2E - 9-10-2023 - Unit 2 - les 18

Engels
Welcome 2E
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Engels
Welcome 2E

Slide 1 - Tekstslide

Unit 2 - Extremes
Lesson 18
- Goals
- Grammar: past simple: regular and irregular verbs
- Practise
- HomeworkSlide 2 - Tekstslide

Goals
  • Je weet welke tijd de past simple is.
  • Je weet hoe je de past simple van regelmatige werkwoorden maakt.
  • Je weet hoe en waar je de past simple kunt vinden van onregelmatige werkwoorden.
  • Je kunt de past simple toepassen (= gebruiken in een zin)

Slide 3 - Tekstslide

Past Simple - regular verbs

Slide 4 - Tekstslide

Past Simple - Regular Verbs
After a regular verb you put '-ed'

I walk -> I walked
He walks -> He walked
They walk -> They walked

Slide 5 - Tekstslide

Past Simple - Regular verbs

Spelling:
Een werkwoord dat eindigt op een medeklinker + -y, ---> -y in -ie:

  • I carry - I carried

Geen verandering bij een werkwoord dat eindigt op een klinker + -y :

  • I play - I played

Als een werkwoord eindigt op een -e, dan alleen + -d 

  • I live - I lived

De laatste medeklinker verdubbelt als het woord eindigt op een klinker + medeklinker:

  • I drop - I dropped
VOWELS

Slide 6 - Tekstslide

Past Simple - irregular verbs

Slide 7 - Tekstslide

 Irregular verbs
1st column = verb (infinitive = hele w.w.)
2nd column = verb (past tense = verleden tijd)
3rd column = verb (past participle = voltooid deelwoord)

Slide 8 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs
Sommige werkwoorden in het Engels zijn onregelmatig. Dat betekent dat ze in de verleden tijd geen -ed achter het werkwoord krijgen, maar dat ze hun eigen verleden tijd vorm hebben.
to write -> wrote - I wrote her a letter last week
to go -> went - He went to Italy last year
to make -> made - They made a very nice meal two days ago

Slide 9 - Tekstslide

Past Simple - Irregular verbs
Je vindt de onregelmatige werkwoorden achterin je boek op bladzijde 166.

Bij iedere unit vind je een selectie van onregelmatige werkwoorden die je moet kennen voor de toets over die unit.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Emily and I _____ to the zoo yesterday.
A
went
B
go
C
was going
D
goed

Slide 12 - Quizvraag

Anna and Charles ______
a game last week.
A
play
B
played
C
did play
D
were playing

Slide 13 - Quizvraag

_____ you ____ the new David Attenborough on Netflix last night ?
A
do / watch
B
did / watched
C
did / watch
D
were / watching

Slide 14 - Quizvraag

Kim _______ to never go
to a haunted house again.
A
decided
B
decide
C
did decide
D
was deciding

Slide 15 - Quizvraag

____ he ____ the guitar
when he was young?
A
did / plays
B
did / played
C
did / play
D
was / playing

Slide 16 - Quizvraag

Past simple regular verbs

Past simple irregular verbs
swim
walk
drive
cook
give
have

Slide 17 - Sleepvraag

Past simple regular verbs

Past simple irregular verbs
leave
stop
fly
jump
buy
keep

Slide 18 - Sleepvraag

Regular Verb
Irregular Verb
Walk
walk walked
Catch
Caught 
Caught
Put 
Put
Put
Bake 
Bake
Baked
Freeze
Froze
Frozen
Read
Read
Read

Slide 19 - Sleepvraag

I understand the past simple!
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 20 - Poll

Heb je nog een vraag over de past simple?

Slide 21 - Open vraag

Unit 2 - Extremes
Make
- exercises  16 (p. 68) + 20 + 21 (p.71)
timer
12:00

Slide 22 - Tekstslide

Unit 2 - Extremes
Next class on Wednesday 11 October

Homework:
learn vocabulary 2.4 (p.159)
Bring your workbook A and your iPad.Slide 23 - Tekstslide