Een les op afstand vormgeven - Isendoorn

Tekst
Marc van Maastricht
Lesgeven op afstand module 2
Isendoorn College
10 december 2020
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieHBOBeroepsopleidingStudiejaar 1-4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 150 min

Onderdelen in deze les

Tekst
Marc van Maastricht
Lesgeven op afstand module 2
Isendoorn College
10 december 2020

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat wil je deze module leren?

Slide 2 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Doelen
Aan het einde van de workshop weet je:
 • De vijf fases van een les op afstand
 • Per fase de didactische principes
 • Digitale tools te vinden om interactiviteit te bevorderen
 • Hoe de aandacht van je leerlingen vast te houd
 • Hoe je leerlingen extrinsiek of intrinsiek kunt motiveren

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inhoud training
 • Over afstandsonderwijs

 • Zelf-determinatietheorie
 • De vijf fasen
 • Digitale leermiddelen
 • Afronding

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Over afstandsonderwijs

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar loop je tegenaan bij een les op afstand?

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heeft lesgeven op afstand je geleerd?

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Nadelen

 • Leerlingen gemotiveerd houden
 • Weten waar leerlingen staan
 • Contact met leerlingen onderhouden
 • Minder goed feedback kunnen geven
 • Geen zicht op het huiswerk

Slide 8 - Tekstslide

Aanvullen met punten van de school
Voordelen

 • Meer ruimte voor een-op-een contact
 • Adaptatie van digitale leer- en hulpmiddelen
 • Inzet van blended learning
 • Meer didactische mogelijkhedenSlide 9 - Tekstslide

Aanvullen met punten vanuit de school. 
Leerlingen bij de les houden

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkvorm: 'De placemat'
Leerlingen bij de les houden

Slide 14 - Tekstslide

(±20 minuten) 

Werkvorm voor het ophalen en uitwisselen van voorkennis. 

Docenten denken eerst zelf na over de volgende vraag: "hoe hou jij de leerlingen bij de les?" 
De docent schrijf in zijn/haar eigen vlak zo veel mogelijk manieren op. 

Vervolgens bespreken ze hun eigen input met de groepsleden en kiezen ze tot slot een top vijf die ze in het midden van de placemat zetten. 
Leerlingen bij de les houden
 • Kleine doelen voor succeservaring
 • Structuur bieden met duidelijk tijdpad
 • Onmiddellijke en positieve feedback
 • Persoonlijke aandacht (door één-op-één gesprekken)
 • Eigenaarschap en keuzevrijheid
 • Voortgang en leren inzichtelijk maken
 • Contact bevorderen tussen leerlingen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De digitale les in vijf fases

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vijf fases
 • Fase 1: Introductie
 • Fase 2: Instructie geven
 • Fase 3: Actief verwerken
 • Fase 4: Huiswerk opgeven
 • Fase 5: Afsluiting

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een praktijkvoorbeeld

Slide 19 - Tekstslide

Het hardop doorlopen van een les op afstand...


Voorbeeld van een Aardrijkskunde les: 

Voorbeeld van een Geschiedenis les: 
https://www.lessonup.com/nl/lesson/gMYxCbwePgLzSg8MZ/EwJNhWytb5NDNczk2

Pauze
Pauze

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energizer

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werkvorm 'Expertgroepjes'
Per fase een groepje. Bespreek hoe je de fase kunt inrichten, sluit aan bij de ZDT en zoek/beschrijf aanvullende theorieën . 

Slide 22 - Tekstslide

Duur: 25 minuten (indien vaksecties: onderdeel van een hele les)


De groep wordt verdeeld in groepjes van ±4 docenten per subgroepje. Per subgroepje krijgen ze één of meerdere fases die ze uitwerken. Bijvoorbeeld: fase 1 + 2 en fase 3, 4 + 5. 


Per fase bedenken ze hoe ze daar in de klas vorm aan geven, welke problemen ze hierin voorzien en hoe zie die kunnen voorkomen én welk digitale hulpmiddel ze hier inzetten. 

Plenaire terugkoppeling: ±20 minuten
Digitale hulpmiddelen

Slide 23 - Tekstslide

Welke digitale hulpmiddelen kun je inzetten per fase?
Welke digitale tool heb je de afgelopen tijd in jouw les gebruikt?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hulpmiddelen
Per fase
 • Fase 1: Socrative/Forms/Padlet
 • Fase 2: Teams
 • Fase 3: ELO/Teams
 • Fase 4: Teams/ELO
 • Fase 5: Kahoot!/Forms
Fase 1
 • Iedereen welkom heten
 • Gezien worden
 • Camera's aan, praatje maken
 • Voorkennis activeren met ...
 • Leerstof herhalen door ...
Fase 2
 • Doelgericht instructie
 • Maximaal 6 minuten
 • Einddoel en subdoel benoemen
 • Koppeling met nut/waarom
 • Via het platform van de school Teams/Meet
Fase 3
 • Actief verwerken van de stof
 • In duo's of groepjes
 • (Break-out rooms)
 • Online inleveren
 • Eventeel presenteren

Fase 4
 • Uitleg over het huiswerk
 • Huiswerk afgebakend, klein en doelgericht
 • Uitwerkingen online verzamelen (Forms, Teams, ELO, etc)
Fase 5
 • Afsluiting
 • Moment voor vragen
 • Exitticket over de stof in Forms
 • Afspraken maken
 • (Aanwezigheid controleren)
Praktijkopdracht 
voor 4 november 
Kies minimaal 2 fases en:
 • Kies 1 of 2 tools erbij
 • Kies 1 of 2 werkvormen bij elke fase
  (zie reisgidsdigitaalleermateriaal.org)
 • Probeer met leerlingen de combinatie van tool en werkvorm uit in de 2 fases
 • Vraag aan het eind van de les middels een exit ticket aan je leerlingen feedback
 • Neem die feedback én je eigen ervaringen mee op 4 november.

Slide 31 - Tekstslide

Je gaat na de 1e bijeenkomst oefenen met het toepassen van enkele digitale tools die besproken zijn in de dia's hiervoor.
Daarnaast probeer je een of meer werkvormen uit die je kunt vinden op reisgidsdigitaalleermateriaal.org en die implementeer je in de door jou gekozen fases.

LET OP: dit is de oefenfase! Het hoeft dus niet allemaal goed te gaan: vertel ook tegen je leerlingen dat je aan het uitproberen bent.
Afronden

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Eindopdracht
Je bereidt een les op afstand voor a.d.h.v. de vijf fases
 • Je werkt per fase de les uit
 • Je geeft de les en reflecteert hierop
 • Je krijgt feedback van collega's
 • Je bereidt een nieuwe les voor en geeft die opnieuw
 • Je rondt af met Show&Tell

Slide 33 - Tekstslide

Je bereidt een les op afstand voor a.d.h.v. de vijf fases.
 • Je werkt per fase de les uit
 • Je geeft de les en reflecteert hierop
 • Je krijgt feedback van collega's
 • Je bereidt een nieuwe les voor en geeft die opnieuw
 • Je rondt af met Show&Tell
Zijn er nog vragen?

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies