3.1 + 3.2

Hoofdstuk 3
Wetenschappelijk onderzoek
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3
Wetenschappelijk onderzoek

Slide 1 - Tekstslide

3.1 + 3.2
Experimenteel onderzoek
Gegevens verzamelen en vastleggen

Slide 2 - Tekstslide

3.1 Experimenteel onderzoek
DOEL: 
-Je kunt het verloop van een experimenteel onderzoek beschrijven
-Je leert welke onderdelen er in een onderzoeksverslag moeten staan.Slide 3 - Tekstslide

3.1 Experimenteel onderzoek
Regels:
1. Controle - experiment
2. Een factor varieert 
3. De afhankelijke en de onafhankelijke variabelen zijn bekend. Slide 4 - Tekstslide

Controle experiment
Is een experiment om mee aan te tonen dat er geen andere factoren zijn die invloed hebben op de resultaten van het experiment. 

= blanco


Slide 5 - Tekstslide

Experiment
Doel:
causaal verband vaststellen door te laten zien dat verandering in de onafhankelijke variabele direct verantwoordelijk is voor veranderingen in afhankelijke variabele
.
--> Groeien planten sneller met muziek? 
Slide 6 - Tekstslide

groeisnelheid

muziek

onafhankelijke variabele
afhankelijke variabele

Slide 7 - Sleepvraag

Bedenk een variabele die constant gehouden is in beide groepen planten.

Slide 8 - Open vraag

Wat zet je op de X-as als je de gegevens zou uitzetten in een grafiek?
A
De groeisnelheid
B
Wel/geen muziek
C
De tijd
D
Maakt niet uit

Slide 9 - Quizvraag

Onthoud:Wat je weet: x-as
Wat je meet: y-as

Wat je weet = onafhankelijke variabele

Wat je meet = afhankelijke variabele

Slide 10 - Tekstslide

Onderzoeksverslag
 • Inleiding
 • Onderzoeksvraag
 • Hypothese
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Discussie

Slide 11 - Tekstslide

3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
Leerdoel:
Je leert op welke verschillende manieren je gegevens kunt verzamelen en hoe je ze vastlegt. 

Slide 12 - Tekstslide

3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
Beschrijvend onderzoek   <---> Experimenteel onderzoek
Kwantitatief onderzoek <--->  Kwalitatief onderzoek

Slide 13 - Tekstslide

Experimenteel onderzoek
 • Er wordt een hypothese getest door een experiment.
 • Één variabele wordt veranderd en het effect daarvan wordt gemeten.
 • Conclusie wordt getrokken uit waarnemingen (resultaten)
 Beschrijvend onderzoek
 • Registreren van waarnemingen, zonder te variëren met een onafhankelijke variabele.
 • Hieruit probeer je een algemene regel te vinden

Slide 14 - Tekstslide

Kwalitatief onderzoek:

 • Het resultaat hiervan is alleen een uitspraak.
 • Bijv. vloeibaar water kan verdampen of bevriezen.
Kwantitatief onderzoek:

 • Resultaten worden in getallen uitgedrukt.
 • Bijv. Kokend water verdampt 108x zo snel als water van 20 graden.

Slide 15 - Tekstslide

Gemiddeld scoren leerlingen uit 2e klas tijdens een proefwerk 0,3 punten hoger dan 1e klas leerlingen.
A
Kwalitatief
B
Kwantitatief

Slide 16 - Quizvraag

Bevat een aardappel de voedingsstof zetmeel?

A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 17 - Quizvraag

Welke planten komen voor in het natuurgebied 'de Veldkamp' langs de Regge?

A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 18 - Quizvraag

Wat is het effect van temperatuur op het % ontkieming van tuinkerszaden?


A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 19 - Quizvraag