Strafrecht hoofdstuk 12

Even vooraf...
Straffen en maatregelen
* je kan uitleggen wat het doel van een straf is
* je kan uitleggen welke soorten straffen en maatregelen er zijn
* je kan de verschillende straffen en maatregelen toepassen

De verdachte
* je kan omschrijven wie een verdachte is
* je kan de rechten en plichten van een verdachte toepassen
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
DirectiesecretaresseMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Even vooraf...
Straffen en maatregelen
* je kan uitleggen wat het doel van een straf is
* je kan uitleggen welke soorten straffen en maatregelen er zijn
* je kan de verschillende straffen en maatregelen toepassen

De verdachte
* je kan omschrijven wie een verdachte is
* je kan de rechten en plichten van een verdachte toepassen

Slide 1 - Tekstslide

Strafrecht hoofdstuk 12
De opsporingsambtenaar en het Openbaar Ministerie 

Slide 2 - Tekstslide

Aan het einde van deze les.. 
 • kan je uitleggen wat een opsporingsambtenaar is en wat zijn taken zijn
 • kan je uitleggen wat de Officier van Justitie doet en het Openbaar Ministerie 
 • kan je uitleggen wie wanneer in het strafproces betrokken is
 • kan je uitleggen wat opsporen en vervolgen is

Slide 3 - Tekstslide

De praktijk. Wat kom je tegen?
Een medewerker van de sociale dienst stelt een onderzoek in naar uitkeringsfraude. Hij verhoort de verdachten en onderzoekt hun bankafschriften. Van de resultaten van zijn onderzoek maakt hij een proces-verbaal op, dat hij doorzendt naar het Openbaar Ministerie. 

Slide 4 - Tekstslide

Wie is wat? En wie mag wat?

Slide 5 - Tekstslide

Opsporingsambtenaar 

Opsporen van strafbare feiten. Oftewel: de waarheid over een strafbaar feit achterhalen. 

Maakt een proces-verbaal op van verhoren en onderzoeken met een ambtseed. 

Slide 6 - Tekstslide

Algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar 
Art. 141 Sv en 142 Sv

Algemeen opsporingsambtenaar 
Bevoegd om alle strafbare feiten op te sporen

Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)
Bevoegd om bepaalde strafbare feiten op te sporen  

                          Waarom onderscheid?

Slide 7 - Tekstslide


Het proces-verbaal wordt opgemaakt door de opsporingsambtenaar met een ambtseed, en dan?

Slide 8 - Tekstslide

De Officier van Justitie 
De OvJ heeft de leiding van het vooronderzoek dat de opsporingsambtenaren instellen. 

De OvJ beslist wat er met de verdachte gebeurt.

De OvJ beslist of de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. 

Slide 9 - Tekstslide

De hulpofficier van Justitie
Hulp voor de OvJ. 

Mag beslissingen nemen over het toepassen van (niet te zware) dwangmiddelen. 

Slide 10 - Tekstslide

Dan is er nog het Openbaar Ministerie..
Het OM heeft drie taken:
1. leidinggeven aan het vooronderzoek (leiding over OvJ)
2. vervolging van verdachten
3. zorgen dat de straffen die opgelegd worden, door de rechter, ook uitgevoerd worden

Slide 11 - Tekstslide

Opsporen en vervolgen
 • Opsporen
 • Vervolgen
 • Seponeren (opportuniteitsbeginsel)
                   Juridisch-technische gebreken
                   Beleidskeuzes
                   Persoonlijke omstandigheden
                   Voorwaardelijk sepot
                   Strafbeschikking

Slide 12 - Tekstslide

Strafbeschikking
Normaal gesproken legt de rechter een straf op maar in een paar gevallen met ook het OM een straf op te leggen. 

In welke situaties mag het OM dit? 
Welke straf mag het OM geven?

Slide 13 - Tekstslide

Opdrachten
De verdachte
Opdracht 1 t/m 12

Opsporingsambtenaar en OM
Opdracht 1 t/m 4 

Slide 14 - Tekstslide

Terugblik, is het gelukt?
 • kan je uitleggen wat een opsporingsambtenaar is en wat zijn taken zijn
 • kan je uitleggen wat de Officier van Justitie doet en het Openbaar Ministerie
 • kan je uitleggen wie wanneer in het strafproces betrokken is
 • kan je uitleggen wat opsporen en vervolgen is

Slide 15 - Tekstslide

Geniet van jullie weekend!
Volgende week hoofdstuk 13, 15 en 16

Slide 16 - Tekstslide