6.1 Warmte en temperatuur

6.1 Warmte en temperatuur
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

6.1 Warmte en temperatuur

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen vandaag?

 • Elektrische warmtebronnen vs. chemische warmtebronnen
 • Warmte en temperatuur
 • Energie stroomdiagram
 • Elektrische energie en warmte
 • Grafieken met temperatuur
 • Afsluiten

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
 1. Je kan verschillende elektrische warmtebronnen herkennen
 2. Je kan een energie-stroomdiagram van een elektrische warmtebron tekenen
 3. Je kan berekenen hoeveel warmte een elektrische warmtebron in een bepaalde tijd levert
 4. Je kunt het verband tussen temperatuur en tijd meten en weergeven in een diagram
 5. Je kunt het verband tussen temperatuur en warmte bepalen en weergeven in een diagram

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een warmtebron?


Elektrische warmtebronnen gebruiken stroom om 
warmte te maken.

Chemische warmtebronnen gebruiken een 
verbranding om warmte te maken.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Chemische of elektrische warmtebron?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmte en temperatuur
Warmte en temperatuur zijn NIET het zelfde.

Warmte is de energie.
Temperatuur geeft aan hoeveel energie een stof heeft.


Warmte
Q
Joule
J
Temperatuur
T
graden Celsius
°C

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warmte of temperatuur
 1. Het is vandaag 20 °C buiten.
 2. Bij de verbranding is 500 J vrijgekomen.
 3. Meet je met een thermometer.
 4. Op een warme zomerdag zeg je "Ik heb last van de warmte".
 5. De warmte stroomt naar binnen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energie-
omzettingen
Energiestroomdiagram


Verschillende soorten energie:
Elektrische energie
Chemische energie
Warmte

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energiestroomdiagram
Teken het energiestroomdiagram van een:

 1. Soldeerbout
 2. Gasfornuis

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Berekenen van warmte-energie
Aangezien elektrische energie wordt omgezet in warmte zijn deze gelijk.
Q = E = P x t
E = Energie is Joule
P = vermogen in Watt
T= tijd in seconde

Slide 10 - Tekstslide

Laat de leerlingen oefenen met het berekenen van de hoeveelheid warmte die een warmtebron in een bepaalde tijd levert. Geef enkele voorbeelden en laat de leerlingen de formule Q = P x t gebruiken.