grondrechten

Grondrechten
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Grondrechten

Slide 1 - Tekstslide

Welke stelling past het meest bij jou?
A
Ieder mens is pas vrij als hij geen rekening hoef te houden met anderen.
B
Ieder mens is vrij, maar hoort wel rekening te houden met anderen.
C
Ieder mens is zo vrij als hij zelf wil zijn.
D
Niemand is echt vrij.

Slide 2 - Quizvraag

1848
Thorbecke schrijft de grondwet
De Grondwet legt de grondrechten van burgers vast. Ook staan in de wet regels voor de inrichting van de Nederlandse staat

Slide 3 - Tekstslide

Grondrechten
Dit zijn rechten die iedereen heeft

Slide 4 - Tekstslide

Grondrechten
Wat zijn grondrechten?
Dit zijn fundamentele rechten (= mensenrechten) van individuele burgers tegenover de staat en indirect tussen burgers (bij verschillende belangen).

Waar vind je de grondrechten van Nederland?
Deze staan vastgelegd in onze grondwet.


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Grondrechten
  • Klassieke grondrechten: Bescherming van burger tegen overheid. Bijvoorbeeld:  Vrijheidsrechten (privacy, vvmu), vrijheid van meningsuiting, politieke rechten (stemrecht, inspraak), geleijkheidsrechten (verbod discriminatie)
  • Sociale grondrechten: Sociale grondrechten leggen opdrachten voor de overheid vast om voorzieningen te treffen voor het maatschappelijk functioneren van de burger, zoals de zorg van de overheid voor de bescherming van het milieu. Recht op huisvesting, onderwijs. 

Slide 7 - Tekstslide

Klassieke grondrechten

Slide 8 - Tekstslide

Sociale grondrechten

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Welke rechten worden hier geschonden?
A
Klassieke grondrechten
B
Sociale grondrechten

Slide 11 - Quizvraag

Slide 12 - Link

Welke rechten worden hier geschonden?
A
Klassieke grondrechten
B
Sociale grondrechten

Slide 13 - Quizvraag

Welk grondrecht is dit?

Slide 14 - Tekstslide

Klassieke Grondrechten
Sociale Grondrechten
Recht op privacy
Vrijheid van meningsuiting
Recht op huisvesting
Godsdienstvrijheid
Recht op onderwijs

Slide 15 - Sleepvraag

Botsen van grondrechten

Slide 16 - Tekstslide

Artikel 1
  • Iedereen is gelijk
  • Discriminatie verboden
  • Kan vrijheid van meningsuiting en artikel 1 soms botsen met elkaar? Noem een voorbeeld.

Slide 17 - Tekstslide

Kan vrijheid van meningsuiting en artikel 1 soms botsen met elkaar? Noem een voorbeeld.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link

Slide 20 - Tekstslide

Artikel 8: Vrijheid van vereniging

Slide 21 - Tekstslide

Artikel 8: Vrijheid van vereniging
De vrijheid van vereniging is een grondrecht dat is vastgelegd in de Grondwet ( artikel 8 Grondwet ). Op grond daarvan mag iedereen bijeenkomen en zich organiseren, ook door het oprichten van een vereniging (met twee of meer mensen). Wat de vereniging doet en wat het doel is, mag je zelf bepalen.

Slide 22 - Tekstslide

Artikel 23:
Vrijheid van onderwijs 

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Link