VWO H6 E.I en S.I. deel 1

Enkelvoudig en samengestelde interest
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Enkelvoudig en samengestelde interest

Slide 1 - Tekstslide

H6 Sparen en lenen

Slide 2 - Tekstslide

Waar is de hoogte van interest afhankelijk van?

Slide 3 - Woordweb

Hoogte interest is afhankelijk van:
Bedrag
looptijd
risico
inflatie
Financiële marktontwikkelingen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Je leent € 2.000 en betaalt dit terug in 12 termijn van € 180. Bereken de kredietkosten.

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoelen (CE):
Je kunt:
- het verschil tussen enkelvoudig en samengestelde interest uitleggen
- de interest obv enkelvoudige interest berekenen
- de interest obv samengestelde interest berekenen
- de eindwaarde en de contante waarde van een kapitaal berekenen obv samengestelde interest en enkelvoudige interest

Slide 9 - Tekstslide


Enkelvoudige interest


(vaak) bij leningen
rente over beginkapitaal


Samengestelde interest


Alleen bij sparen mogelijk!
Rente over rente

Slide 10 - Tekstslide

Enkelvoudige interest:
€ 1.000 op je spaarrekening tegen 3 % enkelvoudige interest (jaarbasis) voor een looptijd van 3 jaar. Hoeveel interest heb je na 3 jaar ontvangen? (alleen antwoord invullen!)

Slide 11 - Open vraag

Is je berekening anders als je:
€ 1.000 leent tegen 3 % enkelvoudige interest voor
3 jaar? (zonder tussentijdse aflossing)
A
ja
B
nee

Slide 12 - Quizvraag

Formule enkelvoudig interest:

K = beginbedrag, geleende geldbedrag
i = interestperunage (= interest % / 100%)
n = aantal termijnen/periodes (looptijd)
I = totale interestbedrag

Slide 13 - Tekstslide

Enkelvoudige interest
4 % per jaar enkelvoudige interest =>
- Per 2 jaar: 8%
- Per half jaar: 2%
- Per maand: 4/12 % = 0,25%
- Per kwartaal: 4/4  % = 1%
       

Slide 14 - Tekstslide


Enkelvoudige interest


(vaak) bij leningen
rente over beginkapitaal


Samengestelde intrest


Alleen bij sparen mogelijk!
Rente over rente

Slide 15 - Tekstslide

Samengestelde interest:
€ 1.000 op je spaarrekening tegen 3% samengestelde interest per jaar. Looptijd 3 jaar. Hoeveel interest heb je na 3 jaar ontvangen?

Slide 16 - Open vraag

Formule samengestelde interest:

K = beginbedrag, geleende geldbedrag
i = interestperunage (= interest % / 100%)
n = aantal termijnen/periodes (looptijd)
E = eindwaarde

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

4% per jaar samengestelde interest is per 2 jaar gelijk aan?
A
8%
B
6%
C
8,2%
D
8,6%

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide

Terugrekenen: Hoeveel euro je op 1 januari 2021 op je spaarrekening moet zetten, als je op 1 januari 2028 een bedrag van € 5.000 op je rekening wilt hebben. Er is sprake van een samengestelde interest van 1,5% per jaar.

Slide 21 - Open vraag

Terugrekenen
Hoeveel euro je op 1 januari 2021 op je spaarrekening moet zetten, als
je op 1 januari 2028 een bedrag van € 5.000 op je rekening wilt hebben.
Er is sprake van een samengestelde interest van 1,5% per jaar.

€ 5.000 x (1+0,015)^ 7 = € 4.505,13   (een min-teken in de macht)   
of
€ 5.000 / (1+0,015)^7 = € 4.505,13      (Formule aanpassen door 
                                                             K=E + delen ipv vermenigvuldigen)


Slide 22 - Tekstslide

Terugrekenen enkelvoudig interest
Stel je wil weten:
Aan het eind van de looptijd heb je € 720,- aan interest betaald voor je lening. Interestpercentage bedraagt 0,5% per maand. Looptijd is 2 jaar. Hoeveel geld heb je geleend?

Formule: K x i x n = I
720/2/0,005 = € 72.000,- geleend bedrag

Slide 23 - Tekstslide

Opdrachten 
Opdracht wordt uitgedeeld

Slide 24 - Tekstslide