Internationaal deel 1 cultuur en ik

Internationaal
Het ontwikkelen van culturele sensitiviteit.  
Deel 1: cultuur en ik. 

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
InternationaalMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Internationaal
Het ontwikkelen van culturele sensitiviteit.  
Deel 1: cultuur en ik. 

Slide 1 - Tekstslide

Presentatie opdracht over een land
Bowy van Amsterdam

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
  1. Wat hebben we de vorige les gedaan?
  2. Cultuur
  3. Het ''Ui model van Hofsteden''
  4. Opdracht: het ''Ui model''

Lesdoel: Aan het einde van de les kan je uitleggen hoe naar cultuur kan kijken. 

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling vorige les: Licht het begrip culturele sensitiviteit toe en beargumenteer waarom dit volgens jou belangrijk is bij defensie.

Slide 4 - Tekstslide

Cultuur

Slide 5 - Woordweb

Cultuur
Cultuur: het geheel van kenmerken, gewoonten, opvattingen, normen en waarden waaraan je een groep herkent. 

Waarde: datgene wat je belangrijk vindt 
Norm: ongeschreven gedragsregel. Laat zien hoe jij je waarde uit. 

Waarden en normen hebben altijd met elkaar te maken. 

Slide 6 - Tekstslide

Sam vindt de waarde gezondheid belangrijk. Zijn norm is dat hij veel sport en gezond eet om gezond te blijven.

Welke waarde en welke norm heeft Sam?

Slide 7 - Open vraag

Wat hebben normen en waarden met elkaar te maken?

Slide 8 - Open vraag

Beschrijf welke factoren er invloed hebben op jouw cultuur en beschrijf wat voor invloed zij hebben/hebben gehad.

Slide 9 - Open vraag

Beschrijf welk aandeel jouw ouders/verzorgers hebben gehad in de keuze voor defensie. Beschrijf tevens wat dit met jouw cultuur te maken heeft.

Slide 10 - Open vraag

Theorie: ''het ui model van Hofsteden'''.
Hofdsteden vroeg zich af wat we bedoelen met het begrip cultuur. 
Het ui model is een manier om te kijken naar cultuur. 

Ui model: Volgens Hofsteden heeft cultuur verschillende lagen / dimensies. 

Stel jij zou uit het raam kijken kan jij het ui model gebruiken om naar mensen te kijken en om bepaald gedrag te verklaren. 

Slide 11 - Tekstslide

Cultuur:
Het geheel aan kenmerken 

Slide 12 - Tekstslide

Symbolen
Symbool: een teken die een bepaalde betekenis heeft

Slide 13 - Tekstslide

Helden
Helden en heldinnen: Een bestaand of fictief persoon die veel betekenis heeft. 


Slide 14 - Tekstslide

Ritueel
Ritueel: Een ritueel is een handeling die je uitvoert die een bepaalde betekenis heeft.  


Slide 15 - Tekstslide

Waarde
Waarde: datgene wat jij belangrijk vindt 

Norm: Een regel die bij een waarde hoort. 

Belangrijke waarden in de klas: veiligheid, respect, vrijheid, verantwoordelijkheid enz. 

Slide 16 - Tekstslide

Kan je ook geen cultuur hebben?

Slide 17 - Open vraag

Beschrijf je eigen Ui model van Hofsteden. 

Slide 18 - Tekstslide

Opdracht: het ui model
Opdracht 1: 
Maak je eigen ''Ui model''. 
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden heb jij?
Klaar? vergelijk jouw ''Ui model'' met die van je buurman. 

Opdracht 2: 
Maak het ui model van defensie.
Welke symbolen, helden, rituelen en waarden kent defensie?
Klaar? Vergelijk jouw ''ui model'' van defensie met die van je buurman. 

Sla je werk goed op en voeg het toe aan je portfolio. 


Slide 19 - Tekstslide

Huiswerk opdracht: 
Neem iets mee van thuis dat iets zegt over jou als persoon.
Denk aan een foto, muziek, een object in je huis enz. 

Let op: met de opdracht gaan we volgende week dinsdag 30 november mee aan de slag!

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Identiteit
Identiteit: Het geheel van eigenschappen dat jou tot een uniek persoon maakt.

Je identiteit wordt gevormd door zowel aangeboren eigenschappen als aangeleerde eigenschappen. 
<Combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen 

Slide 22 - Tekstslide