AE-6 les 4

De rol van de overheid
Algemene Economie-6
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
economische vakkenVocational Education

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

De rol van de overheid
Algemene Economie-6

Slide 1 - Tekstslide

In deze les ga je leren:
.......welke zes (6) instrumenten de overheid gebruikt om haar doelen te bereiken
......waarvoor ieder beleid gebruikt wordt

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Noem de 6 doelstellingen van het economische politiek.

Slide 4 - Open vraag

Op een evenwichtige arbeidsmarkt moet de gevraagde en aangeboden hoeveelheid arbeid met elkaar in evenwicht zijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quizvraag

Door de coronapandemie stijgt de werkloosheid. Is deze werkloosheid passend bij structurele of conjuncturele werkloosheid?
A
Conjuncturele werkloosheid
B
Structurele werkloosheid

Slide 6 - Quizvraag

Er is heel veel vraag naar de nieuwe iPhone, de Iphone wordt steeds duurder, dit noem je ...
A
kosteninflatie.
B
bestedingsinflatie.

Slide 7 - Quizvraag

De overheid besluit de huurtoeslag voor mensen met een minimuminkomen te verhogen
A
Evenwichtige arbeidsmarkt
B
Stabiele prijzen
C
Rechtvaardige inkomensverdeling
D
Beheersing schuld

Slide 8 - Quizvraag

De instrumenten van het economische beleid
 1. Begrotingsbeleid
 2. Monetair beleid
 3. Economisch structuurbeleid
 4. Arbeidsmarktbeleid
 5. Inkomensbeleid
 6. Prijsbeleid

Slide 9 - Tekstslide

dierenwelzijn
onderwijs
milieu
Stel er is extra geld dat verdeeld kan worden. Hoe zouden jullie het geld verdelen? 
Sleep de bedragen naar wat jullie belangrijk vinden.
werkloosheidsuitkeringen
asielzoekers
infrastructuur
ontwikkelingshulp
gevangenis
zorg
defensie
2 miljoen
2 miljoen
3 miljoen
3 miljoen
4 miljoen
5 miljoen
5 miljoen
5 miljoen
5 miljoen

Slide 10 - Tekstslide

Begrotingsbeleid
Beleid waarmee de overheid met behulp van de ontvangsten (B belastingen) en uitgaven (overheidsbestedingen) de ontwikkeling van de economie probeert te beïnvloeden.

Slide 11 - Tekstslide

Via het begrotingsbeleid beïnvloedt de overheid:
 • De effectieve vraag (direct)
 • De werkgelegenheid (indirect)
 • Het prijspeil (indirect)
 • De economische groei op korte termijn (indirect)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Het monetair beleid:
Beïnvloedt de economie met behulp van monetaire middelen zoals: 
 • de geldhoeveelheid
 • de rentestand

Slide 14 - Tekstslide

Het begrotingsbeleid en het monetair beleid worden samen gebruikt om de conjunctuurbeleid vorm te geven (vraagzijde van de economie)

Slide 15 - Tekstslide

Met het begrotingsbeleid beïnvloedt de overheid indirect de effectieve vraag.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 16 - Quizvraag

Welke zijde van het economisch proces beïnvloeden het begrotingsbeleid en het monetair beleid samen?
A
Vraagzijde
B
Aanbodzijde
C
Linkerzijde
D
Rechterzijde

Slide 17 - Quizvraag

Economisch structuurbeleid
Dit beleid richt zich op de aanbodkant van de economie en wordt gebruikt om: 
 • bepaalde bedrijfstakken te stimuleren
 • meer regionale spreiding
 • de concurrentie in stand te houden

Slide 18 - Tekstslide

Arbeidsmarktbeleid
Via dit beleid probeert de overheid bepaalde knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen.

Slide 19 - Tekstslide

Arbeidsmarktbeleid
 • Omscholing
 • Loonkostensubsidies
 • Arbeidsbemiddeling

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Inkomensbeleid
Belastingen, subsidies en sociale premies spelen een belangrijke rol. 

Slide 22 - Tekstslide

Prijsbeleid wordt gebruikt om:
 • een stabiel prijsniveau na te streven
 • de doelstellingen van een acceptabel milieu en een rechtvaardige inkomensverdeling te realiseren

Slide 23 - Tekstslide

Door de coronacrisis hebben veel medewerkers van KLM zich omgeschoold tot ICT'ers. Tot welk beleid hoort dit?
A
prijsbeleid
B
economisch structuurbeleid
C
monetair beleid
D
arbeidsmarktbeleid

Slide 24 - Quizvraag

Waarvoor kan het economisch structuurbeleid gebruikt worden?

Slide 25 - Open vraag

Belastingen en subsidies spelen een belangrijke rol in:
A
Inkomensbeleid
B
Prijsbeleid
C
Begrotingsbeleid
D
Monetair beleid

Slide 26 - Quizvraag