
CD komt vaak voor samen met adhd of autisme (ASS). 


Het gedrag is vaak onvoorspelbaar en onbetrouwbaar.
Het schadelijke gedrag wordt vaak bewust gebruikt om doel te bereiken.
Hoe jonger de signalen zich uiten, des te erger de stoornis.


Kind met CD kan uitgroeien tot delinquent.


Slide 16 - Tekstslide

Overzicht verschillen ODD en CD

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Moeite met:
  • Vriendschappen
  • Recht in de ogen aan kijken
  • Emoties uiten
  • Begrijpen van non-verbale communicatie
  • Begrijpen van sociale regels
  • Overgevoeligheid voor prikkels
  • Fascinatie voor specifieke prikkels
  • Gebrek aan inlevingsvermogen (empathie)
  • Monotone stem en weinig mimiek
  • Motorisch onhandig

 

Slide 19 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Kwaliteiten:
  • Enorme kennis van één onderwerp
    (bijvoorbeeld dinosauriërs) 
  • Onderzoeken alles ontzettend goed
  • Onafhankelijk in denken, zien andere oplossingen
  • Heel eerlijk

Slide 20 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
DCD Developmental Coordination Disorder: een stoornis in de ontwikkeling en coördinatie van het bewegen. Is een (vaak lichte) motorische stoornis.

Slide 21 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
10.4.1 Autisme Spectrum Stoornissen (ASS): de nieuwe verzamelnaam voor klassiek autisme, PDD-NOS en Asperger. 

Het kind heeft moeite met twee gebieden:
  • Sociale communicatie
  • Herhalingsgedrag en beperkte belangstelling
  • https://youtu.be/0lfzwGTOKKk

Slide 22 - Tekstslide

10.4 Ontwikkelingsstoornissen
Begeleiding Asperger:
  • Geef duidelijk aan wat je verwacht.
  • Breng gevoelens neutraal en duidelijk.
  • Voer nieuwe dingen stap voor stap in.
  • Begeleid het kind in samenwerking (zelf al groepjes maken).

Slide 23 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
  • Slechte coördinatie (samenwerking handen en hersenen)
  • Lage spierspanning en bewegingsonrust
  • Slecht evenwichtsgevoel
  • Onhandigheid en slechte uitvoering complexe taken
  • Geen onderscheid links en rechts
  • Moeite met stil zitten
  • Tegen dingen aan botsen
  • Zeer zwakke schrijfmotoriek

Slide 24 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
Wat te doen bij DCD?
  •  op laptop laten werken bij schrijfopdrachten
  •  motorische oefeningen laten doen (sport stimuleren)
  •  wiebelkussen (zitwigkussen) laten gebruiken of skippybal
  •  ergonomisch schrijfmateriaal aanbieden

Slide 25 - Tekstslide

10.5 Motorische en leerstoornissen
Non-verbal Learning Disorder (NLD): Een leerstoornis. Het niet begrijpen van non-verbale en gesproken informatie (en daarom onbegrip over sociale situaties)

Kenmerken:
  • Moeite met verwerken van zintuiglijke prikkels (horen, zien, ruiken, proeven, voelen)
  • Verbaal vaak zeer sterke kinderen
  • Niet begrijpen van oorzaak en gevolg
  • Weinig ruimtelijk inzicht
  • Zwakke oog-handcoördinatie
  • Laag werktempo 

 

Slide 26 - Tekstslide