cross

16 maart

Wat doen we vandaag?
 • Vragen Grammatica 11A?
 • Bespreken 11A
 • Vragen bij Achilles toont medelijden
 • Vertalen 11B
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat doen we vandaag?
 • Vragen Grammatica 11A?
 • Bespreken 11A
 • Vragen bij Achilles toont medelijden
 • Vertalen 11B

Slide 1 - Tekstslide

Thematische  Aoristus
 • De meeste werkwoorden vormen de Aoristus door de praesensstam + sigma + uitgangen.
 • Maar: sommige werkwoorden hebben een andere aoristus stam gevolgd door een themavocaal: epsilon/omikron.
 • De uitgangen zijn hetzelfde als het imperfectum.
 • Je herkent de thematische aoristus aan de stam. Leer deze!

Slide 2 - Tekstslide

Vragen grammatica?

Slide 3 - Open vraag

Geen vragen (meer)?
 • Maak maar twee rijtjes.... 

Slide 4 - Tekstslide

Ἐξαίφνης δ’ ὁ Ἀχιλλεὺς εἶδε ψυχὴν ἐν τῷ ὕπνῳ.

Slide 5 - Open vraag

Ἡ δὲ ψυχή, πάντα ὁμοία τῷ Πατρόκλῳ, εἶπεν αὐτῷ·

Slide 6 - Open vraag

Καθεύδεις, Ἀχιλλεῦ; Οὐκέτι φροντίζεις ἐμοῦ
μετὰ τὸν θάνατον;

Slide 7 - Open vraag

Ἐν δὲ τῷ βίῳ ἀεὶ ἑταῖρός μου ἦσθα!

Slide 8 - Open vraag

Ἱκετεύω σε· τάχα με θάψον!

Slide 9 - Open vraag

Νῦν γὰρ πρὸς ταῖς θύραις τοῦ Ἅιδου πάρειμι, ἀλλ’ αἱ ψυχαὶ αἱ τῶν ἄλλων νεκρῶν κωλύουσί με εἰσελθεῖν.

Slide 10 - Open vraag

– Καὶ ἄλλο τι αἰτῶ σε.

Slide 11 - Open vraag

Καὶ σοὶ γὰρ μοῖρά ἐστιν ἀποθανεῖν ἐν τῇ Τροίᾳ.

Slide 12 - Open vraag

Μὴ δὴ δίχα θάπτε τὸ σῶμα τὸ ἐμόν, ἀλλ’ ὁμοῦ τῷ σώματι τῷ σῷ ἐν μιᾷ σορῷ!

Slide 13 - Open vraag

Ὥσπερ γὰρ Πηλεύς, ὁ πατήρ σου, ἐμὲ μετὰ σοῦ ἔθρεψεν,

Slide 14 - Open vraag

ἡμεῖς δ’ ἐν τῷ βίῳ ἀεὶ παῖδες συνῆμεν, οὕτω δὴ ἐν μιᾷ σορῷ συνεῖναί σοι ἐλπίζω, Ἀχιλλεῦ!’

Slide 15 - Open vraag

Ὁ δ’ Ἀχιλλεὺς τῷ ἑταίρῳ ὑπέλαβεν·

Slide 16 - Open vraag

Τί πρὸς ἐμὲ ἀνῆλθες, φίλε Πάτροκλε, καὶ ταῦτά με αἰτεῖς;

Slide 17 - Open vraag

– Ἀλλ’ ἐγὼ ταῦτα μέλλω ποιεῖν, ὥσπερ σὺ κελεύεις – ἀλλὰ πρόσελθε!

Slide 18 - Open vraag

Ἔπειτα ὁ Ἀχιλλεὺς τὰς χεῖρας ὤρεξεν πρὸς τὸν φίλον, ἀλλ’ οὐκ ἔλαβεν αὐτόν·

Slide 19 - Open vraag

ἡ γὰρ ψυχή, ὥσπερ καπνός, ἤδη κατὰ χθονὸς κατῆλθεν.

Slide 20 - Open vraag

Achilles toont medelijden
 • 1. a. De beste zijn in de strijd tegen de vijanden
 • b. Achilles toont medelijden met Priamos, stelt zich
  kwetsbaar op 
 • 2. ‘ . . . knielde voor hem neer en kuste de handen die zijn
  zoon hadden gedood’

Slide 21 - Tekstslide

Aan het werk. 
 • Vertalen 11B.

Dit is ook huiswerk.
Daarnaast: leer de woordjes en grammatica van 11A en 11B.

Slide 22 - Tekstslide