pabo 2: digitale geletterdheid en digitale didactiek (bijeenkomst 1 en 2)

Digitale geletterdheid 


Les 1
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
Communication & multimedia designHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Digitale geletterdheid 


Les 1

Slide 1 - Tekstslide

opening: 5 min
inleiding digitale geletterdheid: 25 min
uitleg en 2 voorbeelden tpack: 10 - 15 min
uitleg samr: 10 - 15 min
spelen kraak 'm: 20 min
afronding: 10 min

printen: kraak 'm; opdrachten volgende keer
iXperium Roermond

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom digitale geletterdheid?
In 2021 nieuw curriculum voor po en vo;  digitale geletterdheid is nieuw.

Waarom?
 • Alleen kunnen lezen en schrijven (geletterd zijn) is op dit moment niet meer genoeg.
 • Leerlingen moeten ook leren gebruik te kunnen maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn 
 • Leerlingen moeten voorbereid worden op de digitale toekomst.


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cyclus digitale geletterdheid en digitale didactiek
Wat zijn digitale geletterdheid en digitale didactiek? 
Wat heb ik tot nu toe gezien op mijn scholen?

Hoe digitaal geletterd ben ik zelf? 
Welke aandacht krijgt digitale geletterdheid van mij als leraar ?

In thema 8 ga je je visie op digitale geletterdheid onderbouwen als onderdeel van het beroepsproduct.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van deze bijeenkomst
 • Aan het eind van deze bijeenkomst ken ik het begrip digitale geletterdheid

 • Aan het eind van deze bijeenkomst heb ik een beeld van de vier gebieden van digitale geletterdheid

 • Aan het eind van deze bijeenkomst weet ik waarom digitale geletterdheid in het po meer aandacht gaat krijgen

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelen van deze bijeenkomst
 • Aan het eind van deze bijeenkomst ken ik het begrip digitale didactiek

 • Aan het eind van deze bijeenkomst heb ik een beeld van twee modellen die gebruikt worden voor het inzetten van digitale didactiek

 • Aan het eind van deze bijeenkomst weet ik hoe ik op een juiste wijze beslissingen kan nemen over het inzetten van digitale middelen in het onderwijs

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aandacht besteden aan Digitale Geletterdheid in het PO
betekent voor mij...
A
Ik weet niet wat ik zou moeten doen
B
Ik heb een idee, maar geen context
C
Ik heb een goed beeld
D
Yo! ik ben geboren met een smartphone

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou digitale geletterdheid voor het po kunnen betekenen?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

21e eeuwse vaardigheden
Digitale geletterdheid

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er al?
Scholen doen b.v. mee aan mediamasters of whats happy of gaan programmeren.

Echter er is meer voor nodig om kinderen digitaal geletterd te maken

Volgens slo gaat het om vier gebieden: ict-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kijk-opdracht
4 filmpjes van 1 minuut.

Noteer per filmpje in kernwoorden waar het over gaat.
Noteer per filmpje of je hier al iets van hebt gezien op de scholen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt binnen jouw school
aan digitale geletterdheid
(de 4 domeinen)?

Slide 17 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Digitale didactiek
Digitale didactiek is het inzetten van apps en tools om het leren te bevorderen. 

Als leraar je weg vinden in de digitale jungle. 
Digitale leermiddelen doordacht inzetten in het leerproces.

Twee modellen: TPACK en SAMR

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Model 1: TPACK
Technological Pedagogical Content Knowledge


Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Model 1: TPACK
Technological Pedagogical Content Knowledge

De specifieke deskundigheid van de leraar 
om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, 
op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ict

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Meetkunde
Meetkunde-selfie
Instructie-film

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou de meerwaarde kunnen zijn van het inzetten van ict in onderwijs?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vervanging of verbetering
 • Substitution en augmentation gaan over het versterken van een bestaande didactische aanpak. 

 • De didactiek zelf blijft hierbij onveranderd

 • Niks mis mee! Maar in hoeverre draagt ict op deze niveaus bij aan betere leerresultaten? Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Transformatief
 • Modification en redefinition gaan over een transformatieve inzet van ict.

 • De didactiek transformeert -->

 • De kenmerken van ict leiden tot herontwerp van leeractiviteiten of 
 • Zelfs leeractiviteiten die zonder deze ict niet mogelijk waren.

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR
1. Substitution: de technologie wordt ingezet als vervangend hulpmiddel zonder verandering in de didactiek.
Vraag: Wat win ik door (een deel van) de opdracht te vervangen voor een ict-toepassing?

2. Augmentation: de technologie wordt ingezet ter vervanging van een hulpmiddel, dat leidt tot een versterking van de gebruikte didactiek. LESSONUP; GYNZY joggen en flitsen
Vraag: Zorgt de ict-toepassing voor een verbetering van de opdracht?

3. Modification: de technologie wordt ingezet t.b.v. herontwerp van leertaken.en leidt tot verbetering van de opdracht
Vraag: Is de opdracht grotendeels veranderd door het gebruik van ict?

4. Redefinition: de technologie wordt op transformatieve wijze ingezet bij een opdracht, die zonder de app of digitale toepassing niet mogelijk was geweest. 
Vraag: Zou de opdracht niet mogelijk zijn geweest zonder het gebruik van ict?
KRAAKM


Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR IN DE PRAKTIJK

Casus Aardrijkskunde
Het onderwerp overstromingen in Nederland en daarbij de watersnoodramp en met de Deltawerken zijn aan de beurt.
Ga via S A M R na op welke wijze je dit aan gaat pakken. 
Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR IN DE PRAKTIJK

De leerlingen kijken een filmpje op het digiboard (van Erfgoedhuis Z-H) over o.a. de Watersnoodramp, het Deltaplan en de Maeslantkering.


Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR IN DE PRAKTIJK

De leerlingen bekijken op hun chromebooks de interactieve vensterplaat over de Watersnoodramp (op de site toen.nu)


Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Link

Deze slide heeft geen instructies

SAMR IN DE PRAKTIJK

De leerlingen voeren in tweetallen de digitale escaperoom Storm op Komst uit
Deze gaan we proberen

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SAMR IN DE PRAKTIJK

Leerlingen bouwen met de app co-spaces eigen oplossingen voor overstromingen die te bekijken valt met behulp van een virtual reality bril.

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag met leerlijnen digitale geletterdheid
Digidoener
Lesson-up
Gynzy
Prowise
Mediamasters
Whats happy
Co-spacesSlide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 37 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht voor bijeenkomst 2: 
digitale geletterdheid en ik
- TPACKzelfevaluatie
- Kerncompetenties didactiek & ict (zelfevaluatie)
- Welk type gebruiker ben jij?

Vul deze drie testen in, digitaliseer ze en plaats ze in je portfolio.
Tag mij en je slb'er als je dit gedaan hebt.

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BIJEENKOMST 2

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Futureproof leerkracht
Future-proof leerkracht

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welk cijfer geef ik mezelf als leerkracht voor mijn digitale geletterdheid?
A
< 5
B
5 - 6
C
7 - 8
D
8 >

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

geel: Ik ben een leraar van de 21e eeuw want…
blauw: Is mijn rol als leraar in beweging onder invloed van de 21e eeuw?
bruin: Laat ik het leren ook buiten de klas plaatsvinden?
oranje: Waarin verschilt de wijze waarop jij als leraar functioneert ten opzichte van de leraren van wie je zelf onderwijs hebt gehad?
rood: Leren van en met kinderen, (hoe) vindt dat plaats in jouw onderwijs?
groen: Mijn goede tip voor jullie over een tool, werkvorm, enz is...

overige kleuren: keuzevraag

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 44 - Video

Deze slide heeft geen instructies

vragenlijst
kleppen dicht

Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke digitale tools gebruik ik al?

Slide 46 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Welke digitale tool uit deze bijeenkomst ga je in de toekomst zeker uitproberen
A
Powtoon

Slide 47 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies