Fasen & onderverdeling van stoffen

Fasen & onderverdeling 
van stoffen
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Fasen & onderverdeling 
van stoffen

Slide 1 - Tekstslide


Het aantal fasen waarin een stof 
kan voorkomen, is:
A
1
B
4
C
3
D
2

Slide 2 - Quizvraag


Welke van de volgende stoffen is een mengsel?
A
gedestilleerd water
B
zuiver appelsap
C
diamant
D
keukenzout

Slide 3 - Quizvraag


Wat staat hiernaast 
afgebeeld?
A
grafiek
B
branddriehoek
C
fasedriehoek
D
reactie

Slide 4 - Quizvraag

Sleep de fase en faseovergang naar de juiste plek.
Smelten
Stollen
Condenseren
Sublimeren
Rijpen
Verdampen
Gasvormig
Vloeibaar
Vast

Slide 5 - Sleepvraag


Welke bewering is niet waar?
A
een gas kun je samenpersen
B
vloeibaar = (v)
C
(g) --> (s) = rijpen
D
kristalsuiker is een zuivere stof

Slide 6 - Quizvraag

Sleep de begrippen naar de juiste veiligheidspictogrammen.
Gevaarsymbolen zijn herkenbare en duidelijke symbolen, ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of gevaarlijke locaties.
Er blijft 1 begrip over.
irriterend
corrosief
ontvlambaar
oxiderend
giftig

Slide 7 - Sleepvraag

Sleep de begrippen naar het juiste vakje.
Met behulp van stofeigenschappen kan je een stof herkennen
wel stofeigenschap
géén stofeigenschap
vorm
fase bij kamer-temperatuur
dichtheid
kookpunt
kleur
geur
vloeibaar
magnetisch
oplosbaar in water

Slide 8 - Sleepvraag

Zuivere stof of mengsel?
mengsel
zuivere stof
bronwater
zeewater
gedestilleerd water
coca-cola
zuurstof
suiker
rivierwater

Slide 9 - Sleepvraag

Zuivere stof
Oplossing
Emulsie
Melk
Wijn
Mayonaise
Limonade
Azijn
Gedestilleerd water
Pindakaas
Thee

Slide 10 - Sleepvraag


Zand in water is een voorbeeld van een...
A
oplossing
B
emulsie
C
zuivere stof
D
suspensie

Slide 11 - Quizvraag

Zuivere stof
Zuivere stof
Mengsel

Slide 12 - Sleepvraag


Het ...... is een vereenvoudigde voorstelling van hoe stoffen 
'in elkaar zitten'.
A
plastic model
B
model
C
catwalk-model
D
deeltjesmodel

Slide 13 - Quizvraag

Diagram 1
Diagram 2
Diagram 3
Diagram 4
Kookpunt
Stolpunt
Kooktraject
Stoltraject

Slide 14 - Sleepvraag

Aceton heeft een smeltpunt van -95 °C
en een kookpunt van 56 °C.
Welke fase heeft Aceton bij 100 °C?
A
Vast
B
Vloeibaar
C
Gas

Slide 15 - Quizvraag

Koppel het plaatje aan het soort oplossing.
Suspensie
Emulsie
Oplossing

Slide 16 - Sleepvraag

In welk oplosmiddel kun je vet oplossen?
A
Water
B
Aceton
C
Wasbenzine
D
Spiritus

Slide 17 - Quizvraag

Sleep het begrip naar de juiste zin:
1. Een vaste stof in een vloeistof die niet mengen
2. Een vaste stof in een vloeistof die wel mengen
3. Een vloeistof in een vloeistof die niet mengen
4. Een vloeistof die makkelijk oplost in water
5. Een vloeistof die moeilijk oplost in water
6. Een hulp stof die er wel voor zorgde dat een emulsie mengt.
Emulsie
Oplossing
Emulgator
Suspensie
Hydrofoob
Hydrofiel

Slide 18 - Sleepvraag


Een oplossing is:
A
altijd helder en altijd gekleurd
B
altijd troebel en soms gekleurd
C
altijd troebel en altijd gekleurd
D
altijd helder en soms gekleurd

Slide 19 - Quizvraag