Th1 4.5 future will / going to part 2

Dear class; 
Before you start, please watch this Lesson up about the future tense!
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1,2

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Dear class; 
Before you start, please watch this Lesson up about the future tense!

Slide 1 - Tekstslide

Will and Going to

Slide 2 - Tekstslide

Future - verschil
  • Als je zeker weet dat iets gaat gebeuren:
       will + hele werkwoord
      The sun is shining. The snowman will melt.

  • Om een aan te geven dat je iets van plan bent of iets            wilt  voorspellen: be going to
     I am going to the cinema this evening.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

will + not = WON'T

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

TO BE GOING TO
Je gebruikt een vorm van to be going to wanneer..

1. je iets van plan bent in de toekomst;
      I am going to watch a movie tonight.
2. je zeker weet dat iets zal gaan gebeuren.
      Look at those clouds! It is going to rain.Slide 7 - Tekstslide

TO BE GOING TO
She         is               going to                  eat               rice.
She         is    not    going to                  eat               rice.
Is           she             going to                  eat               rice?

Slide 8 - Tekstslide

Je weet nu hoe 'to be going to' werkt en wanneer je het gebruikt (als iets al vaststaat of je het vast van plan bent)
Dan is het volgende onderwerp aan de beurt:
will 

Slide 9 - Tekstslide

WILL 
Je gebruikt een vorm van     will           wanneer..

1. iets in de toekomst gaat gebeuren;
      It will be dark soon.
2. je iets spontaan besluit te gaan doen.
      Alright then, I will help you in a minute.


Slide 10 - Tekstslide

WILL
Je gebruikt een vorm van      will          bij..

3. een veronderstelling, belofte, aanbod, verzoek en voorspelling.
   He will not be on time. He never is.

Slide 11 - Tekstslide

WILL 
Bevestigend
Ontkennend
Vragend
will + WW
She will help me.
Tekst


won't + WW
She won't help  me.


will + WW
Will she help me?


Slide 12 - Tekstslide

WILL & SHALL
WILL
SHALL
Dit mag bij elk onderwerp (I, you, we, they, he, she, it) en bij elke soort zin (bevestigend, ontkennende, vragend).
Dit mag alleen bij I en we. Je mag het gebruiken bij een bevestigende of ontkennende zin, maar je moet het gebruiken in een vraagzin,

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Wanneer gebruik je will?
A
Iets van plan zijn
B
Een voorspelling zonder bewijs
C
Iets aanbieden
D
Belofte

Slide 18 - Quizvraag

Wanneer gebruik je to be going to?
A
Een voorspelling met bewijs
B
Iets van plan zijn
C
(Spontaan) besluit
D
Belofte

Slide 19 - Quizvraag

You ..... probably ..... first prize.
A
will ... win
B
are ... going to win

Slide 20 - Quizvraag

You must be hungry.
I ... you a sandwich.
A
am going to make
B
will make

Slide 21 - Quizvraag

I have no idea, but I have a feeling that my team ..... tomorrow's match.
A
will win
B
is going to win

Slide 22 - Quizvraag

Look! He ...... off his bike!
A
will fall
B
is going to fall

Slide 23 - Quizvraag

They ..... there on time.
A
are not going to be
B
won't be

Slide 24 - Quizvraag

Marc ...... this week. He has broken his knee.
A
isn't going to train
B
won't train

Slide 25 - Quizvraag

The match ..... in a few minutes.
A
is going to start
B
will start

Slide 26 - Quizvraag

Final question:

We ..... a film tonight.
A
will watch
B
are going to watch

Slide 27 - Quizvraag

Chris _____ her grandmother tomorrow.
A
will visit
B
visits
C
shall visit
D
is going to visit

Slide 28 - Quizvraag

________ (open - I) the window?
A
Will I open
B
Am I going to open
C
Shall I open
D
Do I open

Slide 29 - Quizvraag

It _____ rain, so you don't need
to take an umbrella.
A
will
B
shan't
C
won't
D
is going to

Slide 30 - Quizvraag

I hope the weather _____ nice.
A
will be
B
is going to be
C
shall be

Slide 31 - Quizvraag

I _____ Brandon for dinner tonight.
A
I will meet
B
I am going to meet
C
I meeting
D
I shall meet

Slide 32 - Quizvraag

Where are you going with that hammer? I am going to / will put up the tent.
A
am going to
B
will

Slide 33 - Quizvraag

I'm too tired to drive any further! OK, I am going to / will drive.
A
am going to
B
will

Slide 34 - Quizvraag

Can you remember the number of that pizzeria? Don't worry. I am going to / will look it up.
A
am going to
B
will

Slide 35 - Quizvraag

My crazy neighbour believes his hamster is going to / will learn to talk.
A
is going to
B
will

Slide 36 - Quizvraag

"My suitcase is so heavy!" "I am going to / will carry it for you."
A
am going to
B
will

Slide 37 - Quizvraag

Slide 38 - Link

Homework/ Studytime 
Mak 4.5: 1 t/m 11
Ready… Quizlet/ Woordtrainer!
timer
10:00

Slide 39 - Tekstslide

Flex th1b

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Link

Slide 44 - Link

Slide 45 - Link