1.2.25 Herhalingles HVZ deel 2

Anatomie, Fysiologie en Pathologie 


Herhaling HVZ deel 2
Leerjaar 1
Periode 3
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
Anatomie, Fysiologie en PathologieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Anatomie, Fysiologie en Pathologie 


Herhaling HVZ deel 2
Leerjaar 1
Periode 3

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling
 • Herhaling vorige les
 • Herhalingsopdracht 1
 • Gimkit
 • Ruimte voor vragen en extra uitleg 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Herhalingsspel
Werkwijze: 
- Elke student krijgt een werkblad. Elke student bedenkt een
onderwerp waarover een vraag moet worden bedacht (bloedziekten, medicatie, pathologie, etc).
- Daarna wordt het blad doorgegeven aan de volgende student. Deze bedenkt
een vraag bij het ingevulde onderwerp.
- Weer wordt het blad doorgegeven. De derde student vult het antwoord in.
- Tenslotte wordt het blad teruggegeven aan de eigenaar. De oplossingen
(vragen en antwoorden) worden in het drietal besproken.
- Klopt het? Zijn er nog vragen? 
- Nabespreken

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gimkit

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Herhaling en extra uitleg
 • RAAS
 •  Bloed en bloedgroepen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dus bij een lage bloeddruk...
1. Nier produceert renine

2. Renine zorgt voor vorming angiotensine-I

3. Het enzym ACE zet angiotensine-I om in angiotensine-II

4. Angiotensine-II zorgt voor vaatvernauwing en vasthouden zout en water
vasthouden zout en water
ACE-enzym

Slide 7 - Tekstslide

Uiteindelijk gaat via dit schema de bloeddruk omhoog. de bloeddruk stijgt
Maar bij een te hoge bloeddruk dan?

Medicijnen tegen hypertensie kunnen direct werken op:
 • Bloedvaten: verwijden van de bloedvaten (bijv. bètablokkers en calciumantagonisten)
 • Verminderen van bloedvolume: diuretica verminderen vocht

En dus óók op de nieren! -> ACE-remmers en AT1-antagonisten

Slide 8 - Tekstslide

Bij een te hoge bloeddruk wil je juist dat deze omlaag gaat. 
ACE-remmers
ACE-remmers: Remmen de omzetting van angiotensine-I naar angiotensine-II
 • Dus géén bloedvatvernauwing
 • Dus géén vasthouden van water en zout
 • Dus een lagere bloeddruk!

Belangrijkste bijwerking: Prikkelhoest
Voorbeelden:
 • Enalapril
 • Captopril
 • Lisinopril
 • -pril

Slide 9 - Tekstslide

ACE-remmers eindigen vaak op het woordje -pril
ACE-remmers

Slide 10 - Tekstslide

Voorbeeld van waar de ACE-remmers op werken. Zij blokkeren dus de omzetting van angiotensine-I naar angiotensine-II
AT1-antagonisten
AT1-antagonisten: Blokkeren de werking van angiotensine-II
 • Dus géén bloedvatvernauwing
 • Dus géén vasthouden van water en zout
 • Dus een lagere bloeddruk!

Geen prikkelhoest als bijwerking
Voorbeelden:
 • Losartan
 • Valsartan
 • Candesartan
 • -sartan

Slide 11 - Tekstslide

AT1-antagonisten eindigen vaak op het woordje -sartan
AT1-antagonisten

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies