PED B periode 5 les 4

PED B

Als het anders gaat:

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Periode 5 les 4
Studiejaar 2021-2022

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

PED B

Als het anders gaat:

Kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Periode 5 les 4
Studiejaar 2021-2022

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leren we vandaag
Basisboek DCO H5.2:
Ontwikkelingsachterstanden 
Erkende ontwikkelingsstoornissen 
Onderzoek

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen van vandaag:
Na de les kun/ken/weet je: 
 1. Kun je het verschil benoemen tussen een ontwikkelingsachterstand en een ontwikkelingsstoornis
 2. Minimaal 3 ontwikkelingsachterstanden benoemen en hier een voorbeeld van benoemen
 3. Minimaal 3 ontwikkelingsstoornissen benoemen 
 4. Wat er van je verwacht wordt binnen het doen van onderzoek naar een specifieke ontwikkelingsstoornis

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

En waarom is dit belangrijk?
 • Gedrag zie je de hele dag op je werkplek in de kinderopvang
 • Gedrag kun je observeren 
 • Gedrag kun je bespreken met collega’s 
 • Gedrag kun je bespreken met ouders
 • Vanuit gedrag kan er een diagnose gesteld worden:
  Ontwikkelingsachterstand
  Erkende ontwikkelingsstoornissen
  Erkende leerstoornissen
Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht

 • Denk jij dat de manier waarop een kind zich gedraagt iets zegt over zijn ontwikkeling?
  Leg in je eigen woorden uit waarom je dit wel of niet vindt op de volgend slide


Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Denk jij dat de manier waarop een kind zich gedraagt iets zegt over zijn ontwikkeling?
Leg in je eigen woorden uit waarom je dit wel of niet vindt

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Achterstand vs stoornis
Ontwikkelingsachterstand
Ontwikkelingsstoornis
Wat is het verschil?

Ga je op zoek naar je eigen antwoord tijdens het kijken naar de volgende film

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

05:15
Ontwikkelingsachterstand
Ontwikkelingsstoornis
Wat is het verschil?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Ontwikkelingsachterstanden
Motorische ontwikkeling
Sociaal emotionele ontwikkeling
Taalachterstand
Cognitieve ontwikkeling
Spelontwikkeling

Slide 10 - Tekstslide

Klas verdelen in 5 groepjes
Iedere groep gaat een onderwerp onderzoeken dmv de placemat methode
Nodig: 5 A3 vellen
Individuele ondervindingen worden beschreven in het eigen deel van de placemat
De voorzitter van de groep laat ieder teamlid haar eigen onderzoek vertellen
De notulist vat samen in het middenvak
De presentator deelt de uitkomsten van de groep met de klas

Ontwikkelingsstoornissen

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontwikkelingsstoornissen?

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Ontwikkelingsstoornissen

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderzoek
Aankomende 4 weken gaan we praktijkonderzoek doen naar:
 • Erkende ontwikkelingsstoornissen
 • Erkende leerstoornissen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorwaarden

Week 40
• Planning maken en taken verdelen
• Theorie van het boek DCO verwerken
• Verdieping zoeken via literatuur/internet
• Op zoek naar achtergronden, filmpjes, voorbeelden van jezelf
• Welke vragen heb je nog?
Week 41
• Ieder teamlid gaat op zoek naar een specialist/expert in de praktijk om verdieping te zoeken binnen je onderwerp.
• Ga op zoek naar je eigen nieuwsgierigheid, welke vragen heb je nog? Bijvoorbeeld; hoe gaat jouw specialist/expert om met de ontwikkelingsstoornis in de dagelijkse praktijk, welke tips heeft jouw specialist/expert voor jouw
• Ontmoeting voorbereidenWeek 42
Herfstvakantie
Week 43
• Ontmoeting met jouw specialist/expert
Week 44
• Uitwerking van de kennis


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Delen van de resultaten:

1. In periode 6 geeft iedere groep een presentatie over hun specifieke onderwerp (15 minuten)


2. Iedere groep lever een gelamineerde A5 kaart aan voor iedere klasgenoot
o Voorkant de kenmerken van de ontwikkelingsstoornis
o Achterkant handelingsadviezen voor de Pedagogisch Medewerker in de praktijk


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reader
In teams is de reader met de voorwaarden gedeeld in het kanaal PED B

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen van vandaag
Kun/ken/weet je nu:
Het verschil tussen een ontwikkelingsachterstand en een ontwikkelingsstoornis
Minimaal 3 ontwikkelingsachterstanden en hier een voorbeeld van benoemen
Minimaal 3 ontwikkelingsstoornissen 
Wat er van je verwacht wordt binnen het doen van onderzoek naar een specifieke ontwikkelingsstoornis

Bespreek bovenstaande 4 leerdoelen met je klasgenoot

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies