Demonstreren - Klimaat

Demonstreren - Klimaat 
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Demonstreren - Klimaat 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontstaan
Protesten worden al eeuwenlang gevoerd. Vroeger was dit vooral tegen de politiek, tegen criminaliteit of tegen religieuze zondaars. Sinds de 20e eeuw is het in veel protesten van belang om taboes te doorbreken of tegen de gevestigde orde in te gaan. Zo werd er in de jaren 60 door hippies veel geprotesteerd om bijvoorbeeld acceptatie van abortus en homoseksualiteit af te dwingen, en zijn het recenter organisaties als Fathers 4 Justice of Extincion Rebellion die van zich laten horen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Black Lives Matter
Extincion Rebellion
Comittee Kruisraketten 
FRANSE REVOLUTIE
PROVO' S

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bekende protesten
 • De Reformatie van het christendom in de 16e eeuw
 • De Franse Revolutie in de 18e eeuw, waarin het Franse koningshuis verstoten werden
 • De vele ludieke protesten van hippies, onder andere voor vrede en de legalisering van drugs
 • Het Komitee Kruisraketten Nee in de jaren 80
 • Websites als Indymedia, die zich afzetten tegen het heersende politieke of maatschappelijke klimaat
 • De rellen die in 2006 ontstonden na de publicatie van cartoons over Mohammed in Jyllands-Posten
 • Extinction Rebellion 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Hebben jullie dit gevolgd?
Wat vinden jullie hiervan?
Weten jullie wat voor straf hiervoor staat?
Gevlucht naar Europa

Slide 7 - Tekstslide

Ovsjannikova wordt in Rusland verdacht voor het verspreiden van valse informatie over het Russische leger, waarvoor ze tien jaar celstraf kan krijgen.
Wat we weten over demonstreren
 • Demonstreren is een vorm van protest
 • Demonstratie is een tijdelijke bezetting van een openbare ruimte 
 • Gaat om minimaal 2 mensen
 • Politiek van aard (je wilt iets beïnvloeden)
 • Vraag en aanbod in protest


Slide 8 - Tekstslide

Jaqeline van stekelenburg over protest

Vraag: dat zijn wij met zn alle, er moet een vraag zijn, wij zijn ontevreden
Aanbod: er moet een groepje mensen of een organisatie zijn die zegt; wij gaan een demonstratie organiseren. 
stap 1: als organisatie proberen alle neuzen een kant op de krijgen
stap 2: actie! als alle neuzen dezelfde kant op staan ga je voor actie!!

Gaat dit vanzelf?

Hoe zorgen we ervoor dat we aan de slag gaan?

Meeste drop outs bij willen
Mag je zomaar gaan protesteren?

Slide 9 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Regels Regels Regels 
De vrijheid van demonstratie valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging en vergadering.

- Demonstreren is een grondrecht.
- Meld het vooraf bij de gemeente.
- De burgemeester beslist uiteindelijk op basis van drie criteria: gezondheid, kans op wanordelijkheden en bescherming van het belang van het verkeer
- Het Europese Hof van de Rechten van de Mens bepaalde dat er geen sancties nodig zijn als demonstranten zich rustig gedragen. Ook wanneer het een illegale demonstratie is.Slide 10 - Tekstslide

De belangrijkste regels als je vreedzaam wil demonstreren:
* Eenmansprotest aanmelden hoeft niet
* Demonstratie van te voren aanmelden moet
* Afspraken maken over verloop van demonstratie mag, maar is niet verplicht
* Alleen burgemeester kan beperkingen of voorwaarden opleggen
* Extra beperkingen gelden rond bijzondere locaties (ambassade, regeringsgebouwen, etc)
* Alleen burgemeester kan demonstratie verbieden
* Vergunning voor demonstreren bestaat niet

Wat vinden jullie van protesteren als democratisch middel?

Welke bekende protesten of organisaties/personen ken je?

Slide 11 - Open vraag

Klimaat protesten +

Corona protesten:
Er ontstaat spanning tussen vrijheid en veiligheid.


Boeren
Docenten

Slide 12 - Tekstslide

Boeren + leraren protesten:

Vragen:
1. Wie protesteren er?
2. Waarom wordt er geprotesteerd?
3. Hoe protesteren ze? Wat doen ze?
4. Hoe reageert de overheid/politie/leger?
5. Snappen jullie dat er geprotesteerd wordt door de boeren/leraren? Waarom?
6. Wat vind je van de manier waarop er wordt geprotesteerd? Goed/Niet goed, want …

 Farmers Defence Force - waarbij de boeren aandacht vroegen voor hun positie in de maatschappij, de "continu wijzigende regelgeving en het algemeen gebrek aan begrip en respect voor het boerenwerk

De boeren vroegen aandacht voor hun positie in de maatschappij

1. Geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel.
2. Strikt onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof door een onafhankelijke partij die door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd. 
3. Geen rekentools. Het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie.
Corona
Klimaat

Slide 13 - Tekstslide

Corona + klimaart protesten:

Vragen:
1. Wie protesteren er?
2. Waarom wordt er geprotesteerd?
3. Hoe protesteren ze? Wat doen ze?
4. Hoe reageert de overheid/politie/leger?
5. Snappen jullie dat er geprotesteerd wordt door de boeren/leraren? Waarom?
6. Wat vind je van de manier waarop er wordt geprotesteerd? Goed/Niet goed, want …

Coronaprotesten: er ontstaat spanning tussen vrijheid en veiligheid. 

Slide 14 - Tekstslide

waarom gaan jullie de straat niet op?

Slide 15 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Lezen van de tekst
Klimaatactivisten besmeuren kunst. 

https://www.parool.nl/nederland/teruglezen-bijna-400-aanhoudingen-bij-demonstratie-extinction-rebellion-op-a10~b207693c/?referrer=https://www.google.com/


Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

l

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Goed idee?

Slide 19 - Tekstslide

Veel aandacht voor de actie ipv het doel 
Leidt tot fellere reacties (met vindt het goed of juist niks)
Protest kent een golfbeweging
Acties als deze (schilderijen, lijm) zijn nodig om klimaatverandering op de kaart te zetten
JA
NEE

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Vormen van protest:
-Eenmansacties
- Stil protest 
- Bezetting
- Staking
- Rellen
- Burgerlijke ongehoorzaamheid
- Boycot
- Online.. #
- Nog meer.. ?

Slide 21 - Tekstslide

Foto:

Rosa Parks: Montgomery Bus Boycot. 

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht:
Kijk naar het nieuws van de afgelopen tijd en schrijf en bericht over een demonstratie.
- waarom protesteren de mensen?
- welke vorm van protest is er?
- wat is het resultaat?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies