15.4 Biobrandstof en recycling *

H15.4 Biobrandstof en recycling

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H15.4 Biobrandstof en recycling

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud hoofdstuk
15.1 Energiestromen
15.2 Populaties
15.3 Warmte, water en exoten
15.4 Biobrandstof en recycling
15.5 De stad als ecosysteem

Veel toepassen van wat we al weten.
Belangrijk: komt veel terug in het examen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rekenvraag
Mario vangt in de visvijver de eerste keer 37 stekelbaarsjes, die hij allemaal markeert met een groene stip. Vervolgens laat hij de dieren vrij.
Een week later vangt hij 44 vissen, waarvan er 2 een stip hebben.

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Rekenvraag
Stekelbaarsjes met een groene stip vallen echter eerder op voor hun roofdier (de snoek), waardoor ze sneller opgegeten worden.
In de vorige vraag was een populatie berekend van 814 stekelbaarsjes. 
Je vangt weer 44 stekelbaarsjes waarvan 2 met een stip.
Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?
A
groter
B
gelijk aan
C
kleiner

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Rekenvraag
Want:
aantal stekelbaarsjes is 37*44/2 = 814

Maar die 2 is eigenlijk te laag.
37*44/>2 is kleiner dan 814.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.
  • Je leert waarom biodiversiteit belangrijk is.
  • Je leert wat palmolie is en hoe we dat gebruiken.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Biodiversiteit - waarom belangrijk?

Slide 9 - Tekstslide

denk aan de module nlt Medicijnen van molecuul tot mens
Biodiversiteit is een cruciale factor in de gezondheid van een ecosysteem. Hoe groter de variatie in wezens die samenwerken in een ecosysteem, hoe groter de capaciteit van dat ecosysteem om schokken te weerstaan en leven te ondersteunen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er als men een tropisch regenwoud vervangt door een oliepalmplantage?
Kruis 1 of meer antwoorden aan.
A
De strooisellaag verdwijnt
B
Er verdwijnen veel habitats
C
De genetische variatie in het gebied neemt af
D
Er is geen ecosysteem meer over

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CO2-uitstoot

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Biobrandstoffen  - 1e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Eerste generatie: brandstof gemaakt uit koolzaad/ suikerbieten.

Nadelen: kost veel landbouwgrond, kost veel energie, hoog gebruik pesticiden

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil voor het milieu tussen het verbranden van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Biobrandstoffen  - 2e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Tweede generatie: biomassa (afval) -> biodiesel of bio-ethanol
E-10 benzine is 90% bezine, 10% bioethanol

In NL wordt 7% van de brandstof uit biobrandstoffen gehaald door frituuvet te importeren en hier biodiesel van te maken.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Biobrandstoffen  - 3e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Derde generatie: algen en zeewier.

Voordelen: groeit snel, kan in tanks dus weinig ruimte
Nadelen: duur proces

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afvalverwerking
10 kg afval per persoon per week:
Hergebruik/recycling
Verbranden (-> electriciteit)
Storten/ Lozen

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Recycling

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.
  • Je leert waarom biodiversiteit belangrijk is.
  • Je leert wat palmolie is en hoe we dat gebruiken.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen 15.4
biodioversiteit, biobrandstoffen, recycling

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
In de online methode.
Maak de opdrachten van 
15.4: Leerroute A 


Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies