4H 2 herhaling voor pw

4 havo
maandag 10 jan
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

4 havo
maandag 10 jan

Slide 1 - Tekstslide

Plan van komende week:
Vandaag: herhaling hoofdstuk 2
Woensdag: vragen uur hoofdstuk 2 / 7 en oefentoets maken

Slide 2 - Tekstslide

Cijfers:
Toets alleen over H2!
Hoofdstuk 7 opdracht vrijdag inleveren inc alle deelodprachten

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling H2

Slide 4 - Tekstslide

Paragraaf 1
- Positieve en negatieve lading
- 'vrije' elektronen
- Elementaire lading: 
e=1,601019C

Slide 5 - Tekstslide

Paragraaf 2
- Stroom loopt van + naar -, maar de elektronen bewegen juist van - naar +
- I = stroomsterkte, ampère (A)
- U = spanning, volt (V)

Slide 6 - Tekstslide

Stroomsterkte  (I) =  hoeveelheid lading die per seconde door de dwarsdoorsnede van een draad stroomt. 

Q = lading die passeert in coulomb (C) altijd positief invullen!
I=tQ

Slide 7 - Tekstslide

Paragraaf 3
- Weerstand R = hoeveel de stroom wordt gehinderd 
- R = in Ohm

Wet van Ohm; evenredig verband tussen U en I

- Geleidbaarheid, in Siemens (S)
 
R=IU
Ω
G=R1

Slide 8 - Tekstslide

Paragraaf 4
- Weerstand van een draad 
R = weerstand (Ohm)
     = soortelijke weerstand (Ohm m)   Binas tabel 8 en 9
    = lengte van de draad (m)
A = doorsnede van de draad (         )
R=Aρl
ρ
l
m2

Slide 9 - Tekstslide

Paragraaf 5
Speciale weerstanden
Termen kennen:
- Diode
- PTC
- NTC
- LDR
- LED

Slide 10 - Tekstslide

Paragraf 6

- Serie schakeling:

Rtot=R1+R2+...
Itot=I1=I2=...
Utot=ItotRtot
Utot=U1+U2+...

Slide 11 - Tekstslide

- Parallel schakeling

Gtot=G1+G2+...
Utot=U1=U2=...
Itot=I1+I2+...
Rtot1=R11+R21+...

Slide 12 - Tekstslide

Paragraaf 7
Elektrisch vermogen = elektrische energie die per seconde in warmte wordt omgezet.
- P = vermogen van het apparaat (VA)=(W)
- U = spanning (V)
- I = stroomsterkte (A) 
P=UI

Slide 13 - Tekstslide

Termen die je moet kennen:
- Overbelasting
- Aardlekschakelaar
- Kortsluiting
- Transformator (waarvoor je deze gebruikt)

Slide 14 - Tekstslide

Oefenen met werkblad
werk samen en stel vragen!

Slide 15 - Tekstslide

Binas tabellen overzicht
- waar kan je U en I vinden? TABEL 4!
- waar kan je de wet van Ohm vinden? TABEL 35D 
- waar kan je formule voor geleidbaarheid vinden? TABEL 35D
- waar kan je de regels voor serie en parallel vinden? TABEL 35D
- waar kan je soortelijke weerstand formule vinden? TABEL 35D
- waar kan je de waarde voor soortelijke weerstand vinden?
TABEL 8 en TABEL 9

Slide 16 - Tekstslide