cross

6 januari

Wat doen we vandaag?
 • Vragen Grammatica Hoofdstuk 10
 • Toetsweek
 • Bespreken 10A, t/m 9. 
 • Vertalen  10A. 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat doen we vandaag?
 • Vragen Grammatica Hoofdstuk 10
 • Toetsweek
 • Bespreken 10A, t/m 9. 
 • Vertalen  10A. 

Slide 1 - Tekstslide

De Aoristus
 • Praesens en imperfectum worden gevormd met de praesensstam
 • Het Grieks kent meet werkwoordstammen
 • In dit hoofdstuk leer je de aoristusstam
 • Hiermee worden een verleden tijd, gebiedende wijs/imperativus en infinitivus gevormd.

Slide 2 - Tekstslide

De Aoristus
 • Let op: de Aoristus is op zichzelf géén tijd
 • De Aoristus is een aspect: de "vertelde tijd". 
 • Verschil imperfectum - aoristus:
 • Imperfectum: de handeling is nog bezig.
 • Aoristus: de handeling gebeurt op het moment van vertellen of is afgerond op het moment van vertellen. 

Slide 3 - Tekstslide

De Sigmatische Aoristus
 • Bij veel werkwoorden wordt de aoristusstam gevormd door -σα (soms -σ) aan de praesensstam toe te voegen. 
 • Vanwege de -σ- in alle vormen spreken we van een sigmatische aoristus.
 • Zie blz. 79 voor de vorming van de Indicativus Aoristus.
 • De indicativus = de aantonende wijs. 

Slide 4 - Tekstslide

Vragen grammatica?

Slide 5 - Open vraag

Toetsweek:
Vertaaltekst t/m H. 10, dus:
- inclusief Aoristus
- woordjes t/m H. 10
- je krijgt een woordenlijst.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Πολὺν ἤδη χρόνον οἱ Τρῶες τῶν Ἀχαιῶν ἐκράτησαν
ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἤδη ἐγγὺς τῶν πλοίων ἐχώρησαν.

Slide 8 - Open vraag

Ὁ μὲν Ἀχιλλεὺς τῶν παθημάτων τῶν Ἀχαιῶν
οὐδὲν ἐφρόντισεν, ἀλλ’ ἄεργος ἐν τῇ σκηνῇ ἔμενεν.

Slide 9 - Open vraag

Ὁ δ’ ἑταῖρος τοῦ Ἀχιλλέως Πάτροκλος πολλὰ ἐδάκρυσεν·
μάλα γὰρ τῶν Ἀχαιῶν ἀεὶ ἐφρόντιζεν.

Slide 10 - Open vraag

Ὁ δ’ Ἀχιλλεὺς τὸν Πάτροκλον ᾤκτιρεν·

Slide 11 - Open vraag

Τί δὲ δακρύεις, Πάτροκλε, ὥσπερ νηπία κόρη;

Slide 12 - Open vraag

Ἀλλὰ λέγε· τί σε ἐποίησε οὕτω πολλὰ δακρῦσαι;

Slide 13 - Open vraag

Ὁ δὲ Πάτροκλος – πολεμῆσαι γὰρ ἠθέλησεν – ἔλεξεν·

Slide 14 - Open vraag

‘Αἰτία τῶν δακρύων ἐστὶν ἡ δεινὴ τύχη ἡ τῶν Ἀχαιῶν·

Slide 15 - Open vraag

πάντες γὰρ οἱ ἄριστοι ἀποθνῄσκουσιν, πάντες δὲ κάμνουσιν.

Slide 16 - Open vraag

Σὺ δέ, Ἀχιλλεῦ, ἀεὶ ἐν τῇ σκηνῇ ἔμενες· οὕτω σκληρὸς εἶ!

Slide 17 - Open vraag

Σοὶ γὰρ οὐ Πηλεύς ἐστιν ὁ πατὴρ οὐδὲ Θέτις ἡ μήτηρ,
ἀλλ’ ἔτικτέ σε ἡ γλαυκὴ θάλαττα καὶ αἱ σκληραὶ πέτραι!

Slide 18 - Open vraag

Ἀλλ’ ἐμὲ καὶ τοὺς ἄλλους Μυρμιδόνας εἰς τὴν μάχην πέμψον·

Slide 19 - Open vraag

πάρεχε δέ μοι καὶ τὰ ὅπλα τὰ σά·

Slide 20 - Open vraag

οὕτως οἱ Δάρδανοι ἄνδρες ἴσως νομίζουσιν, ὅτι σύ, Ἀχιλλεῦ, πάλιν τῆς μάχης μετέχειν ἠθέλησας.

Slide 21 - Open vraag

Οὕτω δ’ αὐτοὺς ἀπὸ τῶν πλοίων ἀπελάσαι ἐλπίζω, τοῖς δ’ Ἀχαιοῖς ὀλίγη ἀναπνοὴ τοῦ πολέμου ἔσται!’

Slide 22 - Open vraag

Οὕτως ἱκέτευσεν ὁ Πάτροκλος, μέγα νήπιος· ἔμελλε γὰρ
αἰτῆσαι ἑαυτῷ θάνατον κακόν!

Slide 23 - Open vraag

Aan het werk. 
 • Vertaal 10A. 

Slide 24 - Tekstslide