H1.4 Plaatgrenzen en aardbevingen

H1.4 Plaatgrenzen en aardbevingen
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H1.4 Plaatgrenzen en aardbevingen

Slide 1 - Tekstslide

Beeldfragmenten en vragen!
Het oog geeft aan dat er vragen bij een filmfragment worden gevraagd.
Vraag en antwoord!
Het vraagteken geeft antwoord op gestelde vragen uit de slides.
Interactieve kaarten en externe weblinks!
De punaise geeft aan dat er een link kan worden bekeken met daarin interactieve kaarten, statistiek of andere websites die relevant zijn voor het onderwerp van de slide.
Tips voor het maken van aantekeningen!
Rode woorden - begrippen die belangrijk zijn voor het SO
Blauwe woorden -begrippen en woorden zijn ter verduidelijking en belangrijk bij het beantwoorden van aardrijkskundige vragen

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen

  • Je kan het ontstaan van een tsunami uitleggen en verklaren.
  • Je kan het ‘actualiteitsprincipe’ uitleggen en plaatsen binnen de overkoepelende geologische tijdschaal;
  • Je kan de theorie van ‘continental drift’ uitleggen en enkele bewijzen hiervoor noemen.

Slide 3 - Tekstslide

Tsunami
Een tsunami is een extreem hoge golf uit de zee die de kuststrook onverwacht overspoelt, veelal veroorzaakt door een zeebeving, of bijvoorbeeld een golf in een fjord als gevolg van het afbreken van een deel van een berg aan de fjord. Het is een Japanse samenstelling van tsu ('haven') en nami ('golf').
Opdracht 4a t/m 4d

Slide 4 - Tekstslide

Onstaanswijze
Snelheid neemt toe naarmate de kust wordt bereikt.

Slide 5 - Tekstslide

Opdracht 5a t/m d

Slide 6 - Tekstslide

Actualiteitsprincipe
Uniformitarianisme, actualisme of actualiteitsprincipe is het principe geldend binnen de geologie, dat stelt dat de aardse geschiedenis verklaard kan worden met dezelfde geologische processen als die we in het heden waarnemen. Dit betekent dat "geologische processen uniform zijn door de tijd heen", maar niet altijd met dezelfde kracht. 

Slide 7 - Tekstslide

Breukgebergten
Breukgebergten ontstaan waar twee continentale platen uiteen drijven. Een
deel van het gebied langs de breuk komt omhoog (horst) of zakt weg (slenk).

Slide 8 - Tekstslide

Aardbevingen

Slide 9 - Tekstslide

Aardbeving
Een aardbeving is een trilling of schokkende beweging van de aardkorst.
Aardbevingen vinden plaats als er in de aardkorst plotseling veel energie vrijkomt. De energie plant zich dan in een golfbeweging vanuit het centrum naar de omgeving voort. Het denkbeeldige punt waar de beving ontstaat, het zwaartepunt van de energiedichtheid, heet het hypocentrum. Het punt aan het aardoppervlak daar loodrecht boven wordt het epicentrum genoemd. 
Opdracht 6a t/m 6d

Slide 10 - Tekstslide

Meten van aardbevingen

Seismografie (het meten van trillingen)

Schaal van Richter
Opdracht 7a t/m 7e

Slide 11 - Tekstslide