Ontwikkeling 4.3.

Inloop
Met deze opdrachten kun je aan de slag:
 • Opvallend gedrag (1)
timer
10:00
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

Inloop
Met deze opdrachten kun je aan de slag:
 • Opvallend gedrag (1)
timer
10:00

Slide 1 - Tekstslide

Ontwikkeling 4.3.

Slide 2 - Tekstslide

Vang de bal
 • Wanneer is er spraken van opvallend gedrag?
 • Benoem 2 soorten opvallend gedrag? 

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Lesdoelen 4.3 & 4.4.
 • Je kent het verschil tussen een ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis, een leerprobleem en een leerstoornis. ​
 • Je weet -globaal- wat de ontwikkelingsachterstanden inhouden op de volgende gebieden: motorisch, sociaal-emotioneel, taal- en spraak, cognitief, spel. ​
 • Je weet globaal wat de volgende ontwikkelingsstoornissen inhouden: ADHD, ADD, ASS, ODD, CD, DCD, angststoornis, RHS. ​
 • Je weet globaal wat de volgende leerstoornissen inhouden: Dyslexie, dyscalculie, hyperlexie, hoogbegaafdheid,, NLD  (WEEK 4)paragraaf 5.2.

Slide 5 - Tekstslide

 Achterstand, probleem of stoornis?
Ontwikkelingsachterstand: ​

 • Langzamere ontwikkeling dan andere kinderen van dezelfde leeftijd​
 • Kan tijdelijk zijn , kan op stoornis duiden ​
 • Beter is te spreken van een Anders-verlopende Ontwikkeling ​

Ontwikkelingsstoornis:​
 • Structureel, neurobiologische oorzaak 

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Ontwikkelingsstoornis
Belangrijk! Iemand is geen stoornis, maar iemand ervaart vanuit zijn/haar stoornis kwaliteiten en beperkingen. 

In deze les maak je kennis met de volgende ontwikkelingsstoornissen:
ADD & ADHD, ASS, ODD & CD en DCD


Slide 8 - Tekstslide

ADD & ADHD
ADD: Attention Deficit Disorder 
 • Moeilijkheden: Aandacht en concentratie

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Moeilijkheden: Aandacht en hyperactiviteit

Beide krachten: Creatief, vindingrijk

Slide 9 - Tekstslide

ASS
ASS: Autismespectrumstoornissen
 • Moeilijkheden: Prikkelverwerking, Emoties benoemen en herkennen.
 • Kracht: Oog voor detail en sterke intresses. 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

ODD & CD
ODD: oppositional defiant disorder
 • Moeilijkheden: Het op volgen van regels

CD: conduct disorder
 • Moeilijkheden: Inlevingsvermogen, agressieve handelingen

Kracht: Intelligent en aanpassingsvermogen

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

DCD
DCD: Developmental Coordination Disorder
 • Moeilijkheden: Motorische ontwikkeling
 • Krachten: Verbaal sterk

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Eindopdracht 2
Je werkt in 2/3 tallen en je kiest één Ontwikkelingsstoornis.
Hiervoor maak je een poster in canva, waarin de onderstaande vragen worden beantwoord:
 • Welke ontwikkelingsstoornis hebben jullie gekozen?
 • Hoe ervaart hij /zij de omgeving? ​
 • Wat loopt hij/zij tegen aan? ​
 • Wat heeft hij/zij ons te bieden? (sterke kanten )​
 • Wat merken we in de klas? ​
 • Hoe kunnen wij hem/haar helpen? 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link