Zelfbeeld 1

Agogiek
Totale communicatie
Zelfbeeld
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
agogiekMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Agogiek
Totale communicatie
Zelfbeeld

Slide 1 - Tekstslide

Totale communicatie

Slide 2 - Woordweb

Zelfbeeld
Tijdens de les dinsdag         Test gedaan (begin voor je verslag)
Vandaag                                      Theorie + verslag verder aanvullen


Toets = verslag zelfbeeld
Nodig: Boek thema 7 (blz 201-233) + Je antwoorden die je geeft in de lessen

Slide 3 - Tekstslide

Zelfbeeld
Zelfbeeld is de basis van je gedrag.

Als je duidelijkheid hebt over je zelfbeeld dan heb je zelfkennis.

Voor een beroepskracht MZ is het belangrijk om zelfkennis te hebben.

Slide 4 - Tekstslide

Definitie Gedrag
Gedrag is alle activiteiten van een persoon die anderen kunnen waarnemen

Slide 5 - Tekstslide

Gedrag

Slide 6 - Tekstslide

Voor een beroepskracht MZ is het belangrijk om zelfkennis te hebben, waarom is dit zo?

Slide 7 - Open vraag

Beschrijf jouw gedrag in de klas in 3 woorden.

Slide 8 - Open vraag

Gedrag wordt bepaald door leerprocessen (nadoen, complimenten geven/ kritiek)

Slide 9 - Tekstslide

 Gedragingen aan-afleren heeft te maken met de
  cultuur waarin iemand opgroeit.

                                           cultuur: waarden, normen
                                            opvattingen/ gewoonten

Boeren na het eten dat vinden wij onbeleefd, maar in China wordt dit helemaal niet als onbeleefd gezien.

Slide 10 - Tekstslide

Cultuur = waarden, normen opvattingen/ gewoonten
Noem 3 woorden die te maken hebben met jouw cultuur

Slide 11 - Open vraag

Ander gedrag...

Slide 12 - Tekstslide


Mensen willen andere mensen graag in hokjes plaatsenMensen hebben behoefte aan eenvoudige oordelen over grote groepen mensen. 

Slide 13 - Tekstslide

In welke hokjes ben jij te plaatsen?

Slide 14 - Open vraag

Wat is het nadeel van mensen indelen in hokjes?
A
mensen passen maar in 1 hokje
B
er is geen nadeel, lekker overzichtelijk
C
Je kijkt niet meer naar wie de persoon zelf is

Slide 15 - Quizvraag

Persoonlijkheid

Slide 16 - Tekstslide

Persoonlijkheid
Met persoonlijkheid bedoelen we het totaal aantal aan eigenschappen dat iemand kenmerkt, waardoor deze persoon verschilt van andere mensen.

Netjes, slordig, creatief, geduldig, eigenwijs, denker, beleefd

Slide 17 - Tekstslide

Persoonlijkheid bestaat uit karakter en temperament
* Karakter is dat deel van de persoonlijkheid dat min of meer 
   vaststaat; het gaat om stabiele eigenschappen. Ouders, 
    vrienden, en anderen kunnen een bepaalde karaktertrek 
    remmen, maar ook versterken.

* Temperament is de aangeboren manier waarop iemand  
    reageert op bepaalde omstandigheden

Slide 18 - Tekstslide

Wat zijn karaktereigenschappen?
A
sociaal
B
druk
C
rustig
D
nieuwsgierig

Slide 19 - Quizvraag

Voorbeelden van temperament zijn:
A
ongeduldig
B
rustig
C
betrouwbaar
D
eigenwijs

Slide 20 - Quizvraag

Noem 4 karaktereigenschappen van jezelf.

Slide 21 - Open vraag

Als je weet hoe jezelf in elkaar zit kan je begrijpen waarom jouw persoonlijkheid soms botst met die van een client .

Slide 22 - Tekstslide

Praktijkvoorbeeld
Je cliënt is heel slordig, maar jij netjes. Jij bent erg open en praat makkelijk, een cliënt is heel gesloten en zegt uit verlegenheid vaak niets. 

In dit soort situaties is het belangrijk om eerlijk tegenover jezelf te zijn dat de cliënt iets oproept wat je niet wilt. Vaak gaat het om gevoelens van ergernis. Erken hierbij ook dat jouw ergernis te maken heeft met het verschil in persoonlijkheid. Dat maakt het gemakkelijker om zelf verantwoordelijk te blijven voor jouw gevoelens en de schuld niet bij de cliënt te leggen.

Slide 23 - Tekstslide

Botst jouw persoonlijkheid wel eens met die van een ander?
Ja soms
Nee
Ja heel vaak

Slide 24 - Poll

Belangrijk
Gebruik de antwoorden die je tijdens de les hebt gegeven in je verslag.

Lees thema 7 goed door, de theorie moet terug komen in je verslag (boek communicatie MZ)Slide 25 - Tekstslide

Wat vond je van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll