cross

6 maart

Wat doen we vandaag?
 • Vragen Grammatica 11A?
 • Vragen Achilles en Hektor
 • Bespreken 11A
 • Vertalen 11A
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
GrieksvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Wat doen we vandaag?
 • Vragen Grammatica 11A?
 • Vragen Achilles en Hektor
 • Bespreken 11A
 • Vertalen 11A

Slide 1 - Tekstslide

Thematische  Aoristus
 • De meeste werkwoorden vormen de Aoristus door de praesensstam + sigma + uitgangen.
 • Maar: sommige werkwoorden hebben een andere aoristus stam gevolgd door een themavocaal: epsilon/omikron.
 • De uitgangen zijn hetzelfde als het imperfectum.
 • Je herkent de thematische aoristus aan de stam. Leer deze!

Slide 2 - Tekstslide

Vragen grammatica?

Slide 3 - Open vraag

Achilles en Hektor
 • 1. - Athena haalt, in de gedaante van zijn broer, Hektor over om de strijd met Achilles aan te gaan 
 • - Athena geeft Achilles, zonder dat Hektor dat ziet,
  zijn speer terug 
 • 2. a. Aan de binnenkant van het dijbeen en in zijn
  rechterborst 
 • b. Nee, volgens het verhaal raakt hij Hektors hals

Slide 4 - Tekstslide

Achilles en Hektor
 • 3. Nee, bij Homeros sleept Achilles het lijk om de grafheuvel
  van Patroklos
 • 4. Het is zijn eigen helm, die Hektor van Patroklos had
  afgepakt 
 • 5. Als genoegdoening voor Patroklos die door Hektor is
  gedood

Slide 5 - Tekstslide

Achilles en Hektor
 • 6. Achilles moet ophouden met het schenden van
  Hektors lijk 
 • 7. Links de ziel van Hektor (ongewapend en wegvluchtend),
  rechts de ziel van Patroklos, bij zijn grafheuvel  (gewapend, zinnend op wraak)

Slide 6 - Tekstslide

Ἐξαίφνης δ’ ὁ Ἀχιλλεὺς εἶδε ψυχὴν ἐν τῷ ὕπνῳ.

Slide 7 - Open vraag

Ἡ δὲ ψυχή, πάντα ὁμοία τῷ Πατρόκλῳ, εἶπεν αὐτῷ·

Slide 8 - Open vraag

Καθεύδεις, Ἀχιλλεῦ; Οὐκέτι φροντίζεις ἐμοῦ
μετὰ τὸν θάνατον;

Slide 9 - Open vraag

Ἐν δὲ τῷ βίῳ ἀεὶ ἑταῖρός μου ἦσθα!

Slide 10 - Open vraag

Ἱκετεύω σε· τάχα με θάψον!

Slide 11 - Open vraag

Νῦν γὰρ πρὸς ταῖς θύραις τοῦ Ἅιδου πάρειμι, ἀλλ’ αἱ ψυχαὶ αἱ τῶν ἄλλων νεκρῶνκωλύουσί με εἰσελθεῖν.

Slide 12 - Open vraag

– Καὶ ἄλλο τι αἰτῶ σε.

Slide 13 - Open vraag

Καὶ σοὶ γὰρ μοῖρά ἐστιν ἀποθανεῖν ἐν τῇ Τροίᾳ.

Slide 14 - Open vraag

Μὴ δὴ δίχα θάπτε τὸ σῶμα τὸ ἐμόν, ἀλλ’ ὁμοῦ τῷ σώματι τῷ σῷ ἐν μιᾷ σορῷ!

Slide 15 - Open vraag

Ὥσπερ γὰρ Πηλεύς, ὁ πατήρ σου, ἐμὲ μετὰ σοῦ ἔθρεψεν,

Slide 16 - Open vraag

ἡμεῖς δ’ ἐν τῷ βίῳ ἀεὶ παῖδες συνῆμεν, οὕτω δὴ ἐν μιᾷ σορῷ συνεῖναί σοι ἐλπίζω, Ἀχιλλεῦ!’

Slide 17 - Open vraag

Ὁ δ’ Ἀχιλλεὺς τῷ ἑταίρῳ ὑπέλαβεν·

Slide 18 - Open vraag

Τί πρὸς ἐμὲ ἀνῆλθες, φίλε Πάτροκλε, καὶ ταῦτά με αἰτεῖς;

Slide 19 - Open vraag

– Ἀλλ’ ἐγὼ ταῦτα μέλλω ποιεῖν, ὥσπερ σὺ κελεύεις – ἀλλὰ πρόσελθε!

Slide 20 - Open vraag

Ἔπειτα ὁ Ἀχιλλεὺς τὰς χεῖρας ὤρεξεν πρὸς τὸν φίλον, ἀλλ’ οὐκ ἔλαβεν αὐτόν·

Slide 21 - Open vraag

ἡ γὰρ ψυχή, ὥσπερ καπνός, ἤδη κατὰ χθονὸς κατῆλθεν.

Slide 22 - Open vraag

Aan het werk. 
 • Vertalen 11A.


Dit is ook huiswerk.

Daarnaast: leer de woordjes en grammatica van 11A.

Slide 23 - Tekstslide