Werkbegeleiding

WERKBEGELEIDER ZIJN...
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

WERKBEGELEIDER ZIJN...

Slide 1 - Tekstslide

Kennismaken

Slide 2 - Tekstslide

LESDOELEN
Na deze les ben je in staat:
- zelf aan te geven wat je belangrijk vind in het begeleiden 
- kun je het doel van werkbegeleiden aangeven
- kun je de taken en de rollen van de werkbegeleider benoemen

Slide 3 - Tekstslide

Verantwoording vanuit het Kwalificatie Dossier
B1-W1 Bieden van zorg en ondersteuning in het verpleegkundig proces

B1-K1-W5; Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk
B1-K1-W6; Organiseert en coördineert de zorgverlening van de zorgvrager
B1-K2 Werken aan organisatie en professie gebonden taken
B1-K2-W1; Werkt aan de professionele ontwikkeling
Slide 4 - Tekstslide

Wanneer ben je een goede werkbegeleider?

Slide 5 - Woordweb

Benoem een negatieve ervaring met je werkbegeleider op stage

Slide 6 - Open vraag

Hoe kon jouw negatieve ervaring met werkbegeleiding anders kunnen worden aangepakt door jouw werkbegeleider?

Slide 7 - Open vraag

Slide 8 - Video

WAT IS HET DOEL VAN WERKBEGELEIDING?

Slide 9 - Open vraag

Doel werkbegeleiding
Als werkbegeleider zorg je samen met de student dat de student:
de handelingen kan uitvoeren die hij of zij moet kunnen uitvoeren;
de leerdoelen haalt die nodig zijn;
een goede beroepshouding krijgt.

Slide 10 - Tekstslide

Wat zijn de taken van de werkbegeleider?

Slide 11 - Woordweb

TAKEN WERKBEGELEIDER
- Inwerken nieuwe stagiaire
- Samenwerken/overleggen met stagiaire
- Richten op de behoeften en verwachtingen 
- Begeleiden bij / stimuleren tot maken van opdrachten
- Instructies geven 
- Feedback geven op (persoonlijke) leerdoelen (formuleren/rapporteren)
- Analyseren en (evaluatie) gesprekken voeren
- Voortgang leerproces bewakenSlide 12 - Tekstslide

Rol als WERKBEGELEIDER
- stelt lerende in haar leerproces centraal door te coachen, te motiveren en te adviseren
-reageert actief op de lerende door de begeleidingsstijl aan te passen op de leerstijl van de student
- houdt rekening met de persoonlijke ontwikkeling van de student

Slide 13 - Tekstslide

Rol als BEOORDELAAR
- het functioneren van de lerende beoordelen
- stelt met behulp van een beoordelingssysteem en op  basis van eerder behaalde resultaten vast of de student voldoet aan de gestelde eisen (evt. in overleg met praktijkopleider)

Slide 14 - Tekstslide

Rol als OPLEIDER/INSTRUCTEUR


- aanleren van de nodige competenties
- schept leersituaties waarin de lerende de leerdoelen kan halen

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Wat viel je op en wat neem je mee in jouw rol als werkbegeleider?

Slide 17 - Open vraag

4 types werkbegeleiders
A. de helper
B. de kritische collega
C. de docent
D. de collega
WIE BEN JIJ?

Slide 18 - Tekstslide

Volgende keer
- Leerstijlen Kolb
- Casus besprekingen
- Leerdoelen opstellen (Begeleidingsplan)

Slide 19 - Tekstslide

Huiswerk
Maak onderstaande test:
https://www.123test.nl/leerstijl/

Slide 20 - Tekstslide

The End

Slide 21 - Tekstslide