Dementie en ik-beleving

Dementie en ik-beleving
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Dementie en ik-beleving

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn symptomen en signalen van dementie?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel mensen in Nederland hebben dementie?
A
Minder dan 200.000
B
Meer dan 200.000

Slide 4 - Quizvraag

In Nederland hebben inderdaad 290.000 mensen (bron: Alzheimer Nederland) dementie.
Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040.
Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Fronto temporale dementie
D
Lewy body dementie

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dementie is een progressieve ziekte. Wat betekent dit?

Slide 6 - Open vraag

Dat betekent dat de gevolgen van de ziekte steeds in ernst toenemen en dat het aantal gevolgen (symptomen) ook toeneemt. 

Slide 7 - Tekstslide

Hoe de dementerende zichzelf en de wereld om zich heen beleeft kunnen we
indelen in vier fasen van ik-beleving. De overgang van de ene fase naar de andere is niet
altijd even scherp en duidelijk. Er zijn mensen met dementie die door de dag heen dan eens
in de ene en later weer in een andere fase zitten. Goed observeren is de boodschap!
In de verschillende fasen van ik-beleving hebben mensen met dementie behoefte aan
verschillende manieren van benadering en begeleiding. Daarom is het zo belangrijk om goed
te weten in welke fase van ik-beleving de dementerende zich bevindt, en hoe we daar het
beste mee om kunnen gaan.
Welke kenmerken horen bij de fase van de Bedreigde ik?
Beseft de geheugenproblemen en achteruitgang niet
Heeft besef van geheugenproblemen en achteruitgang
Onzeker
Gevoelens en stemming zijn moeilijk waar te nemen
Is vaak "op weg naar huis"
Kan de meeste ADL activiteiten zelfstandig uitvoeren
ADL activiteiten moeten in grote mate overgenomen worden
Gebruikt meestal correcte woorden en zinnen
non-verbale communicatie staat op voorgrond
Problemen met vinden van woorden
Contact is wederkerig
Verdriet en angst
Weet hoe laat / welk dagdeel het is
Herkent familie meestal niet
Leeft veelal in het verleden
Leeft in het hier en nu

Slide 8 - Sleepvraag

Ik vergeet veel, vooral nieuwe dingen, afspraken, recente gebeurtenissen en ik ben me er
daar ook bewust van. Ik merk dat ik stukjes mis in mijn geheugen. Soms lukt het me ook niet
te zeggen wat ik bedoel, ik kan dan een woord niet vinden en opeens komt er iets anders uit
mijn mond. Sommige dingen die ik voorheen als vanzelfsprekend deed worden nu veel
moeilijker, ik moet er bij nadenken en dan weet ik soms niet meer waar ik mee bezig was.
Ik praat er niet over en probeer mijn missers en geheugenverlies te verbergen. Ik wil niet dat
iemand het weet, ze zullen denken dat ik gek ben, of dement.
Ik ben bang voor wat komen gaat, ik maak me zorgen, voel me gespannen,
nerveus, verdrietig. Ik weet dat ik soms feller reageer dan normaal, maar ik
kan er niks aan doen.
Zolang er niks verandert om me heen red ik me wel. Ik heb briefjes voor
mezelf neergelegd, gebruik geheugensteuntjes en doe alles in een vaste
volgorde, altijd op dezelfde manier.
Ik zal uit mezelf nooit een nieuwe situatie opzoeken, dat maakt me onzeker.
Zolang alles om me heen bij het oude blijft, met mijn eigen spullen in mijn
eigen vertrouwde omgeving kan ik me wel staande houde
Welke fase van de ik beleving past bij de omschreven casus? Sleep de juiste fase naar de casus!
De grip op mijn leven glipt tussen mijn vingers door, ik kan me niet meer vastklampen aan het hier en nu. Ik ben niet meer op mijn plek. De dagen en de tijd geven me dan geen houvast meer, ik weet niet welk dagdeel of hoe laat het is, tijd betekent dan niets voor me.

Ik beleef dingen van vroeger en nu door elkaar heen, soms ben ik in mijn verleden, dan weer hier. 

Soms heb ik geen idee wie ik ben, in welke tijd ik leef, waar ik ben en dat is heel angstig. Ik ben vaak op zoek; naar mezelf; naar huis; naar mensen van vroeger en nu; naar houvast in deze onbegrijpelijke brei waarin ik leef.

Slide 9 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies