Functioneren in de organisatie

Functioneren in de organisatie Periode 2
les 2 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Functioneren in de organisatie Periode 2
les 2 

Slide 1 - Tekstslide

Log in......

Slide 2 - Tekstslide


Rondje vragen 
Hebben jullie vragen of onderwerpen vandaag? 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
 • Na deze les weten jullie wat er verwacht wordt van het POP
 • Na deze les kunnen jullie de onderwerpen uitwerken en deze gaan verwerken en uitdiepen in een POP

Slide 4 - Tekstslide

Uitleg Presentatie actueel onderwerp

1. Je verdiept je in een onderwerp waar jezelf niet veel over weet
2. Onderwerp die op school nog niet is behandeld
3. Waar je collega's op stage ook niet veel over weten en waar je hen wat over kan leren
4.  Jouw verworven deskundigheid deel je met het team
5. Jouw verworven deskundigheid presenteer je op school (Examen)

Slide 5 - Tekstslide

Examengesprek
 • Tijdens het examengesprek verantwoord je:
 • Hoe je bent omgegaan met de verkregen feedback
 • De keuzes die je hebt gemaakt in je persoonlijk ontwikkelplan
 • De uitvoering van je persoonlijk ontwikkelplan
 • Dat je op de hoogte bent van de actuele wet- en regelgeving met betrekking tot de beroepsuitoefening
 • Dat je op de hoogte bent van de actuele visie op pedagogisch werk
 • Hoe je je verworven deskundigheid met je collega’s hebt gedeeld en hierover inhoudelijke discussies hebt gevoerd.

Slide 6 - Tekstslide

Stel een persoonlijk ontwikkelplan op waarmee je je eigen deskundigheid verdiept.
 • Je gaat een presentatie houden over een actueel onderwerp 
 • Hierbij maak je gebruik van maatschappelijke, technische en vakinhoudelijke ontwikkelingen binnen het pedagogisch werkveld. 
 • Hiervoor stel je een persoonlijk ontwikkelplan op.
 • Tevens lees je vakliteratuur 
 • Bespreek dit ontwikkelplan met docent en voer het uit.
 • Deel je deskundigheid met je medestudenten/collega's

Slide 7 - Tekstslide

Waaraan moet je onderwerp voldoen om relevant te zijn voor je stage (beroepspraktijk) en je eigen deskundigheid?

Slide 8 - Open vraag

Vul hier je onderwerp in voor je presentatie

Slide 9 - Open vraag

Criterium: Presenteert hoe gewerkt is aan de deskundigheid

Slide 10 - Tekstslide

Hoe werk je aan het vergroten van deskundigheid? Geef voorbeelden

Slide 11 - Woordweb

Relevant voor je beroep (lees stage)
 • Onderwerp moet actueel zijn
 • Onderwerp moet iets nieuws brengen op je stage
 • Je moet je collega`s iets kunnen bijbrengen over je onderwerp 
 • Je onderwerp moet specifiek zijn (dus niet over autisme in het algemeen bijvoorbeeld)

Slide 12 - Tekstslide

Relevant voor je eigen deskundigheid
 • Je onderwerp komt niet terug in het reguliere lesprogramma
 • Je weet er zelf nog weinig van
 • Je vindt het interessant (ook niet onbelangrijk) 

Slide 13 - Tekstslide

Presenteer hoe gewerkt is aan deskundigheid
 • Niet alleen benoemen wat je hebt gedaan
 • Maar ook wat je het je heeft opgeleverd 
 • Dit gaat over jouw proces
 • Verwijs door naar andere delen van je presentatie 

Slide 14 - Tekstslide

Samen nemen we door:
1.  Format POP Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Huiswerk
 • Verdiep je in je onderwerp
 • Zoek bronnen
 • Werk je pop uit
 • 22/11 inleveren concept 

Slide 17 - Tekstslide