2C 1e + 2e 10-05

Unit 5 South Africa
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Unit 5 South Africa

Slide 1 - Tekstslide

Today
- How was your holiday?
- Toekomst met will
- Werken in het boek
- Woordspelletje


Slide 2 - Tekstslide

PAK JE AGENDA
24 mei: Unit 5 woorden, grammatica: bijwoorden/bijvoegelijk nw. & toekomst met will

2 juni: Luistertoets

Slide 3 - Tekstslide

will / won't / shall 

Slide 4 - Tekstslide

will / won't / shall 
+ Onderwerp + Will + hele werkwoord 
    I will go home
-  Onderwerp + Won't/will + not  + hele werkwoord
     I will not go home.
?  Will + Onderwerp + hele werkwoord ?
    Will you go home?
*   Shall:  alleen bij vragen (voorstel of aanbieding)  met I of we

Slide 5 - Tekstslide

(+) I ... call you later
A
will
B
shall
C
will not
D
shall not

Slide 6 - Quizvraag

(+) She ..... walk to school.
A
will
B
shall
C
will not
D
shall not

Slide 7 - Quizvraag

(-) They .......... buy that house.
A
will
B
will not/won't
C
shall
D
shall not

Slide 8 - Quizvraag

(?) ....... you be there?
A
Will
B
Shall

Slide 9 - Quizvraag

(?) ... we go there?
A
will
B
shall

Slide 10 - Quizvraag

She .. (not give) me a present.

Slide 11 - Open vraag

... (you help) me with my homework?

Slide 12 - Open vraag

TO DO
5.2 p. 167 ex. 4, 5, 6 (15 minuten) + nakijken

5.3 p. 170 ex. 2, 3, 6 (15 minuten)

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

PLAN
1. Bijvoegelijke naamwoorden & bijwoorden
2. Werken in het werkboek
3. Spelletje

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Bijvoegelijk nw or bijwoord?

He looked at me ......
A
angry
B
angrily

Slide 20 - Quizvraag

Bijvoegelijk nw or bijwoord?

It is ...... hot today!
A
real
B
really

Slide 21 - Quizvraag

Bijvoegelijk nw or bijwoord?

He is an ...... person
A
kind
B
kindly

Slide 22 - Quizvraag

Bijvoegelijk nw or bijwoord?

She is a ...... girl.
A
clever
B
cleverly

Slide 23 - Quizvraag

Bijvoegelijk nw or bijwoord?

A snail moves very ___________
A
slow
B
slowly

Slide 24 - Quizvraag

TO DO
Unit 5 Lesson 4: ex. 5, 6, & 7 p. 179 --> Af in de klas

Unit 5 Lesson 4: 1, 2, 3 & 9 --> Huiswerk

Slide 25 - Tekstslide