Comparatives & Superlatives

comparatives & superlatives
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 25 min

Onderdelen in deze les

comparatives & superlatives

Slide 1 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Trappen van vergelijking
- Comparative: vergrotende trap
- Superlative: overtreffende trap
Box A is small.
Box B is smaller than box A.
Box C is the smallest of all.
A
B
C

Slide 2 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 1 lettergreep:
- Comparative: -er
- Superlative: -est
old
older
oldest

Slide 3 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
1.  Bijvoeglijk naamwoord eindigt op een -e,
gebruik dan -r en -st.
large
larger
largest
Spellingsregels:

2.  Bijvoeglijk naamwoord eindigt op medeklinker + y,
gebruik dan -ier en -iest.
happy
happier
happiest

Slide 4 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
hot
hotter
hottest
Spellingsregels:

3.  Bijvoeglijk naamwoord eindigt op 1 klinker (a, e, i, o, u)
+ 1 medeklinker, medeklinker verdubbelen
big
bigger
biggest

Slide 5 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
Woorden van 3 lettergrepen of meer:
- Comparative: more
- Superlative: most
expensive
more expensive
most expensive

Slide 6 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
famous
more famous
most famous
Zelfde regel geldt voor bijvoorbeeld: famous en boring
boring
more boring
most boring

Slide 7 - Tekstslide

Comparatives and superlatives
good/well
better
best
Uitzonderingen (uit je hoofd leren!)
bad/ill
worse
worst
much/many
little
more
less
most
least

Slide 8 - Tekstslide

1. Australia is _________ (big) than England.

Slide 9 - Open vraag

2. Valencia played _______ (bad) than Real Madrid yesterday.

Slide 10 - Open vraag

3. The _______ (hot) desert of all is the Sahara in Africa.

Slide 11 - Open vraag

4. He thinks Chinese is ____________ (difficult) than Japanese.

Slide 12 - Open vraag

5. My brother has a __________ (tidy) room than me.

Slide 13 - Open vraag

6. Avatar is probably the __________ (bad) film I've ever seen!

Slide 14 - Open vraag

7. Is Angeline Jolie __________ (old) than Brad Pitt?

Slide 15 - Open vraag

Wat ga je doen?
- maak opdracht 1-7 SB blz 72-73

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link