Faire, aller, avoir en etre

Faire, aller, avoir, être 
présent, imparfait, passé composé
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 45 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Faire, aller, avoir, être 
présent, imparfait, passé composé

Slide 1 - Tekstslide

Faire
présent
passé composé
je fais
tu fais
il / elle / on fait
nous faisons
vous faites
ils / elles font
j'ai fait
tu as fait
il / elle / on a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils / elles ont fait

Slide 2 - Tekstslide

ALLER - GAAN
Wat betekent Aller?

Slide 3 - Tekstslide

Vouloir
Vouloir
Je
veux
Tu
veux
Il / elle / on
veut
nous
voulons
vous
voulez
Ils / elles
veulent

Slide 4 - Tekstslide

Pouvoir & vouloir

Slide 5 - Tekstslide

Nous ... du sport. (faire, présent)
A
faites
B
faisons
C
font
D
fait

Slide 6 - Quizvraag

L'élève ... ses devoirs. (faire, présent)
A
font
B
faisons
C
fais
D
fait

Slide 7 - Quizvraag

Tu ... du tennis? (faire,présent)
A
fais
B
fait
C
faisons
D
faites

Slide 8 - Quizvraag

Vous ... du hockey? (faire,présent)

Slide 9 - Open vraag

Je ... l'exercice. (faire, présent)

Slide 10 - Open vraag

Mes amis ... du foot.
(faire, passé composé)

Slide 11 - Open vraag

'Faire' betekent...
A
zijn
B
kunnen
C
hebben
D
maken, doen

Slide 12 - Quizvraag

'Aller' betekent
A
gaan
B
zijn
C
kunnen
D
willen

Slide 13 - Quizvraag

Aller
je
tu
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
vais
vas
va
allons
allez
vont

Slide 14 - Sleepvraag

  Zet de vervoegingen van het werkwoord 'aller' in de goede volgorde.
aller
il, elle, on va
nous allons
tu vas
vous allez
ils vont
je vais

Slide 15 - Sleepvraag

faire
(doen)
il/elle/on
ils
tu
je/j'
font
fais
fait
fais

Slide 16 - Sleepvraag

Lou __________ ses devoirs
(faire, présent)
A
Fais
B
Fat
C
Fait
D
Faites

Slide 17 - Quizvraag

Madame Kallache, vous ___________ quoi? (faire, présent)
A
faites
B
faisons
C
fait
D
fais

Slide 18 - Quizvraag

Elle ..... douze ans
(avoir, présent)
A
est
B
a
C
es
D
ont

Slide 19 - Quizvraag

etre
=
 zijn
Sleep de juiste vorm van être naar het bijbehorende persoonlijk voornaamwoord
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
es
sont
est
êtes
sommes
suis

Slide 20 - Sleepvraag

Combineer de personen met de juiste uitgangen (imparfait)
-ais
-ais
- ait
- ions
- iez
-aient
Je
Tu
il/elle/on
Nous
Vous
Ils / elles

Slide 21 - Sleepvraag

vous (avoir, imparfait)
A
avions
B
avez
C
aviez
D
avons

Slide 22 - Quizvraag

Nous (avoir, imparfait) ___
A
avons
B
avions
C
aivons
D
avoins

Slide 23 - Quizvraag

Nous (avoir,imparfait)
A
avons
B
avions
C
avont
D
aurons

Slide 24 - Quizvraag

Elles (aller, imparfait)
A
vont
B
allont
C
allaient
D
allez

Slide 25 - Quizvraag

Je (être, imparfait)
A
j'étais
B
je serais
C
j'était
D
je serait

Slide 26 - Quizvraag

Nous ( faire, imparfait)
A
faisiez
B
faisions
C
faisons
D
faisaient

Slide 27 - Quizvraag

Vous (avoir, imparfait)
A
avions
B
avez
C
aviez
D
avons

Slide 28 - Quizvraag

Elles (aller, imparfait)
A
vont
B
allont
C
allaient
D
allez

Slide 29 - Quizvraag

                   être           avoir        aller

je (j')
tu
il/elle

nous
vous
ils/elles
suis
avons
vas
sont
a
sommes
avez
ont
es
êtes
as
est
ai
vais
allez
allons
va
vont

Slide 30 - Sleepvraag

Nous...........(être, présent)

A
avons
B
sommes
C
êtons
D
être

Slide 31 - Quizvraag

Elles.......... (être, présent)
A
suis
B
être
C
sont
D
est

Slide 32 - Quizvraag

être - imparfait
vous ......

Slide 33 - Open vraag

être - imparfait
tu ...

Slide 34 - Open vraag

faire - imparfait
elle .......

Slide 35 - Open vraag

faire - imparfait
ils ...

Slide 36 - Open vraag

être - imparfait
nous ...

Slide 37 - Open vraag

(être, présent) nous

A
avons
B
sommes
C
êtons
D
être

Slide 38 - Quizvraag

être - imparfait
vous ......

Slide 39 - Open vraag

Tu ... (être, imparfait)

Slide 40 - Open vraag

(faire) présent , ils;
A
font
B
faisent
C
vont
D
faisaient

Slide 41 - Quizvraag

faire - imparfait
ils .......

Slide 42 - Open vraag

Claire et Sophie ..... (être,présent)
A
sont
B
être
C
ont
D
est

Slide 43 - Quizvraag

Tu … un chien? (présent, avoir)
A
avons
B
ai
C
ont
D
as

Slide 44 - Quizvraag

Combineer de vertaling met elkaar
we hebben
we gaan
we zijn
we doen/maken
On va
On est
On a
On fait

Slide 45 - Sleepvraag